The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:

Auction 64. WW2 PoW and internment camps

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
16537

1940 znaczek poczty dla internowanych w Szwajcarii.


25 PLN
17450

1939 karta pocztowa wysłana 29.XII z Warszawy do Naczelnego Dowództwa Niemieckich Sił Zbrojnych (OKW) w Berlinie do wydziału d/s jeńców, w sprawie poszukiwania syna - żołnierza polskiego; na odwrocie dodatkowy stempelek niemieckiej firmy w Warszawie "AUSKUNFTZENTRALE BURHARDT & OHRT", pośredniczącej w wymianie korespondencji z centralą w Berlinie; nietypowy walor w doskonałym stanie zachowania.

Fi.7
300 PLN
17451

1939 Oflag XVIIIC - prowizoryczny, wczesny formularz poczty obozowej, wysłany 2.XII do Kępna (Kempen), na froncie dopisek "via Breslau"; zwraca uwagę datownik z wyróżnikiem "a" , stempelek cenzora obozowego nr.30; interesująca treść; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


200 PLN
17452

1939 Internowanie na Węgrzech - obóz Selypi, karta pocztowa!!! ze stempelkiem obozowym "SELYPI LENGYEL TISZTI GYUJTOTABOR PARANCSNOKSAG" wysłana 25.X z obozu do Kielc, przesyłka oznaczona stempelkami i dopiskiem "BELLIGERANT INTERNEE", a także "Ellenorizve !"; korespondencja na kartach z wydrukowanym znakiem opłaty była dozwolona tylko do grudnia 1939, potem odbywała się wyłącznie na specjalnych formularzach; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


250 PLN
17453

1939 Internowanie w Szwajcarii, widokówka wydana nakładem wydawnictwa Eredi Finzi z Lugano z francuskim napisem "Hommage de la Maison Eredi Finzi, Lugano, aux Soldats polonais internes en Suisse" (W hołdzie żołnierzom Polskim internowanym w Szwajcarii, Dom Wydawniczy Eredi Finzi, Lugano); niecodzienny walor w doskonałym stanie zachowania.


60 PLN
17454

1939 Dulag VIF - Köln (Kolonia), obóz przejściowy dla jeńców wojennych przekształcony w międzyczasie na Stalag VIF i przeniesiony do Bochol - Münster; listownik obozowy datowana 18.XI wysłany 8.XII z obozu do miejscowości Pięczkowo; stempelek cenzora nr.2; przesyłki z dulagów należą do najrzadszych walorów działu poczt jenieckich ze względu na bardzo krótki (kilka miesięcy) okres ich funkcjonowania; całość w dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


1 200 PLN
17455

1940 Internowanie w Szwajcarii - pamiątka z internowania, karta pocztowa ze znaczkiem ogólnego wydania dla internowanych, dodatkowo ofrankowana znaczkiem poczty szwajcarskiej (opłata za druki) i wysłana z obozu Ganterschwil do Genewy; na odwrocie tekst "Souvenir de l'Internement en Suisse 1939-1940"; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.1
80 PLN
17456

1940 Internowanie w Szwajcarii - pamiątka z internowania, karta pocztowa ze znaczkiem wydanym dla internowanych Polaków, dodatkowo ofrankowana znaczkiem poczty szwajcarskiej (opłata za druki) i wysłana z obozu Gebenstorf do Genewy; na odwrocie tekst "Souvenir de l'Internement en Suisse 1939-1940"; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.2
80 PLN
17457

1940 Internowanie w Szwajcarii - formularz "Pamiątka z internowania w Szwajcarii" z dodatkowym znaczkiem wydania dla internowanych Polaków, ostemplowany w obozie Meikirch.

Fi.2, FP5
150 PLN
17458

1940 kartka dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.Fp2
50 PLN
17459

1940 Internowanie w Szwajcarii - wydanie ogólne do korespondencji zagranicznej, karta ostemplowana grzecznościowo w obozie Wald; niewielki nakład.

Fi.Fp2
60 PLN
17460

1940 kartka dla internowanych w Szwajcarii grzecznościowo stemplowana, ślady po spinaczach.

Fi.Fp4
60 PLN
17461

1940 FORTY KOWIEŃSKIWE - najmniejszy obóz internowania na Litwie, formularz Litewskiego Czerwonego Krzyża wysłany 10.III z obozu do Sosnowca, korespondencja przesyłana na formularzach z pieczęcią Litewskiego Czerwonego Krzyża zwolniona była od opłaty pocztowej, datownik nadawczy "KAUNAS centr. Nr5", odręczny znak cenzury litewskiej "14", stempelek cenzury niemieckiej z Królewca; przesyłki z internowania na Litwie ze względu na niewielką liczbę internowanych Polaków, należą obecnie do bardzo rzadkich - w Fortach Kowieńskich przetrzymywano zaledwie 329 osób; ładna całość w doskonałym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŹ.


