Lot # 12293
Close:
Start price: 250
Current price: 250
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog: Mi.5 
Fi.5
Category: Polish Kingdom
Description

1865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; czytelnie unieważniony polskim kwadratowym kasownikiem numerowym 1 - Warszawa: typ z ozdobną stopką cyfry 1, piękny stan zachowania.
Photo