The auctions ends in:

Lot # 5665
Close:
Start price: 50
Current price: 70
Number of bids: 5 (Bid history)
Catalog: Mi.675
Fi.537MK
Category: Communist Poland 1945-1952
Description

1950 Bolesław Bierut, znaczek z rozmazanym rysunkiem znaczka, gwarancja Walocha.
Photo