1 500 PLN
17462

1940 Rudnia Poczajewska - sowiecki obóz dla polskich jeńców, wykorzystywanych przez GUSZOSDOR-u (Zarząd Głównych Dróg Bitych NKWD) jako tania siła robocza, m.in. przy budowie Drogi Zachodnioukraińskiej nr.1 Nowogród Wołyński- Korzec- Równo- Dubno- Brody- Lwów; ponieważ jeńcy polscy zatrudnieni na budowach NKWD mieli prawo pisania listów, stąd wiadomo, że w niektórych miejscowościach m.in. w Rudni Poczajewskiej znajdowała się grupa obozowa; oferowana przesyłka z obozu - być może jedyna znana - datowana 27.V, została wysłana z Kijowa do Zalesia Górnego, stempelek cenzury Wehrmachtu; całość w idealnym stanie zachowania; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


800 PLN
17463

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Puspoknadasdon, formularz wysłany 3.VIII z obozu do Rymanowa, pieczęć komendantury obozu, stempelki: ELLENORIZVE i cenzury; doskonały stan zachowania; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


250 PLN
17464

1940 Oflag XA - prowizoryczny formularz wysłany 16.4 z Częstochowy do obozu, stempelek cenzora obozowego nr.18; bardzo dobry stan zachowania.


40 PLN
17465

1940 Oflag IXB - ręcznie wykonany formularz, wszystkie napisy i liniatura sporządzone ołówkiem!!! karta datowana 5.3, wysłana 19.3 z obozu do Warszawy, niemy datownik nadawczy, stempelek cenzora obozowego nr.3; dodatkowo zwraca uwagę stempel w ramce "Leitpunkt: Warschau 2", niecodzienny walor w doskonałym stanie zachowania.


400 PLN
17466

1940 Brody - sowiecki obóz jeniecki dla polskich żołnierzy zagarniętych w wyniku zdradzieckiej napaści 17.IX.1939, karta pocztowa datowana 31.VIII wysłana 3.IX z obozu do Lublina, cenzury niemieckie, walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Sowieci wykorzystywali polskich jeńców jako tanią siłę roboczą przy budowie strategicznej drogi Nowogród Wołyński-Lwów, kierowanej przez NKWD.


250 PLN
17467

1940 Oflag XIIA - prowizoryczny formularz wysłany 13.4 z Sosnowca do obozu, stempelek cenzora obozowego; bardzo dobry stan zachowania.


40 PLN
17468

1940 Oflag XIIIA - część na odpowiedź podwójnego listownika wczesnego typu przeznaczonego dla stalagów, wysłanego 21.XII z Paryża do obozu, stempelek cenzora obozowego D7 z dopisaną datą "21 Janv"; bardzo dobry stan zachowania.


150 PLN
17469

1940 Oflag IIB - zaświadczenie obozowe wystawione dla ppor. marynarki Stanisława Janusza Rowińskiego biorącego udział w obronie wybrzeża polskiego w 1939 roku, stempel komendantury; nietypowy rzadko spotykany walor.


150 PLN
17470

1940 Stalag VIJ - karta pocztowa do obozu wysłana 26.XII ze Lwowa, znak opłaty unieważniony sowieckim stemplem mechanicznym, efektowny stempelek cenzora obozowego nr.8 z wizerunkiem kotwicy; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta); reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.

1941 Stalag VIIIB - karta pocztowa do obozu, wysłana 27.2 z miejscowości Łanowce (ЛАНОВЦЫ) znajdującej się na obszarach anektowanych przez ZSRR i włączonych do Ukrainy, stempelek cenzora obozowego nr.2; bardzo dobry stan zachowania; karta wystawowa z eksponatu J.Falkowskiego.


700 PLN
17471

1940 Oflag XIB - listownik wysłany 26.4 z obozu do Poznania, stempelek cenzora obozowego z parafką i informacyjny w ramce "Antwort kurz fassen!/ odpisać krótko i czytelnie"; doskonały stan zachowania.


60 PLN
17472

1940 Stalag VA - formularz wczesnego nakładu wysłany 13.IV z Warszawy do obozu, stempelek cenzora obozowego nr.16; wzruszający list dziecka do ojca; ogólnie dobry stan zachowania (słabsze narożniki).


100 PLN
17473

1940 Oflag XVIIIA - zdjęcie w formie pocztówki na odwrocie podpis "Ołtarz w kaplicy Wielki Piątek 1940r." i stempelek cenzora obozowego nr.3; dobry stan zachowania.


150 PLN
17474

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Nagykanizsa, widokówka wysłana 10.VI z obozu do Poznania; stempelek zwalniający przesyłkę od opłaty pocztowej "Internalt harcok egyen ugyeben, DIJMENTES. Belligerante internee", pieczęć komendantury obozu; stempelki cenzury; doskonały stan zachowania.


