The auctions ends in:

Lot # 5666
Close:
Start price: 40
Current price: 60
Number of bids: 5 (Bid history)
Catalog: Mi.676 
Fi.538MK
Category: Communist Poland 1945-1952
Description

1950 Bolesław Bierut, makulaturowy znaczek z zamazanym rysunkiem, gwarancja Walocha.
Photo