The auctions ends in:

Lot # 2639
Close:
Start price: 600
Current price: 671
Number of bids: 3 (Bid history)
Catalog:
Fi.Cp69, 310
Category: Inter-war Poland 1919-1939
Description

1939 cenzura wojskowa z kampanii wrześniowej BC67, kartka z Wierbiąża nadana 5.9.39 do Piekar Śląskich, rzadki stempel cenzury z Kołomyi nr BC67.
Photo