The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 61. Post offices abroad 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
30357

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, wysoko wyceniana seria z nikłymi śladami po podlepkach, niektóre z prawie niewidocznymi; bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz, Gryżewski, Mikulski, Kalinowski, wszystkie wyższe wartości po trzy gwarancje.

Fi.1-12
3 600 PLN
30358

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria kasowana, wysoko wyceniana (Fi.3800.-), gwarancja Gryżewski, każdy znaczek Schmutz.

Fi.1-12
3 000 PLN
30359

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria nowodruków, z pełną oryginalna gumą bez podlepek, gwarancja Schmutz.

Fi.1-12 ND
160 PLN
30360

1919 Odessa, znaczek za 20 fen. z czarnym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

Fi.2ay
750 PLN
30361

1919 Konstantynopol, znaczek wydania dla polskiego konsulatu w Konstantynopolu, gwarancja Schmutz.

Fi.6y
400 PLN
30362

1919 Konstantynopol, fałszerstwo nadruku LEVANT na znaczku za 5 mk. na cienkim papierze, na której to odmianie przedruki nie są znane.

Fi.12
40 PLN
30363

1920 Konstantynopol, wycinek z karty pocztowej z nadrukiem LEVANT oraz znaczki za 5, 15, 50 f. i 1 mk., wszystkie z nadrukami PPC (Postes Polonaise Constantinople) w kolorze fioletowym, unieważnione niebieskim datownikiem Poczty Polskiej w Konstantynopolu - wzór 1, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.14,16,19,20 i Cp1
1 800 PLN
30364

1921 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z ozdobnym nadrukiem "LEVANT", nie wprowadzone do obiegu seria na lekkich podlepkach, gwarancja.

Fi.26-32
Mi.I-VII 
60 PLN
30365

1921 Konstantynopol, seria znaczków z nadrukiem nie wprowadzonych do obiegu.

Fi.26-32
90 PLN
30366

1921 Port Gdańsk, prawie kompletny niemiecki pomocniczy adres przesyłkowy (Paketkarte) na paczkę przesłaną z USA do miejscowości Lubela (Lubella), rzadka naklejka pocztowa z numerem paczki "z Ameryki przez U.E.P. Gdańsk, Nowy Port" - odmiana z literką "a" po numerze i stempelki: "Z Ameryki przez Gdańsk Nr..." oraz "Wolne do cła" Polskiego Urzędu Ekspedycji Pocztowej Gdańsk-Nowy Port; na odwrocie rzadkie znaczki lokalnych prowizoriów dopłat MOSTY WIELKIE (typ 93) z nadrukiem PORTO, skasowane 14.II, na froncie okrągła pieczęć "URZĄD GMINY LUBELA"; wyjątkowy, dekoracyjny walor stanowiący kombinację bardzo rzadkich elementów polskiej filatelistyki; całość w dobrym stanie zachowania.

Fi.Pd12, Pd13
2 500 PLN
30367

1921 Konstantynopol - DATA NAJWCZEŚNIEJSZEGO LISTU OPŁACONEGO ZNACZKIEM BEZ NADRUKU; znaczek za 2,50 mk. bez nadruku LEVANT na wycinku z oryginalnego listu; listy z Konstantynopola opłacone znaczkami bez nadruku należą do wielkich rzadkości polskiej filatelistyki; znanych jest tylko kilka takich listów i osiem wartości znaczków, nie wszystkie występują na wycinkach; ten wycinek jest wyjątkowy, przez cały dzień kasowano znaczki datownikiem ze źle nastawionym rokiem - 1920 zamiast 1921; w pierwszej połowie 1920 roku używano w Konstantynopolu wyłącznie znaczki z nadrukiem LEVANT, potem dopuszczono znaczki z nadrukiem PPC, a znaczki bez nadruku zaczęto stosować na poczatku 1921 roku; z tego samego dnia co oferowany znaczek - z 19.II.1921 pochodzi najwcześniejszy znany list opłacony znaczkami bez nadruku i są to znaczki o takim samym nominale - 2,50 mk.; wszystko opisane jest przez Z.Mikulskiego w ateście na ten list, którego kopię załączymy do zakupionego waloru; gwarancja na wycinek Schmutz.

Fi.V
4 000 PLN
30368

1922 Port Gdańsk, wycinek pomocniczego adresu przesyłkowego na paczkę przesłaną z USA do Kołomyi; odcisk bardzo rzadkiego i wysoko wycenionego datownika: "POLSKI URZĄD POCZTOWY No1" z wyróżnikiem "a" (WOLFF+300.-) z 18.II; na odwrocie znaczki dopłaty na kwotę 160 mk, unieważnione 6.III w Kołomyi; zdobycie tego datownika na pełnym dokumencie pocztowym jest bardzo trudne; gwarancja Krawczyk.

