Lot # 12270
Close:
Start price: 80
Current price: 80
Number of bids: 0 (Bid history)
Catalog:
Fi.(Ck3)
Category: Polish Kingdom
Description

1859 znak opłaty w formie czerwonej pieczęci Kasy Głównej Pocztowej wycięty z koperty Poczty Miejskiej w Warszawie.
Photo