Lot # 30249
Close:
Start price: 10
Current price: 10
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Fi.Cp133
Category: Postal stationery
Description

1952 całostka z hasłem propagującym książeczki PKO i hasłem propagandowym 18b.
Photo