Lot # 12264
Close:
Start price: 1500
Current price: 1500
Number of bids: 0 (Bid history)
Catalog: Mi.2x 
Fi.II
Category: Polish Kingdom
Description

1858 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" o grubości 0,10 mm oraz z ząbkowaniem 14,5:15; unieważniony czytelnie polskim kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, mógł zostać użyty pomiędzy 27 marca 1858 roku - kiedy to wprowadzono obowiązek unieważniania znaczków kasownikiem numerowym, a 1 kwietnia 1860 roku - kiedy znaczki rosyjskie wycofano z obiegu, ząbkowane wydanie z 1858 roku było na ziemiach polskich używane niezmiernie rzadko, bardzo ładny stan.
Photo