The auction will start on 16.06.2023
Back

Description

1939 Zaolzie, list polecony wysłany 22.VII z urzędu Cieszyn 1 do niewielkiej miejscowości Domasłowice Górne, na odwrocie kasownik odbiorczy DOMASŁOWICE DOLNE - funkcjonowała tu placówka pocztowa obsługujący obie sąsiadujące miejscowości Domasłowice Górne i Dolne; ponieważ adresata nie odnaleziono, przesyłkę po opatrzeniu adnotacją "Adresatka nieznana o podobnym nazwisku a imię Anna zmarła" zwrócono do nadawcy; walor w dobrym stanie zachowania (koperta pionowo zgięta).

Lot # 9316

Auction 63
Close: Auction is closed
Current price: 500 PLN
Catalog: Fi.318
Mi.339 
Category: WW2 military postage
 
Number of bids: 0 Bid history
Back