Lot # 12291
Close:
Start price: 4800
Current price: 4800
Number of bids: 0 (Bid history)
Catalog: Mi.5 
Fi.5
Category: Polish Kingdom
Description

1865 Królestwo Polskie, list z okresu przejściowego, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5 na liście z Kibart do Rygi nadanym w dniu 2.4., czyli w jeden dzień po najpóźniejszej znanej dotychczas dacie użycia pierwszego polskiego znaczka; wycofywano go w tym czasie z obiegu ponownie wprowadzając doń znaczki rosyjskie (okres przejściowy trwał od 1.II do 13.IV); znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym 282 - Kibarty, obok datownik nadawczy z 2.4; na odwrocie datownik odbiorczy z Rygi z 22 marca 1865 (3.4); list z głębi Niemiec (Saksonia - stempelek nadawcy Julius Naumann / Limbach) został dowieziony przez firmę spedycyjną A.Feinberg&Rosa (stempelek na odwrocie) do granicy i stamtąd nadany wgłąb Rosji; pozwalało to zaoszczędzić około 10 kopiejek, gdyż list z Prus do Rosji kosztował równowartość 20 kopiejek, a list nadany z granicy tylko 10 kopiejek; z wielu względów bardzo ciekawa i bardzo dobrze zachowana całość, fotoatest firmowy.
Photo