The auctions ends in:

Lot # 2647
Close:
Start price: 400
Current price: 400
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Fi.Cp86
Category: Inter-war Poland 1919-1939
Description

1939 cenzura wojskowa z kampanii wrześniowej BC101, kartka z Dęblina nadana 1.9.39 w dniu wybuchu drugiej Wojny Światowej do Częstochowa, stempel cenzury z Kielc nr BC101.
Photo