Lot # 12298
Close:
Start price: 100
Current price: 100
Number of bids: 0 (Bid history)
Catalog: Mi.13y 
Fi.13y
Category: Polish Kingdom
Description

1865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 3 kop. wydania z 1865 roku, na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; unieważniony polskim ośmiokątnym kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, piękny stan.
Photo