Lot # 12260
Close:
Start price: 200
Current price: 200
Number of bids: 0 (Bid history)
Catalog: Mi.5 
Fi.5
Category: Polish Kingdom
Description

1858 obszar I Rzeczypospolitej - Łotwa, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony rosyjskim datownikiem Mitawa; do III rozbioru lenno Rzeczypospolitej (Kurlandia), bardzo ładny stan.
Photo