The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 53. Autographs

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
14124

1957 II Polska Wyprawa w Kaukaz, widokówka z podpisami uczestników wyprawy wysłana 19.IX do Polski.


150 PLN
SOLD
14125

1962 Ary Szternfeld (1905-1980) polski inżynier-mechanik i astronom pochodzenia żydowskiego urodzony w Sieradzu, jeden z pionierów astronautyki, autor teorii lotu rakiet wielostopniowych, opracował zasady przelotu rakiet przez atmosferę, obliczał trajektorie lotów międzyplanetarnych (w czasie, gdy nie było jeszcze ani jednego sztucznego satelity Ziemi) i optymalizował je ze względu na zużycie paliwa, siłę ciągu silnika, zdolność przewozową, przeciążenia i inne parametry. Obliczył prędkości kosmiczne i wiele orbit sztucznych satelitów Ziemi, między nimi tę, na którą 4 października 1957 roku wprowadzono pierwszego sztucznego satelitę - Sputnika.


120 PLN
14126

1964 Międzynarodowy Kongres Astronautyczny w Warszawie - list polecony w kopercie Komitetu Organizacyjnego z autografem Leonida Siedowa wiceprezydenta Międzynarodowej Federacji Astronautycznej; temat - KOSMOS.


80 PLN
14127

1964 trzeci zespołowy lot kosmiczny, kasowany bloczek z autografem kosmonauty Borysa Jegorowa.

Fi.Bl.33
Mi.Bl.35 
100 PLN