The auctions ends in:

Lot # 2285
Close:
Start price: 120
Current price: 120
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog: Mi.281Y
Fi.260D
Category: Inter-war Poland 1919-1939
Description

1933 II Wszechpolska Wystawa Filatelistyczna w Toruniu, znaczek za 60 gr. z rzadkim położeniem znaku wodnego - W.II.D (trąbki w dół Fi.150.-) na wycinku ze stemplem okolicznościowym, przed ratuszem pomnik Mikołaja Kopernika.
Photo