120 PLN
17475

1940 (?) druk współpocztowy Niemieckiego Czerwonego Krzyża, umożliwiający nawiązanie łączności pomiędzy jeńcem, a jego rodziną, oraz założenie kartoteki jeńca w Niemieckim Czerwonym Krzyżu; czysty formularz w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYRŻ.


80 PLN
17476

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Ipolyhidveg, formularz wysłany 24.IV z obozu do Kobyłki, pieczęć komendantury obozu, zwraca uwagę nietypowy datownik, stempelki cenzury; doskonały stan zachowania.


120 PLN
17477

1940 Oflag IIC - zaadaptowana karta oflagu XIB, część na odpowiedź wysłana 31.7 z Chabówki do obozu, stempelek cenzora obozowego nr.12; ślady archiwizacji.


40 PLN
17478

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Kapuvar, formularz o sygnaturze "616/1940" datowany 24.III wysłany 27.III do Warszawy; węgierski stempelek informacyjny; bardzo dobry stan zachowania.


80 PLN
17479

1940 Oflag XIIA - karta wysłana 30.7 z obozu do Sosnowca, zwraca uwagę charakterystyczny niemy datownik z nie do końca usuniętymi napisami, stempelek cenzora obozowego; ślady archiwizacji.


40 PLN
17480

1940 Oflag VIIB - karta pocztowa do obozu wysłana 21.3 z Bydgoszczy (Bromberg), stempelek cenzora obozowego nr.4 z parafką, bardzo dobry stan zachowania.


120 PLN
17481

1940 Internowanie w Rumunii - obóz Targoviste, karta pocztowa z obozu wysłana 26.III do Krakowa; stempelek cenzury rumuńskiej, bardzo dobry stan zachowania; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


250 PLN
17482

1940 Stalag IIIA - karta z obozu wysłana 10.6 do Warszawy, pieczęć komendantury obozu, stempelek cenzora obozowego nr.14; na odwrocie rzadko spotykany stempelek informacyjny "Pakete dauerchaft verpacken, da sonstaus/ dem Transportweg Verlustgefahr./ Mitteilungen in Paketen verboten".


150 PLN
17483

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Nagycenk, formularz wysłany 14.II przez polskiego komendanta obozu kapitana Józefa Dąbrowskiego do Amerykańskiej Komisji Pomocy Polakom w Budapeszcie; pieczęć komendantury obozu z godłem i stempelek "Belligerant", bardzo dobry stan zachowania (ślady archiwizacji).


200 PLN
17484

1940 Oflag IIB - zaadaptowana karta oflagu IVA - część na odpowiedź wysłana 13.IX z Warszawy do obozu, stempelek cenzora obozowego z parafką i dodatkowy stempel informacyjny "Nicht mehr im Oflag IIB", przesyłkę przekierowano do Oflagu IIC; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.


120 PLN
17485

1940 list z Zawiercia 27.3.40 do Stalagu IIIA w Lückenwalde, stempel cenzury ze Stalagu.


40 PLN
17486

1940 list z Zawiercia 1.6.40 do Stalagu IIIA w Lückenwalde, stempel cenzury ze Stalagu na odwrocie.


80 PLN
17487

1941 Stalag IVD - PRZESYŁKA NIEREGULAMINOWA - widokówka do obozu wysłana 7.4 z miejscowości Kisielice (Freystadt in Westprussen), stempelek cenzora obozowego nr.4; słabszy stan zachowania (znaczek uszkodzony przez nadawcę, niezakwestionowany przez pocztę); z eksponatu wystawowego J.Falkowskiego.


Mi.516 
120 PLN
17488

1941 Miranda de Ebro - obóz koncentracyjny w Hiszpanii, karta pocztowa z obozu, wysłana 11.XI do Szwajcarii, stempelki cenzury: obozowej 357, rządowej hiszpańskiej w San Sebastian i szwajcarskiej 140; po klęsce Francji, Polaków - zarówno żołnierzy jak i cywilów - przedzierających się do Anglii via Portugalia, a zatrzymanych na terenie Hiszpanii, tamtejsze służby wojskowe kierowały do obozów koncentracyjnych nie traktując ich jako internowanych, lecz jak pospolitych przestępców; także piloci polscy, zestrzeleni nad Francją, którzy przez Hiszpanię starali się powrócić do swych jednostek w Anglii, złapani przez Hiszpanów trafiali do tych obozów; dopiero w 1943 roku na skutek nacisków aliantów i strajku głodowego więźniów, obóz ten zlikwidowano, a 17.III.1943 gen. Franco wydał dekret zezwalający Polakom na ewakuację do Wielkiej Brytanii; szacuje się, że przez obóz ten przeszło 1200-2000 Polaków; całość w idealnym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


1 500 PLN