The new auction will start soon
Back

Description

1964 Międzynarodowy Kongres Astronautyczny w Warszawie - list polecony w kopercie Komitetu Organizacyjnego z autografem Leonida Siedowa wiceprezydenta Międzynarodowej Federacji Astronautycznej; temat - KOSMOS.

Lot # 14126

Auction 53
Close: Auction is closed
Current price: 80 PLN
Catalog:
Category: Autographs
 
Number of bids: 0 Bid history
Back