Page:
results
Num# Description Start price Buy price
83951790 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.

180 PLN

170 PLN

83971793 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.

180 PLN

170 PLN

83981793 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.

180 PLN

160 PLN

84301833 SŁUŻBA POCZTOWA - list służbowy wysłany 2.9 z Koła do Urzędu Pocztowego w Tuszynie, datownik nadawczy KOŁO typu IB; przesyłka oznaczona czarnym stempelkiem Służba Pocztowa w ramce, kompletny list z ciekawą treścią, na odwrocie minimalne ślady po pieczęci lakowej.

360 PLN

360 PLN

84371837 list z treścią datowany 17/29 września, wysłany z Pabianic do Warszawy, jednowierszowy w ramce stempel nadawczy typu IIB, adnotacja zwalniając przesyłkę od opłaty pocztowej "Interes Rządowy/ świ(adczy) X. D Biedermann" - nadawcą był Daniel Biedermann pastor pabianickiej parafii ewangelickiej; walor w bardzo dobrym stanie zachowania: gwarancja Gryżewski; z kolekcji S.Rosińskiego.

160 PLN

160 PLN

84381837 pokwitowanie nadania listu poleconego z Krosna.

50 PLN

50 PLN

84541841 kompletny składany list z Krosna do Dubienka.

70 PLN

70 PLN

84591843 sądowe obwieszczenie ze Lwowa, dokument rozdarty w dolnej części ale kompletny, gwarancja Gryżewski.

40 PLN

40 PLN

84621844 kompletny składany druk z magistratu we Lwowie do Wiednia.

40 PLN

40 PLN

84731848 kompletny składany list z Złoczewa do Słupska, stempel nadawczy Złoczewa typu IIA, stemple tranzytowe z warszawy i Sieradza.

180 PLN

180 PLN

85631885 czeska gazeta wydrukowana na papierze z już naklejonym gazetowym znaczkiem skarbowym wydania z 1877 roku, znaczek ten musiał nakleić wydawca gazety przed jej wydrukowaniem, osobliwe i ciekawe.

120 PLN

110 PLN

86761861 pierwszy polski znaczek w barwach niebieskiej i ciemnoróżowej o odcieniach jasnych na składanym liście z Gończyc do hrabiego Stanisława Zamojskiego w Warszawie, znaczek unieważniono stemplem numerowym Gończyc z liczbą 67 w czterech okręgach, wysoki stopień rzadkości - 8 punktów w dziesięciostopniowej skali rzadkości według Bojanowicza, czerwony datownik z ręcznie wpisana datą nadania typ IIA nie odnotowany u Bojanowicza (w monografii pokazany jest tylko typ Ia), na odwrocie pieczęć lakowa i stempel odbiorczy z Warszawy wraz godzinnikiem, znaczek posiada ciekawą usterkę w postaci dużej :łezki" na lewo od krzyża na koronie, znaczek posiada minimalny ubytek papieru na froncie, list w doskonałym stanie o świetnej prezencji.

30 000 PLN

32 700 PLN

86771862 pierwszy polski znaczek w barwach zielonkawoniebieskiej i jasnoróżowokarminowej o odcieniach jasnych na obwolucie listu z Kibart do Moskwy, znaczek unieważniony stemplem numerowym Kibart z cyfrą 282 w czterech okręgach, dwujęzyczny datownik z datą nadania listu 3.1.1862, na odwrocie stempel tranzytowy z St. Petersburga i odbiorczy z Moskwy, oprócz tego słaba odbitka stempla wagonu pocztowego, znaczek posiada charakterystyczną usterkę opisaną przez M. Miszczaka (Przegląd Filatelistyczny 1, 2, 3/2005) "czerwona obwódka zdeformowana z lewej strony u góry", znaczek i list w pięknym stanie.

