The auction will start on 19.04.2024

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
42186

1973 "POLPEX 1973" okolicznościowa koperta wydana staraniem Polonus Philatelic Society w Chicago z okazji 500-rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, skasowana podczas dorocznej wystawy towarzystwa.

30 PLN30 PLN
42195

1991 kościół pw św.Anny w Wilnie, karta maksimum poczty litewskiej, skasowana 15.III w Wilnie w pierwszym dniu obiegu.

20 PLN20 PLN
42200

1900 widokówka Zakopane, Dolina Chochołowska, wysłana 23/9 z Zakopanego do Warszawy.

80 PLN80 PLN
42214

1910 widokówka Wilno - Starożytny widok, Lidski Zaułek; nakładem Изд. Т-ва "Контпагентъ печати" въ Москвѣ; czysta.

150 PLN135 PLN
42254

1917 widokówka z Poznania, oberwany narożnik.

10 PLN10 PLN
42257

1917 zestaw 6 widokówek serii "Widoki z Królestwa Polskiego" z obiegu pocztowego.

60 PLN60 PLN
42308

1930 zestaw 11 widokówek.

80 PLN80 PLN
42335

1964 Międzynarodowy Kongres Astronautyczny w Warszawie - pamiątkowy karnet z autografami wybitnych uczestników kongresu, którymi byli: Ary Szternfeld, William Hayward Pickering, Michał Łunc, Henri Moureu.

250 PLN200 PLN
42339

1965 komplet nalepek okolicznościowych wystawy filatelistycznej "Rok Pomorza Zachodniego".

20 PLN20 PLN
42350

1870 list z Koenigsberga (Królewiec) do Frauenburga (Frombork).

40 PLN40 PLN
42391

1932 Republika Weimarska, ilustrowana karta pocztowa, czysta w dobrym stanie zachowania.

10 PLN10 PLN
42427

1939 III Rzesza, Pakt Stalowy - umowa polityczna i wojskowa podpisana 22 maja przez faszystowskich przywódców Niemiec i Włoch; dekoracyjna widokówka prezentująca sygnatariuszy porozumienia; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

120 PLN108 PLN
42441

1943 III Rzesza, seria urodzinowa na widokówce ostemplowana 20.4 w Brunau kasownikiem propagandowym "UNSER FÜHRER BANNT BOLSCHEWISMUS"; bardzo dobry stan zachowania.

50 PLN50 PLN
42524

1946 ZSRR, Zwycięstwo nad faszyzmem, znaczek czysty.

5 PLN5 PLN