The auction will start on 21.06.2024
Back

Description

1940 Brody - sowiecki obóz jeniecki dla polskich żołnierzy zagarniętych w wyniku zdradzieckiej napaści 17.IX.1939, karta pocztowa datowana 31.VIII wysłana 3.IX z obozu do Lublina, cenzury niemieckie, walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Sowieci wykorzystywali polskich jeńców jako tanią siłę roboczą przy budowie strategicznej drogi Nowogród Wołyński-Lwów, kierowanej przez NKWD.

Lot # 17466

Auction 64
Close: Auction is closed
Current price: 250 PLN
Catalog:
Category: WW2 PoW and internment camps
 
Number of bids: 0 Bid history
Back