The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
8395

1790 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.

180 PLN170 PLN
8397

1793 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.

180 PLN170 PLN
8398

1793 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.

180 PLN160 PLN
8430

1833 SŁUŻBA POCZTOWA - list służbowy wysłany 2.9 z Koła do Urzędu Pocztowego w Tuszynie, datownik nadawczy KOŁO typu IB; przesyłka oznaczona czarnym stempelkiem Służba Pocztowa w ramce, kompletny list z ciekawą treścią, na odwrocie minimalne ślady po pieczęci lakowej.

360 PLN360 PLN
8437

1837 list z treścią datowany 17/29 września, wysłany z Pabianic do Warszawy, jednowierszowy w ramce stempel nadawczy typu IIB, adnotacja zwalniając przesyłkę od opłaty pocztowej "Interes Rządowy/ świ(adczy) X. D Biedermann" - nadawcą był Daniel Biedermann pastor pabianickiej parafii ewangelickiej; walor w bardzo dobrym stanie zachowania: gwarancja Gryżewski; z kolekcji S.Rosińskiego.

160 PLN160 PLN
8438

1837 pokwitowanie nadania listu poleconego z Krosna.

50 PLN50 PLN
8454

1841 kompletny składany list z Krosna do Dubienka.

70 PLN70 PLN
8459

1843 sądowe obwieszczenie ze Lwowa, dokument rozdarty w dolnej części ale kompletny, gwarancja Gryżewski.

40 PLN40 PLN
8462

1844 kompletny składany druk z magistratu we Lwowie do Wiednia.

40 PLN40 PLN
8473

1848 kompletny składany list z Złoczewa do Słupska, stempel nadawczy Złoczewa typu IIA, stemple tranzytowe z warszawy i Sieradza.

180 PLN180 PLN
8563

1885 czeska gazeta wydrukowana na papierze z już naklejonym gazetowym znaczkiem skarbowym wydania z 1877 roku, znaczek ten musiał nakleić wydawca gazety przed jej wydrukowaniem, osobliwe i ciekawe.

120 PLN110 PLN
8676

1861 pierwszy polski znaczek w barwach niebieskiej i ciemnoróżowej o odcieniach jasnych na składanym liście z Gończyc do hrabiego Stanisława Zamojskiego w Warszawie, znaczek unieważniono stemplem numerowym Gończyc z liczbą 67 w czterech okręgach, wysoki stopień rzadkości - 8 punktów w dziesięciostopniowej skali rzadkości według Bojanowicza, czerwony datownik z ręcznie wpisana datą nadania typ IIA nie odnotowany u Bojanowicza (w monografii pokazany jest tylko typ Ia), na odwrocie pieczęć lakowa i stempel odbiorczy z Warszawy wraz godzinnikiem, znaczek posiada ciekawą usterkę w postaci dużej :łezki" na lewo od krzyża na koronie, znaczek posiada minimalny ubytek papieru na froncie, list w doskonałym stanie o świetnej prezencji.

30 000 PLN32 700 PLN
8677

1862 pierwszy polski znaczek w barwach zielonkawoniebieskiej i jasnoróżowokarminowej o odcieniach jasnych na obwolucie listu z Kibart do Moskwy, znaczek unieważniony stemplem numerowym Kibart z cyfrą 282 w czterech okręgach, dwujęzyczny datownik z datą nadania listu 3.1.1862, na odwrocie stempel tranzytowy z St. Petersburga i odbiorczy z Moskwy, oprócz tego słaba odbitka stempla wagonu pocztowego, znaczek posiada charakterystyczną usterkę opisaną przez M. Miszczaka (Przegląd Filatelistyczny 1, 2, 3/2005) "czerwona obwódka zdeformowana z lewej strony u góry", znaczek i list w pięknym stanie.

