The auction will end on 12.07.2021
The auction ends in:
Back

Description

1940 PAWLISZCZEW BOR, przesyłka do oficera zamordowanego w Katyniu, który był więziony w Kozielsku - jego nazwisko znajduje się na liście katyńskiej; korespondencja wysłana na adres obozu w Kozielsku - już po wymordowaniu jeńców przez sowietów, została zwrócona, a ponieważ garstkę (112 oficerów) ocalałych z zagłady w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku przeniesiono do obozu w Pawliszczew Borze, rodzina miała nadzieję, że znajdzie go w tym właśnie obozie; niestety adresat tej przesyłki nie żył już od kilku miesięcy; polecona karta pocztowa wysłana 30.VIII z Warszawy do obozu jenieckiego w miejscowości Pawliszczew Bor, przejściowy datownik Moskwa 8.9 i odbiorczy ЩЕЛКАНОВОСМОЛ.ЮХНОВСК. (Szczelkanowo Smol.Juchnow.) 10.9 (w Pawliszczew Borze nie było urzędu pocztowego); tu zapewne opatrzono przesyłkę adnotacją "Retur" i odesłano do Moskwy 25.11, gdzie odciśnięto stempel "RETOUR Inconnu" i odesłano do nadawcy - zwracano nieliczne przesyłki, głównie polecone; pozostałe były niszczone (3.VII.1940 w Starobielsku NKWD zniszczyło 4308 sztuk); wiele cech obiegu, w tym stempelki cenzury niemieckiej; według artykułu pp. J.J.Danielskiego i M.Lubińskiego - Filatelista 3/1995: "Jeśli chodzi o Pawliszczew Bor, to pomijając korespondencję adresowaną na skrytkę pocztową w Moskwie, dotychczas ujawnione zostały tylko dwie pocztówki adresowane do tego obozu"; unikalny walor w doskonałym stanie zachowania, nieme świadectwo tragedii tysięcy polskich oficerów i ich rodzin; gwarancja Schmutz.

Lot # 13457

Auction 103
Close: Auction is closed
Current price: 4 800 PLN
Catalog:
Category: WW2 PoW and internment camps
 
Number of bids: 0 Bid history
Back