Lot # 12294
Close:
Start price: 2400
Current price: 2400
Number of bids: 0 (Bid history)
Catalog: Mi.5 
Fi.5
Category: Polish Kingdom
Description

1865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony unikalnym rosyjskim sześciokątnym kasownikiem ambulansowym 15; numery 12, 14, 15 i 16 używane były na linii kolei północnej, stąd na odcinku Wierzbołów - Kowno, mogły zostać użyte na polskim znaczku numer jeden; to grupa najrzadszych kasowników Królestwa Polskiego; na polskim znaczku numer jeden są unikalne, ale i na rosyjskich, użytych jak się sądzi, do opłacania korespondencji w głąb Rosji po 1865 roku spotyka się je bardzo rzadko, doskonały stan, fotoatest firmowy.
Photo