10 000 PLN10 100 PLN
8716

2010 album z wystawy zbioru pana Zbigniewa Mikulskiego na 150-lecie pierwszego polskiego znaczka na Zamku Królewskim w Warszawie, pięknie wydany, prezentujący perły z największego zbioru obejmującego Królestwo Polskie w tym słynny sześcioblok Tislowitza, zawiera blok Fi 190, 59 stron, twarda oprawa.

160 PLN160 PLN
8722

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, 1 + 3 + 50 hal - frankatura trójkolorowa, list pieniężny wysłany 8.VIII.1916 za pośrednictwem urzędu etapowego w Kielcach (kasownik z wyróżnikiem "b") do niemieckiego obozu jeńców rosyjskich w Orzyszu (Arys), adresowany do Polaka; na odwrocie idealnie zachowane pieczęcie lakowe "K.u.K. ETAPPENPOST und TELERAPHENAMT KIELCE"; stempel cenzury obozowej "Postprüfnungsstelle des Gefangenelagers Arys Geprüft."; na odwrocie kasownik odbiorczy; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

800 PLN700 PLN
8726

1915 list polecony z Lublina do Wiednia, stempel cenzury wojskowej w Lublinie.

70 PLN50 PLN
8738

1915 list na kopercie firmowej z Warszawy do Kopenhagi, znaczek stemplowany utajniającym miejsce nadania listu niemym kasownikiem wojennym z Warszawa, koperta otwierana z boku przez rosyjską cenzurę wojskową, jej stempel na odwrocie, piękny stan zachowania.

380 PLN342 PLN
8740

1915 kartka ze Lwowa do Budapesztu, ciekawa widokówka z rysunkiem z inwazji rosyjskiej we Lwowie.

60 PLN54 PLN
8747

1916 kartka z poczty etapowej w Lublinie 31.5.16 do Szwajcarii, stemple cenzury wojskowej z Lublina i Feldkirch.

40 PLN30 PLN
8774

1917 list z Siedlec 17.11.17 (prawdopodobnie błędna ponieważ stempel poczty miejskiej wszedł do obiegu 1.12.17) do Warszawy, ciekawy stempel niemieckiej cenzury wojskowej, prywatny stempelek "durch Stadpost bestellen" (dostarczyć pocztą miejską), stempelek doręczeniowy poczty miejskiej.

120 PLN120 PLN
8811

1918 wycinek z listu nadanego ze Lwowa, znaczki unieważnione bardzo rzadki kasownikiem prowizorycznym z napisem LWÓW w języku ukraińskim, kasownik ten stosowano w okresie zajmowania Lwowa przez Ukraińców w dniach 1.11. - 21.11.18, ręcznie wpisana data nadania listu 16.11.18, fotoatest Schmutz.

1 000 PLN1 000 PLN
8848

1915 kartka legionowa, średni stan.

20 PLN20 PLN
8849

1915 kartka legionowa, średni stan.

20 PLN40 PLN
8850

1915 kartka legionowa, średni stan.

20 PLN20 PLN
8864

1915 kartka wysłana 16.11.15 z batalionu warszawskiego I. Brygady z frontu nad Stochodem (w okresie ciężkich walk) do Milówki, datownik K.u.K. FELDPOSTAMT 118, rzadka pieczęć formacyjna z orłem "Uzupełniający Batalion Warszawski * Legionów Polskich *", stempel cenzury CENZUROWANE.

190 PLN190 PLN
8865

1915 karta polowa wysłana 29.6.15 z frontu nad Wisłą z Piotrkowa do Kalwarii Zebrzydowskiej, datownik K.u.K. ETAPPENPOSTAMT PIOTRKÓW, stempel formacyjny z orłem "* Komenda II Batalionu 4.pulku * / Legionów Polskich", stempel cenzury ZENSURIERT.

110 PLN110 PLN
8887

1916 Poczta Polowa Legionów, formularz pocztowy z próbną odbitką stempli legionowych, materiał wzorcowy i porównawczy.

120 PLN120 PLN
8888

1916 kartka z Lublina 27.VIII.16 ze stemplem formacyjnym oddziału pochówkowego Deutsche Kriegergraber - Abteilung beim K.u.k. Mil. Gen. Gouv. in Polen.

