The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
35681

1806 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.

120 PLN197 PLN
35685

1815 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.

120 PLN120 PLN
35688

1821 kompletny list z Warszawy do Zgierza, stempel Warszawy typ I i stempel "Służba Rządu Cywil. / Kom. Wojew...." w ramce.

120 PLN120 PLN
35689

1822 kompletny składany list z magistratu we Lwowie do Wiednia, wewnątrz znak opłaty skarbowej.

50 PLN50 PLN
35690

1824 kompletny składany list z magistratu we Lwowie do Wiednia.

40 PLN40 PLN
35698

1830 kompletny składany list ze Lwowa do Steyer.

40 PLN45 PLN
35704

1833 kompletny składany list z Szczecina do Francji, stempel graniczny z Forbach "PRUSSE / PAR / FORBACH", liczne stemple i opłaty tranzytowe, stempel odbiorczy na odwrocie.

80 PLN80 PLN
35714

1838 kompletny składany list z magistratu we Lwowie do Wiednia, wewnątrz znak opłaty skarbowej.

50 PLN50 PLN
35733

1844 kompletny prywatny list polecony (adnotacja "Erga Recepisse") z pełną treścią wysłany 6.VII z miejscowości Brzeżany do miejscowości Dobromil, wpisana nazwa miejscowości nadania - "Brzezan" i ładnie odciśnięty czarny dwuwierszowy łukowy stempel nadawczy "BRZEZAN 6 JUL"; na odwrocie wyliczenia; dobry stan zachowania.

300 PLN300 PLN
35736

1845 około, list z dopiskiem "Cito !" wysłany 14 10 ze Świnoujścia do Szczecina, czarny dwuwierszowy stempel nadawczy SWINEMÜNDE, papier ze znakiem wodnym przedstawiającym głowę Fryderyka Wilhelma IV z profilu w wieńcu laurowym i monogram; na odwrocie ładnie odciśnięta pieczęć nadawcy z herbem SWINEMÜNDER RATHSSIEGEL i stempelek nadejścia; bardzo dobry stan zachowania.

80 PLN80 PLN
35758

1850 około, obwoluta listu z Turka (stempel typ VII) do Łodzi, stempel tranzytowy z Kalisza (stempel typ IID) i stempel "Służba Cywilna /Rządowa" w ramce.

80 PLN80 PLN
35766

1850 kompletny składany list z Bochni do Gdowa, na odwrocie stempel odbiorczy.

30 PLN30 PLN
35767

1850 około, obwoluta listu z Kalisza, stempel "Interes Rządowy".

40 PLN40 PLN
35769

1850 kompletny składany list z Drohobycza do Dubiecka, stempel nadawczy "...IBICZ / ...Jul 1850" - oderwany fragment z fragmentem kasownika, na odwrocie stempel odbiorczy "DUBIECKO / 10 JUL." w kolorze niebieskim.

50 PLN100 PLN
35776

1854 kompletny składany list z Thurdossin (Twardoszyn Słowacja) do Zakopanego, stempel tranzytowy z Jordanowa, ładna pieczęć lakowa.

120 PLN120 PLN
35780

1857 około, list wysłany 1 9 z Rawicza do miejscowości Łaszczyn (Laszczin), czarny dwuwierszowy w ramce stempel nadawczy RAWICZ, na odwrocie kompletna pieczęć lakowa; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

40 PLN40 PLN
35793

1935 dwujęzyczny polsko - niemiecki reprint książki W.Polańskiego i W.Rachmanowa "Marki i stemple pocztowe w Polsce XVIII i XIX wieku", 158 stron, 4 tablice wielobarwne, 49 tablic czarno - białych.

90 PLN90 PLN
35881

1903 adres przesyłkowy do paczki z Krakowa 4 do Bielska, znaczki stemplowane kasownikiem Kraków Piasek, na odwrocie stempel odbiorczy.

80 PLN80 PLN
35885

1904 kartka z Warszawy do Berlina.

30 PLN30 PLN
35896

1908 przekaz pieniężny z Warszawy do Petersburga.

80 PLN80 PLN
35899

1910 przekaz pieniężny z Warszawy do Łodzi, gdzie doklejono porto 10 kop.

60 PLN60 PLN
35909

1913 duński sekretnik z pełną treścią dofrankowany znakami opłaty wyciętymi z karty pocztowej i sekretnika wysłany 6.7 z Odense do Świnoujścia (Swinemünde); rzadki walor w dobrym stanie zachowania (niewielkie przebarwienia).

250 PLN250 PLN
35925

1918 kartka nadana 16.6.18 do poczty polowej nr 286 , stempel austriackiej składnicy pocztowej w Czermnej "*CZERMNA *" w ramce.

40 PLN40 PLN
35959

1860 pierwszy polski znaczek w barwach niebieskiej i karminowej o odcieniach ciemnych na obwolucie listu z Warszawy do Żytomierza, znaczek unieważniony warszawskim kasownikiem z cyfra 1 w czterech okręgach, warszawski datownik w języku rosyjskim jak dla korespondencji do Rosji z data nadania 16/5 (16 maja), znaczek w pięknym stanie, gwarancja Schmutz.