Fi.D21, D43
400 PLN
30369

1923 Port Gdańsk, pomocniczy adres przesyłkowy na paczkę przesłaną z USA do Nowego Sącza, nalepka pocztowa dla przesyłek rejestrowanych "z Ameryki przez Polski Urząd Pocztowy No 1 w Gdańsku" Polskiego Urzędu Pocztowego w Gdańsku; doskonałe odciski bardzo rzadkich i wysoko wycenionych datowników: "POLSKI URZĄD POCZTOWY No1" z wyróżnikiem "a" (WOLFF+300.-) z 21.IV i "POLSKI URZĄD POCZTOWY No1" z wyróżnikiem "b" (WOLFF+300.-) z 23.IV; dodatkowo stempelek "WOLNE OD CŁA"; na odwrocie znaczki dopłaty na sumę 12.000 mk unieważnione 14.V w Nowym Sączu; bardzo rzadki wewnętrzny dokument pocztowy w dobrym stanie zachowania; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.D49
4 000 PLN
30370

1925-1938 PORT GDAŃSK - komplet wydań polskiej poczty w Gdańsku, w tym dwa najrzadsze znaczki za 1 zł: z poziomym nadrukiem na papierze prążkowanym pionowo 13 prążków - v, z pionowym nadrukiem; wszystkie znaczki przedrukowe z gwarancjami; dobry stan zachowania (Fi.ponad 2000.-; Mi.ponad 1200 euro).

Fi.1-35
Mi.1-37
1 200 PLN
30371

1925 Port Gdańska, rozmyty nadruk, nierównomiernie nałożona guma, gwarancja Krawczyk.

Fi.3
20 PLN
30372

1925 Port Gdańsk, przesyłka do Gdańska przechodząca przez Polski Urząd Pocztowy nr.3 - ekspresowy list polecony wysłany 8.IX z Kalisza, na odwrocie nietypowy kasownik odbiorczy z 9.9 - "POLSKI URZ. P.-T." z numerem "No.3" nad mostkiem, wyróżnik "c"; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.192, 210I
Mi.211, 238I 
300 PLN
30373

1926 Port Gdańsk, znaczki stemplowane, gwarancja (bez jednej pozycji Fi. 12) Schmutz.

Fi.12-4
50 PLN
30374

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nieząbkowane i rzadkie jako gumowane próby znaczków przedrukowych (formy I i II) na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna i bardzo poszukiwana seria (większa część nakładu wydana jako niegumowana), gwarancja Gryżewski, Falkowski.

Fi.12-14x P1
Mi.12-14 U 
5 400 PLN
30375

1926 Port Gdańsk, seria z odmianami, bez dwóch znaczków gwarancja Schmutz.

Fi.12-15
120 PLN
30376

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna bardzo poszukiwana i drożejąca ostatnio seria (Mi.450 euro), ładny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.12a-14a
Mi.12-14 
900 PLN
30377

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna i bardzo poszukiwana seria (Mi.140 euro), gwarancja Krawczyk.

Fi.12a-14a
Mi.12-14 
240 PLN
30378

1926 Port Gdańska, nadruk cienki, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.12aIx
25 PLN
30379

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki", 10 gr z nadrukiem formą I - frankatura pojedyncza, widokówka wysłana 12.7.1927 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Warszawy, znaczek unieważniony kasownikiem "POLSKI URZ. P.-T." z numerem "No.1" pod mostkiem; kasownik odbiorczy WARSZAWA-SEJM; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.13a
Mi.13 
600 PLN
30380

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe - kolumna Zygmunta, nadruk III formą na znaczku za 10 gr. z błędem "uszkodzone K", gwarancja i opis Falkowski.

Fi.13cIIIw B
Mi.16 
200 PLN
30381

1926 Port Gdańska, gwarancja Schmutz.

Fi.14aIIx
30 PLN
30382

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe na znaczku obiegowym za 25 gr. z J.Piłsudskim, dwa odcienie czerwonobrązowy i jasnoczerwonorązowy, oba znaczki gwarancja Kalinowski.

Fi.16a
Mi.19b
160 PLN
30383

1927 Port Gdańsk, AMBULANS NR.235 relacji HEL-TCZEW, polskie ambulanse przejeżdżające przez obszar Wolnego Miasta Gdańska "podlegały pocztowo" polskiemu dworcowemu urzędowi kolejowemu Gdańsk 2; widokówka przesłana 24.VII do Skierniewic ambulansem, który na trasie Tczew-Hel kursował tylko w latach 1926-28; bardzo ładnie odciśnięty datownik ambulansu; wysoka wycena katalogowa (Wolff 250.- pkt.); dobry stan zachowania.