30 PLN30 PLN
8914

1916 karta wysłana 19.5.16 z frontu do Nowego Sącza. datownik K.u.K. FELDPOSTAMT 118, pieczęć formacyjna z orłem "* KOMENDA 2 SZWADRONU 1-go PUŁKU UŁAN. LEGJON. POLSK.".

140 PLN290 PLN
8916

1916 karta polowa wysłana 7.6.16 z frontu na Wołyniu do Krakowa, datownik K.u.K. FELDPOSTAMT 118, pieczęć formacyjna z orłem "KOMENDA 4 KOMPANJI / V BAONU".

130 PLN130 PLN
8982

1918 Łomża - obóz internowanych legionistów polskich, którzy za przykładem Józefa Piłsudskiego odmówili złożenia przysięgi na wierność cesarzom Niemiec i Austro-Węgier w wyniku czego żołnierze z Galicji zostali wcieleni do armii austriackiej, a "królewiaków" internowano w trzech obozach: Beniaminowie, Szczypiornie i Łomży, z których ten ostatni jest najmniej znany i najsłabiej udokumentowany w literaturze; formularz wysłany 29.4 z obozu do Włocławka, cenzura nr. 23; idealny stan zachowania; gwarancja Schmutz.

400 PLN360 PLN
8995

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - narożny znaczek opłaty stemplowej za 0,10 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki.

60 PLN40 PLN
9004

1919 wojna bolszewicka, kartka z Kowla 10.11.19 do Warszawy, kasownik Frontowej Poczty Polowej nr 16 i stempel Dowództwa Okręgu Etapowego w Kowlu.

400 PLN360 PLN
9013

1919 kartka z frontu wojny bolszewickiej na linii Radymno - Przemyśl, na Podolu na linii rzeki Słucz, wysłana z Poczty Polowej 19 23.3.19 do Korczyny, stempel Poczty Polowej i formacyjny "3. Pułk Artyleryi polowej / Baterya 2.".

300 PLN270 PLN
9017

1920 wojna polsko-sowiecka, widokówka z frontu datowana 26.IX wysłana przez żołnierza VI Batalionu Kolejowego do niewielkiej miejscowości Kazin; karta przesłana z Głównej Poczty Polowej nr.VI, przekazana poczcie cywilnej - datownik Lwów 2; adres uściślony przez niemieckiego urzędnika pocztowego - podkreślenie, Bromberg i Slesin napisane ołówkiem kopiowym (poczta w Wielkopolsce i na Pomorzu była jeszcze w trakcie przejmowania przez Polaków); wyraźnie odciśnięta pieczęć formacyjna "VI.BATALION KOLEJOWY (I.BAON KOL.WP)"; warto przypomnieć, że jednostka ta wchodziła w skład 6 Armii (jednostki Wielkopolskie), która 18.IX zdobyła Tarnopol i zaciekle atakując przekroczyła Zbrucz, a batalion zajmował się naprawą torów niszczonych przez wycofującą się w popłochu XIV Armię bolszewicką; walki te toczyły się na terenach, które po wojnie znalazły się w składzie Ukraińskiej SRR.

800 PLN720 PLN
9034

1915 Warszawa, znaczek poczty miejskiej, gwarancja i oznaczenie.

20 PLN55 PLN
9035

1915 Warszawa, znaczek poczty miejskiej, gwarancja i oznaczenie.

70 PLN70 PLN
9036

1915 Warszawa, znaczek poczty miejskiej, gwarancja i oznaczenie.

80 PLN80 PLN
9039

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości 6 groszy/5 gr. typ II, w kolorze lilaczerwonym, połówka znaczka na wycinku z błędem "uszkodzone y", błąd ten spotykamy tylko w II typie nadruku, gwarancja Falkowski.

60 PLN60 PLN
9044

1915 Warszawa, znaczek poczty miejskiej, gwarancja i oznaczenie.

50 PLN50 PLN