The auctions ends in:

Lot # 2817
Close:
Start price: 180
Current price: 180
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Category: Post offices abroad 1919-1939
Description

1930 Port Gdańsk, druk urzędowy wysłany z biura paszportowego w Gdańsku do Szubina, przesyłka zwolniona z opłaty pocztowej.
Photo