3 000 PLN2 600 PLN
35960

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach ciemnoniebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych unieważniony rzadkim datownikiem ambulansowym СП.Б.ВАРШАВСК.Ж.Д. / ПОЧТ.ВАГ.No.4 / typu I stosowanym na linii Kolei Petersburskiej, ładny stan zachowania - żywe i czyste kolory, gwarancja z 4.

1 900 PLN1 600 PLN
35962

1860 pierwszy polski znaczek w barwach błękitu pruskiego i karminowym o odcieniach ciemnych na liście z Warszawy do Jarosławia w Rosji, warszawski datownik w języku rosyjskim jak dla listów kierowanych do Rosji z data nadania 23/10 (23 październik), list na bardzo rzadkiej kopercie prywatnej papeterii żałobnej z pieczęcią lakową na odwrocie, znane są dwa listy z pierwszym polskim znaczkiem na żałobnej kopercie, koperty wyróżniające się od najczęściej spotykanej korespondencji, jak te na ozdobnych kopertach są niezwykle rzadkie i poszukiwane, unikalny wystawowy walor w bardzo dobrym stanie, fotoatest.

40 000 PLN46 501 PLN
35964

1860 Królestwo Polskie, WPROWADZENIE DO OBIEGU PIERWSZEGO ZNACZKA POLSKIEGO - OKRES PRZEJŚCIOWY - LIST BEZ ZNACZKA ZA 10 KOP., Cyrkularz Zarządu Pocztowego Królestwa Polskiego nr.13 z 14 grudnia 1859 roku zawiadamia o wprowadzeniu do obiegu z dniem 1 stycznia 1860 roku znaczka polskiego za 10 kopiejek w miejsce używanych dotychczas znaczków rosyjskich i ustala, że można ich jeszcze używać do 1 kwietnia 1860 roku; list wysłany 11.1.1860 roku z Włocławka do Warszawy powinien być opłacony znaczkiem polskim lub co było dopuszczalne rosyjskim, pierwszego pewno jeszcze na poczcie nie było, a drugiego już nie było, albo nie chciano go użyć; z innych miejscowości znamy listy opłacone pierwszym polskim znaczkiem już tydzień wcześniej; co do innych sposobów opłaty - istnieje list opłacony dwoma znaczkami rosyjskimi po 10 kop. wysłany 5.1 z Warszawy do Elżbietowa, do tej pory nie spotkano listu opłaconego w sposób mieszany znaczkiem polskim i rosyjskim, a prywatne listy bezznaczkowe z okresu przejściowego są unikalne; na froncie datownik nadawczy WŁOCŁAWEK typu IIIA z ręcznie wpisana datą 11/1, na odwrocie datownik odbiorczy WARSZAWA 12/1 typu IIIC i duży kwadratowy godzinnik odbiorczy 3/P; list jest wspaniale oznaczony i ma pewnie udokumentowaną datę obiegu; na froncie odręczna adnotacja bardzo pilno i trochę koślawe oznaczenie wagi łut, na odwrocie powtórnie wpisana data 11/1 i tym razem bardzo czytelne oznaczenie wagi łut, w środku pełna treść z podaną na stronie trzeciej dokładną datą napisania listu, na skanie pierwsza i fragment trzeciej strony listu - ten z datą nadania, całość zachowana w wyśmienitym stanie.

32 000 PLN22 000 PLN
35966

1862 pierwszy polski znaczek w barwach jasnoniebieskiej i jasnokarminowej o odcieniach jasnych na kompletnym składanym liście z Lublina do Warszawy, znaczek unieważniony stemplem numerowym z Lublina z cyfrą 73 w okręgach, datownik Lublina z datą nadania 21/5 (21 maja 1862), na odwrocie warszawski datownik i godzinnik odbiorczy, list pisany po hebrajsku, pomimo jednego załamania dobry stan zachowania.

4 500 PLN5 200 PLN
35967

1862 list opłacony pierwszym polskim znaczkiem w barwach jasnoniebieskiej i różowej o odcieniach jasnych na liście z Warszawy do Białegostoku, znaczek unieważniono warszawskim czterobrączkowym kasownikiem z cyfrą 1 w środku, miejscownik warszawski w języku rosyjskim jak dla korespondencji do Rosji z datą nadania 14/2 (14 luty 1862) co ciekawe stemplowany również na znaczku, na odwrocie stempel odbiorczy Białegostoku z datą 15.2.1862, dobry stan zachowania, fotoatest.

5 500 PLN4 400 PLN
35969

1864 list z Sokołowa do warszawy opłacony pierwszym polskim znaczkiem w barwach jasnoniebieskiej i jasnokarminowej o odcieniach jasnych, znaczek unieważniono stemplem numerowym Sokołowa z cyfrą 70 w okręgach z charakterystycznym dla tego urzędu kolorze brązowym nienotowanym w katalogach, miejscownik Sokołowa w tym samym kolorze z ręcznie wpisana data nadania 16/3 (16 marca 1864), na odwrocie warszawski datownik odbiorczy z data nadejścia listu 19/3, znaczek i list w dobrym stanie, fotoatest Schmutz.

