The auctions ends in:

Lot # 2282
Close:
Start price: 30
Current price: 30
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Fi.260
Category: Inter-war Poland 1919-1939
Description

1933 II Wszechpolska Wystawa Filatelistyczna w Toruniu, znaczek stemplowany kasownikiem okolicznościowym wystawy.
Photo