Lot # 5792
Close:
Start price: 200
Current price: 180
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Fi.558
Category: Communist Poland 1945-1952
Description

1951 I Kongres nauki Polskiej, znaczek bez ząbkowania poziomego na dolnym marginesie z obiegu pocztowego.
Photo