The auction will start on 14.04.2023

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
39246

1944 "10.JAHRE HILFSWERK MUTTER UND KIND" - kasownik propagandowy przygotowany z okazji 10 rocznicy organizacji nazistowskiej zajmującej się opieką nad dziećmi (niemieckimi), organizacją przedszkoli, opiniowaniem zabawek, etc.; znaczek na widokówce (400 rocznica śmierci Kopernika) ostemplowany okolicznościowo 28.II w Krakowie.

50 PLN50 PLN
39295

1942 list z obozu koncentracyjnego w Oranienburg Grudziądza na obozowym listowniku, stempel cenzury obozowej.

280 PLN280 PLN
39297

1942 Dachau - niemiecki obóz koncentracyjny, list na obozowym listowniku wysłana 22.9.42 z obozu do Korczyny koło Krosna, z tyłu stempel cenzora z parafką, niezły stan zachowania.

200 PLN200 PLN
39298

1942 Dachau - niemiecki obóz koncentracyjny, list na obozowym listowniku wysłana 4.8.42 z obozu do Korczyny koło Krosna, stempel cenzora z parafką, również wewnątrz korespondencji, listownik wewnątrz uszkodzony.

200 PLN200 PLN
39299

1942 Auschwitz, list z obozu koncentracyjnego na kopercie obozowej obozu koncentracyjnego Auschwitz 11.2.42 do Nakła, stempel cenzora, ładny stan zachowania.

240 PLN240 PLN
39302

1943 Dachau - niemiecki obóz koncentracyjny, list na obozowym listowniku wysłana 7.7.43 z obozu do Korczyny koło Krosna, z tyłu stempel cenzora z parafką, dobry stan zachowania.

220 PLN220 PLN
39323

1944 Majdanek, kartka nadana z obozu koncentracyjnego na kartce obozowej z wydrukowanymi podziękowaniami za paczkę wysłana 15.2.44 do Lublina, stempel Polskiego Czerwonego Krzyża i cenzora na odwrocie, bardzo dobry stan zachowania.

700 PLN700 PLN
39333

1953 korespondencja Polaków wywiezionych w ramach jednej z czterech wielkich sowieckich deportacji ludności polskiej w głąb ZSRR, Kisłowodsk na Kaukazie, ręcznie malowana karta z życzeniami wielkanocnymi datowana 26.III, przesłana w liście do Polski; z eksponatu prof.St.Barańskiego.

200 PLN200 PLN
39338

1968 karnet - "ODSŁONIĘCIE POMNIKA WALKI I MĘCZEŃSTWA STUTTHOF".

40 PLN40 PLN
39370

1941 Pocztylion pierwszego wydania w niekatalogowanym kolorze jasnoceglastym na papierze x1 (nakład 837 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

600 PLN600 PLN
39371

1941 Pocztylion pierwszego wydania w kolorze ciemnoceglastym na papierze x1 (nakład 837 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

200 PLN180 PLN
39467

1943 400-lecie śmierci Mikołaja Kopernika, seria znaczków, każdy na osobnej kartce, skasowana 13.VI kasownikiem okolicznościowym "ROKITNA 1915" na dużych wycinkach, gwarancja.

150 PLN150 PLN
39504

1943 gen. W.Sikorski - wydanie żałobne, gwarancja Ryblewski.

20 PLN20 PLN
39510

1943 kartka z grafika obozową.

90 PLN90 PLN
39529

1943 80 rocznica powstania styczniowego, blok czysty, gwarancja.

400 PLN400 PLN
39532

1943 400-lecie śmierci Mikołaja Kopernika, blok z bardzo dobrym stanie, gwarancja.

500 PLN510 PLN
39618

1944 500 rocznica bitwy pod Warną, blo czysty, gwarancja.

180 PLN180 PLN
39623

1944 autor nieznany, czarna odbitka autorska projektu na papierze zielonkawym gładkim średnim, przedstawiającą kościół w górach z napisem "POKÓJ LUDZIOM DOBREJ WOLI", wykorzystanego jako ilustracja na pocztówce świątecznej z 1944 roku, a po wyryciu daty 1945 na pocztówce noworocznej.

500 PLN500 PLN
39632

1945 święto 3 Maja, gwarancja Ryblewski.

15 PLN15 PLN
39636

1945 "Krwawa Niedziela", znaczek wydania przedrukowego upamiętniającego masakrę jeńców z 5.2.1943, gwarancja Schmutz.