Fi.209II
Mi.237II 
600 PLN
30384

1928 Port Gdańsk, wydanie obiegowe Józef Piłsudski z przedrukiem - frankatura pojedyncza, list wysłany 19.11 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do miejscowości Czersk Pomorski; znaczek unieważniony jednym z najrzadszych gdańskich datowników "POLSKI URZ. P.-T." z oznaczeniem "No.1" łukowo wygiętym umieszczonym pod mostkiem; stempel znany wyłącznie z okresu 4.4.-14.12.1928; dekoracyjna koperta firmowa "Margaryna COLUMBIA" ; bardzo rzadko spotykany walor w dobrym stanie zachowania (koperta nieznacznie przycięta z lewej strony); gwarancja Infla Berlin, Schmutz.

Fi.16
Mi.19 
800 PLN
30385

1929 Port Gdańsk, NADRUK MOCNO PRZESUNIĘTY W PRAWO, godło państwa 25 gr. pasek pionowy 3 znaczków na liście zleceniowym wysłanym 7.XII z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Tomaszowa Mazowieckiego; znaczki unieważnione kasownikiem "POLSKI URZĄD POCZT-TEL" z wyróżnikiem "c"; stempelek polecenia z automatycznym numeratorem, na odwrocie kasownik odbiorczy 3.XII; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.19, 14II
Mi.22, 17  
600 PLN
30386

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na rzadkim papierze prążkowanym pionowo - 13 prążków na 2 cm (Fi.900.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.20v
Mi.23y 
750 PLN
30387

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK (Mi.45 euro), gwarancja.

Fi.20w
Mi.23I
60 PLN
30388

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na prążkowanym - 16/2 cm papierze, gwarancja Kalinowski.

Fi.20w
Mi.23I 
80 PLN
30389

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, dwie odmiany znaczka podstawowego czarna i szaroczarna, obie z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na prążkowanym - 16/2 cm papierze, gwarancja Schmutz.

Fi.20w
Mi.23I 
240 PLN
30390

1929 Port Gdańsk, znaczek na papierze prążkowanym pionowo, gwarancja Schmutz.

Fi.20w
72 PLN
SOLD
30391

1929 Port Gdańsk - Otwarcie linii Lotniczej Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk 1.VI.1929 I lot Gdańsk - Poznań, list lotniczy przesłany na trasie Bydgoszcz - Gdańsk, kasownik odbiorczy Gdańsk 1 "POLSKI URZĄD POCZT-TEL" i stempelek "Nadeszło pocztą lotniczą"; lotem tym przesłano zaledwie 150 sztuk poczty!!! dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.93f
500 PLN
30392

1929 Port Gdańsk, widokówka omyłkowo wrzucona do skrzynki pocztowej WMG zamiast do skrzynki Poczty Polskiej w Gdańsku; ponieważ karta została ofrankowana polskim znaczkiem, poczta Wolnego Miasta potraktowała ją jako nieopłaconą, znaczka nie skasowano, przystawiono jedynie stempel nadawczy i oznaczono dopłatę, która miał być pobrana od adresata. Przesyłkę przekazano Poczcie Polskiej, gdzie stwierdzono, że jest ona opłacona i dopłaty nie pobrano, a jedynie (prawdopodobnie w Bydgoszczy) unieważniono znaczek przez przekreślenie, gwarancja Schmutz.

Fi.240
Mi.259 
1 200 PLN
30393

1930 Port Gdańsk, wydanie obiegowe Henryk Sienkiewicz z przedrukiem, karta pocztowa wysłana 8.IX.33 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do miejscowości Jabłonowo Pomorskie; znaczek unieważniony kasownikiem "POLSKI URZĄD POCZTOWO-TEL." z wyróżnikiem "u"; walor w dobrym stanie zachowania (ślady archiwizacji); gwarancja.

Fi.21
Mi.24 
250 PLN
30394

1930 Port Gdańsk, polskie znaczki opłaty bez przedruku użyte w Gdańsku, widokówka wysłana 16.VIII z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Lwowa; znaczek unieważniony kasownikiem "POLSKI URZĄD POCZT-TEL." z wyróżnikiem "c"; minimalne punktowe przebarwienia na końcach części ząbków; gwarancja Schmutz.

Fi.240
Mi.259 
250 PLN
30395

1931 Port Gdańsk, frankatura mieszana różnych wydań przedrukowych i znaczek polski bez przedruku, w parce pionowej znaczków za 1 gr dolny z błędem nadruku "prawa dolna nóżka K ścięta"; prawidłowo opłacony lotniczy list polecony wysłany 4.V z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Poznania; znaczki unieważnione kasownikiem "POLSKI URZĄD POCZT.-TEL"; na odwrocie kasownik odbiorczy Poznań 3 z 4.5; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.1, 3, 14, 17, 222
Mi.1,3, 17, 20, 230
1 000 PLN
30396

1931 Port Gdańsk, polska całostka nadana z urzędu pocztowego w Gdańska, brzegi zanieczyszczone od taśmy.

Fi.Cp48I
240 PLN