Lot # 12284
Close:
Start price: 15000
Current price: 15000
Number of bids: 0 (Bid history)
Catalog:
Fi.1bc FP
Category: Polish Kingdom
Description

1860 Królestwo Polskie, list wysłany 14/12 ze Zwolenia do Warszawy, opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i karminoworóżowym o ciemnych odcieniach; unieważniony został polskim kasownikiem numerowym 145 - Zwoleń, bardzo wysoki współczynnik rzadkości - 9 punktów według M.A.Bojanowicza; obok jednowierszowy ramkowy miejscownik nadawczy typu IIB z ręcznie wpisaną datą nadania; na odwrocie datownik odbiorczy Warszawa z 16/12 typu IIIC i okrągły godzinnik 9/R; znaczek został z całą pewnością dwukrotnie użyty, co było fałszerstwem na szkodę poczty, pod spodem widoczne są cyfry i okręgi innego kasownika, przybito na nim mocno kasownik 145 dodatkowo dla niepoznaki rozmazując tusz; kasowniki o tak wysokim stopniu rzadkości spotyka się niekiedy na luźnych znaczkach, na listach są unikalne; całość znaczek i koperta zachowane w dobrym stanie; walor z kolekcji W.Rachmanowa, jego sygnatura po prawej na dole, fotoatest Ceremuga.
Photo