60 PLN60 PLN
39642

1942 Budynek obozowy, ciekawe i niebezpieczne fałszerstwo znaczków za 10 f. na żółtobrunatnym gładkim cienkim papierze, dwuznaczkowy arkusik, ciekawy materiał badawczy.

150 PLN150 PLN
39643

1942 budynek obozowy, znaczek w kolorze szarym na papierze z2, drobne pęknięcia papieru na marginesach, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

80 PLN80 PLN
39657

1942 (?) oryginalne zdjęcie o wymiarach 100x147 mm przedstawiające orkiestrę obozową, na bębnie widoczny napis "Wojtek jazz"; na odwrocie stempelek cenzury z numerem 12; minimalnie słabszy stan zachowania.

150 PLN150 PLN
39658

1942 doskonała grafika obozowa, podpis "WSTEINAUER 1942", na odwrocie stempel obozowy.

800 PLN800 PLN
39659

1942 doskonała grafika obozowa, podpis "WSTEINAUER 1942 / MURNAU MARZEC 1942".

800 PLN800 PLN
39662

1943 góry, podlepka, gwarancja Schmutz.

80 PLN80 PLN
39666

1943 menażka, znaczek w kolorze jasno niebieskozielonym na papierze x1, gwarancja Schmutz.

60 PLN60 PLN
39694

1944 kościół w Miechowie, próbna odbitka w kolorze czarnym z dwóch matryc; jednej dla druku tła w kolorze pomarańczowym i czerwonego krzyża, druga dla druku podstawowego obrazka znaczka w kolorze niebieskim, próba wykonana na papierze białym gładkim średnim, bardzo rzadkie znane nieliczne odbitki, gwarancja Schmutz.

4 000 PLN4 000 PLN
39726

1945 Orzeł Biały, jednostronnie cięty znaczek za 5 mk. na papierze białym gładkim grubym, gwarancja Krawczyk.

100 PLN100 PLN
39740

1943 (?) oryginalny dokument ze zbiórki pieniężnej przeprowadzonej na rzecz Funduszu Społecznego - instytucji obozowej powołanej z inicjatywy jeńców do zbierania środków materialnych na cele dobroczynne, głównie na pomoc dla wdów i sierot po zabitych żołnierzach; niecodzienny, bardzo rzadki historyczny dokument, obrazujący życie codzienne jeńców polskich; na karcie albumowej.

250 PLN250 PLN
39741

1943 "KALENDARZYK NA ROK 1943" - wydany przez Niemców dla polskich jeńców wojennych, propagandowe i agitacyjne wydawnictwo niemieckie, tu na karcie albumowej pokazano dwie kartki z tego "dzieła", zwraca uwagę zwłaszcza tekst "WOJNA SERCE EUROPY", stempelek cenzora obozowego nr.1.

60 PLN60 PLN
39747

1944 wydanie obiegowe - różne rysunki, seria czysta gumowana ze śladami podlepek (Fi.440.-), gwarancja Krawczyk,.

400 PLN400 PLN
39803

1944 rocznica obrony Warszawy, blok czysty bez kasownika na marginesie (Fi.400.-), gwarancja Schmutz.

360 PLN360 PLN
39807

1944 500 rocznica bitwy pod Warną, blok czysty, rzadszy bez datownika na marginesie - przy użyciu pocztowym należało unieważnić znaczek, gwarancja i opis.

400 PLN400 PLN
39862

1939 kartka z Wilna do Łodzi pisana w języku hebrajskim, kartka zwrócona do nadawcy.

120 PLN120 PLN
39884

1939 Oflag IVA (Hohenstein) - pokwitowanie zdania broni, wystawione 16.X, nietypowy dokument; obóz funkcjonował tylko przez 5 miesięcy (do lutego 1940 roku)!!!

80 PLN80 PLN
40003

1945 Poczty międzyobozowe w Niemczech, Dachau-Allach - "Orzeł Polski", czysta marginesowa seria z odmianami papieru, tak jak wydano gumowane deseniowo(y) i bez gumy(x).

180 PLN180 PLN
40047

1945 Dachau, znaczki wydania "orzeł polski" w różnych odmianach.

80 PLN80 PLN
40056

1946 Poczta osiedli polskich w Bawarii, marginesowa seria kasowana z odmianą znaczka za 12 pf.+ 1 mk. na białym papierze (jako zwykłe Fi.320.-).

280 PLN280 PLN
40060

1946 poczta osiedli polskich we Włoszech, seria plus znaczki z nadrukiem "szanuj cztery wolności".

100 PLN100 PLN