Lot # 12292
Close:
Start price: 400
Current price: 400
Number of bids: 0 (Bid history)
Catalog: Mi.5 
Fi.5
Category: Polish Kingdom
Description

1865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony polskim kasownikiem numerowym 179 - Piotrków, jedyny typ cyfra w trzech (zamiast czterech) okręgach, poza lekkim załamaniem i starciem rysunku w ładnym stanie.
Photo