10 000 PLN

10 100 PLN

87162010 album z wystawy zbioru pana Zbigniewa Mikulskiego na 150-lecie pierwszego polskiego znaczka na Zamku Królewskim w Warszawie, pięknie wydany, prezentujący perły z największego zbioru obejmującego Królestwo Polskie w tym słynny sześcioblok Tislowitza, zawiera blok Fi 190, 59 stron, twarda oprawa.

160 PLN

160 PLN

87221915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, 1 + 3 + 50 hal - frankatura trójkolorowa, list pieniężny wysłany 8.VIII.1916 za pośrednictwem urzędu etapowego w Kielcach (kasownik z wyróżnikiem "b") do niemieckiego obozu jeńców rosyjskich w Orzyszu (Arys), adresowany do Polaka; na odwrocie idealnie zachowane pieczęcie lakowe "K.u.K. ETAPPENPOST und TELERAPHENAMT KIELCE"; stempel cenzury obozowej "Postprüfnungsstelle des Gefangenelagers Arys Geprüft."; na odwrocie kasownik odbiorczy; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

800 PLN

700 PLN

87261915 list polecony z Lublina do Wiednia, stempel cenzury wojskowej w Lublinie.

70 PLN

50 PLN

87381915 list na kopercie firmowej z Warszawy do Kopenhagi, znaczek stemplowany utajniającym miejsce nadania listu niemym kasownikiem wojennym z Warszawa, koperta otwierana z boku przez rosyjską cenzurę wojskową, jej stempel na odwrocie, piękny stan zachowania.

380 PLN

342 PLN

87401915 kartka ze Lwowa do Budapesztu, ciekawa widokówka z rysunkiem z inwazji rosyjskiej we Lwowie.

60 PLN

54 PLN

87471916 kartka z poczty etapowej w Lublinie 31.5.16 do Szwajcarii, stemple cenzury wojskowej z Lublina i Feldkirch.

40 PLN

30 PLN

87741917 list z Siedlec 17.11.17 (prawdopodobnie błędna ponieważ stempel poczty miejskiej wszedł do obiegu 1.12.17) do Warszawy, ciekawy stempel niemieckiej cenzury wojskowej, prywatny stempelek "durch Stadpost bestellen" (dostarczyć pocztą miejską), stempelek doręczeniowy poczty miejskiej.

120 PLN

120 PLN

88111918 wycinek z listu nadanego ze Lwowa, znaczki unieważnione bardzo rzadki kasownikiem prowizorycznym z napisem LWÓW w języku ukraińskim, kasownik ten stosowano w okresie zajmowania Lwowa przez Ukraińców w dniach 1.11. - 21.11.18, ręcznie wpisana data nadania listu 16.11.18, fotoatest Schmutz.

1 000 PLN

1 000 PLN

88481915 kartka legionowa, średni stan.

20 PLN

20 PLN

88491915 kartka legionowa, średni stan.

20 PLN

40 PLN

88501915 kartka legionowa, średni stan.

20 PLN

20 PLN

88641915 kartka wysłana 16.11.15 z batalionu warszawskiego I. Brygady z frontu nad Stochodem (w okresie ciężkich walk) do Milówki, datownik K.u.K. FELDPOSTAMT 118, rzadka pieczęć formacyjna z orłem "Uzupełniający Batalion Warszawski * Legionów Polskich *", stempel cenzury CENZUROWANE.

190 PLN

190 PLN

88651915 karta polowa wysłana 29.6.15 z frontu nad Wisłą z Piotrkowa do Kalwarii Zebrzydowskiej, datownik K.u.K. ETAPPENPOSTAMT PIOTRKÓW, stempel formacyjny z orłem "* Komenda II Batalionu 4.pulku * / Legionów Polskich", stempel cenzury ZENSURIERT.

110 PLN

110 PLN

88871916 Poczta Polowa Legionów, formularz pocztowy z próbną odbitką stempli legionowych, materiał wzorcowy i porównawczy.