25 000 PLN25 000 PLN
35992

1872 Królestwo Polskie, rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 10 kop, rozmiar: 145x81 mm; wysłana 2.V.1875 z Warszawy do Królewca, znak opłaty skasowany kasownikiem WARSZAWA 1 EKSPED. (ВАРШАВА 1 ЭКСПЕД.), na froncie okrągły stempelek ОПЛАЧЕНО (OPŁACONO) potwierdzający prawidłowe opłacenie przesyłki w obrocie zagranicznym; na odwrocie datownik warszawskiego oddziału korespondencji zagranicznej z 2.V - WARSZAWA EKSPEDYCJA PRZYJMOWANIE I WYDAWANIE KORESPONDENCJI ZAGRANICZNEJ (ВАРШАВА ЭКСП.ПР.И ВЫД.ИНОСТР.КОР.) i królewiecki stempelek nadejścia z datą 15/5 (3/V wg.kalendarza juliańskiego); bardzo dobry stan zachowania.

200 PLN200 PLN
35993

1876 list do Królestwa Polskiego, rosyjska całostka - koperta za 8 kop, rozmiar: 145x81 mm wysłana 14.VI z Orenburga do Lipna, 22.VI przesłana ambulansem nr.29-30 relacji Mińsk-Warszawa, 23.VI przekazana do ambulansu nr.27-28 relacji Warszawa-Aleksandrów, 24.VI przesyłka dotarła do Włocławka i tego samego dnia doręczono ją adresatowi w Lipnie; dekoracyjny walor o ładnie udokumentowanym obiegu w bardzo dobrym stanie zachowania.

300 PLN200 PLN
35995

1889 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich UNIKALNY PRZEWÓZ - WAGON POCZTOWY 6 i WAGON POCZTOWY 3, koperta za 7 kop wydania z 1883, o wymiarach 145x81mm; wysłana z Zamościa do Wierzbołowa, znak opłaty skasowany 28.VIII stemplem nadawczym ZAMOŚĆ LUB.G POCZT.TEL.KANT. (ЗАМОСТЬЕ ЛЮБЛ.Г. ПОЧТ.ТЕЛ.КОНТ.); 30.VIII przesłana ambulansem nr.5-6 relacji Wilno-Warszawa - ośmiokątny datownik POCZTOWE ODDIELENIE WAGONA (ПОЧТОВОЕ ОТДѢЛЕНIЕ ВАГОНА) No6 z wyróżnikiem "2", następnie przekazana do ambulansu nr.3-4 relacji St.Petersburg-Wierzbołów - ośmiokątny datownik POCZTOWE ODDIELENIE WAGONA (ПОЧТОВОЕ ОТДѢЛЕНIЕ ВАГОНА) No3 z wyróżnikiem "3", datowniki odbiorcze: KIBARTY POCZT KANT.3 SUWALSK.G. (КИБАРТЫ.ПОЧТ.КОНТ.3 СУВАЛКСК.Г.) i WIERZBOŁOWSKA P.S. (ВЕРЖБОЛОВСКАЯ П.С.); dekoracyjny walor o ładnie udokumentowanym obiegu w bardzo dobrym stanie zachowania.

1 200 PLN1 200 PLN
35997

1922 reprint książki W.Polańskiego "Znaki i marki pocztowe w Polsce w XVIII i XIX wieku (1780 - 1870)", 92 strony, liczne ilustracje w tym tablice kolorowe.

90 PLN90 PLN
35999

1979 reprint w języku polskim książki M.Bojanowicza "Królestwo Polskie / Polska nr 1 na tle historii poczty", 172 strony z 236 ilustracjami oraz 4 tablice wielobarwne.

120 PLN120 PLN
36000

1999 katalog aukcyjny firmy Corinphila w Zurychu aukcji kolekcji M.Bojanowicza Królestwo Polskie w tym przebogaty materiał Polska nr 1, 112 stron, kolorowe ilustracje.

200 PLN200 PLN
36001

1914 piękna widokówka (ulicówka) z Nowego Sącza do Czech z rzadkim stemplowaniem kamuflażowym stempelkiem okręgowym patrz: artykuł Janusza Adamczyka w HBBF).

350 PLN350 PLN
36021

1915 firmowy list ekspresowy z Warszawy, stempel cenzury wojskowej z Poznania.

60 PLN60 PLN
36023

1916 okupacja niemiecka - frankatura mieszana dwóch wydań - karta "Russich Polen" dofrankowana znaczkiem "Gen.-Gouv. Warschau", wysłana 7.8 z Warszawy do Berlina, stempelek cenzury poznańskiej; bardzo dobry stan zachowania.

30 PLN30 PLN
36048

1916 kartka nadana w poczcie etapowej w Staszowie 13.11.16 do Wiednia, stempel austriackiej cenzury wojskowej w Sandomierzu.

80 PLN72 PLN