Lot # 12290
Close:
Start price: 4800
Current price: 4800
Number of bids: 0 (Bid history)
Catalog:
Category: Polish Kingdom
Description

1863 PORTO, list na koszt odbiorcy nadano 7.12 (25.11) w wagonie nr.4 otwartej rok wcześniej linii WARSZAWSKIEJ KOLEI ŻELAZNEJ ( ..) z St.Petersburga do Warszawy; ambulansowy stempel nadawczy typu I z numerem kodowym na boku; z Warszawy (mały datownik 9.12) odprawiono go koleją Warszawsko - Wiedeńską do granicy Pruskiej w Katowicach (stempelek AUS RUSSLAND EISENB POST BUR. 9.12), a stamtąd do Brzegu; naliczono opłaty 3 sgr. dla poczty rosyjskiej i dodatkowo 2 sgr. opłaty za list przewieziony w Prusach na odległość 10-20 mil. w sumie od odbiorcy pobrano 5 sgr. (odręczne adnotacje na liście); to jeden z najpiękniej zachowanych listów zagranicznych na koszt odbiorcy nadanych w ambulansie kursujących w Królestwie Polskim, fotoatest firmowy.
Photo