120 PLN

120 PLN

88881916 kartka z Lublina 27.VIII.16 ze stemplem formacyjnym oddziału pochówkowego Deutsche Kriegergraber - Abteilung beim K.u.k. Mil. Gen. Gouv. in Polen.

30 PLN

30 PLN

89141916 karta wysłana 19.5.16 z frontu do Nowego Sącza. datownik K.u.K. FELDPOSTAMT 118, pieczęć formacyjna z orłem "* KOMENDA 2 SZWADRONU 1-go PUŁKU UŁAN. LEGJON. POLSK.".

140 PLN

290 PLN

89161916 karta polowa wysłana 7.6.16 z frontu na Wołyniu do Krakowa, datownik K.u.K. FELDPOSTAMT 118, pieczęć formacyjna z orłem "KOMENDA 4 KOMPANJI / V BAONU".

130 PLN

130 PLN

89821918 Łomża - obóz internowanych legionistów polskich, którzy za przykładem Józefa Piłsudskiego odmówili złożenia przysięgi na wierność cesarzom Niemiec i Austro-Węgier w wyniku czego żołnierze z Galicji zostali wcieleni do armii austriackiej, a "królewiaków" internowano w trzech obozach: Beniaminowie, Szczypiornie i Łomży, z których ten ostatni jest najmniej znany i najsłabiej udokumentowany w literaturze; formularz wysłany 29.4 z obozu do Włocławka, cenzura nr. 23; idealny stan zachowania; gwarancja Schmutz.

400 PLN

360 PLN

89951918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - narożny znaczek opłaty stemplowej za 0,10 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki.

60 PLN

40 PLN

90041919 wojna bolszewicka, kartka z Kowla 10.11.19 do Warszawy, kasownik Frontowej Poczty Polowej nr 16 i stempel Dowództwa Okręgu Etapowego w Kowlu.

400 PLN

360 PLN

90131919 kartka z frontu wojny bolszewickiej na linii Radymno - Przemyśl, na Podolu na linii rzeki Słucz, wysłana z Poczty Polowej 19 23.3.19 do Korczyny, stempel Poczty Polowej i formacyjny "3. Pułk Artyleryi polowej / Baterya 2.".

300 PLN

270 PLN

90171920 wojna polsko-sowiecka, widokówka z frontu datowana 26.IX wysłana przez żołnierza VI Batalionu Kolejowego do niewielkiej miejscowości Kazin; karta przesłana z Głównej Poczty Polowej nr.VI, przekazana poczcie cywilnej - datownik Lwów 2; adres uściślony przez niemieckiego urzędnika pocztowego - podkreślenie, Bromberg i Slesin napisane ołówkiem kopiowym (poczta w Wielkopolsce i na Pomorzu była jeszcze w trakcie przejmowania przez Polaków); wyraźnie odciśnięta pieczęć formacyjna "VI.BATALION KOLEJOWY (I.BAON KOL.WP)"; warto przypomnieć, że jednostka ta wchodziła w skład 6 Armii (jednostki Wielkopolskie), która 18.IX zdobyła Tarnopol i zaciekle atakując przekroczyła Zbrucz, a batalion zajmował się naprawą torów niszczonych przez wycofującą się w popłochu XIV Armię bolszewicką; walki te toczyły się na terenach, które po wojnie znalazły się w składzie Ukraińskiej SRR.

800 PLN

720 PLN

90341915 Warszawa, znaczek poczty miejskiej, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

20 PLN

55 PLN

90351915 Warszawa, znaczek poczty miejskiej, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

70 PLN

70 PLN

90361915 Warszawa, znaczek poczty miejskiej, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

80 PLN

80 PLN

90391915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości 6 groszy/5 gr. typ II, w kolorze lilaczerwonym, połówka znaczka na wycinku z błędem "uszkodzone y", błąd ten spotykamy tylko w II typie nadruku, gwarancja Falkowski.

60 PLN

60 PLN

90441915 Warszawa, znaczek poczty miejskiej, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

50 PLN

50 PLN