Lot # 12289
Close:
Start price: 1000
Current price: 1000
Number of bids: 0 (Bid history)
Catalog: Mi.5 
Fi.5
Category: Polish Kingdom
Description

1862 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony rosyjskim sześciokątnym kasownikiem ambulansowym 11; numery 12, 14, 15 i 16 używane były także na linii kolei północnej, stąd na odcinku Wierzbołów - Kowno, mogły zostać użyte na polskim znaczku numer jeden; numerem 11 kasowano w latach 1861-62 wyłącznie znaczki na listach nadawanych w kierunku Warszawy ukończoną w grudniu 1862 roku linią z St Petersburga; listy z Warszawy, skasowane przy nadaniu, początkową część drogi odbywały dyliżansem konnym, a dostarczano je do ambulansu na stacji końcowej kolei już poza granicami Królestwa, stąd na polskim znaczku numer jeden kasownik ambulansowy 11 nie występuje (znany jest wyłącznie na znaczkach rosyjskich); fotoatest firmowy.
Photo