The auction will start on 16.06.2023
Back

Description

1929 Port Gdańsk, widokówka omyłkowo wrzucona do skrzynki pocztowej WMG zamiast do skrzynki Poczty Polskiej w Gdańsku; ponieważ karta została ofrankowana polskim znaczkiem, poczta Wolnego Miasta potraktowała ją jako nieopłaconą, znaczka nie skasowano, przystawiono jedynie stempel nadawczy i oznaczono dopłatę, która miał być pobrana od adresata. Przesyłkę przekazano Poczcie Polskiej, gdzie stwierdzono, że jest ona opłacona i dopłaty nie pobrano, a jedynie (prawdopodobnie w Bydgoszczy) unieważniono znaczek przez przekreślenie, gwarancja Schmutz.

Lot # 30392

Auction 61
Close: Auction is closed
Current price: 1 200 PLN
Catalog: Fi.240
Mi.259 
Category: Post offices abroad 1919-1939
 
Number of bids: 0 Bid history
Back