The new auction will start soon
Back

Description

1865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1865 roku, na grubym papierze (0,10 mm) ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek, unieważniony polskim kasownikiem numerowym 73 - Lublin, wzorcowe kolory z rzadkim dla tego znaczka odcieniem brązu, czytelne ostemplowanie, piękny stan.

Lot # 23146

Auction 114
Close: Auction is closed
Current price: 165 PLN
Catalog: Fi.15z
Mi.15z 
Category: Polish Kingdom
 
Number of bids: 3 Bid history
Back