The auction will end on 02.03.2020
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
10200

1935 wydanie żałobne, seria sześciu znaczków, w tym dwie odmiany znaczka za 25 gr, czyste (Fi.108.-).

90 PLN115 PLN
10203

1935 koperta wysłana z pierwszego rejsu ms Piłsudski z agencji pocztowej na statku do Nowego Jorku.

120 PLN180 PLN
10204

1935 wydanie żałobne, 25 gr (druk typograficzny) - frankatura pojedyncza, list wysłany 18.V z Krakowa w dniu pogrzebu Marszałka, znaczek unieważniony wirnikiem okolicznościowym "ZAPISZ SIĘ NA CZŁONKA L.O.P.P." (Myślicki 30 117).

40 PLN40 PLN
10206

1935 wydanie żałobne, 25 gr (druk typograficzny) - znaczek na kopercie żałobnej wysłanej 18.V z Krakowa do Łodzi w dniu wyruszenia Marszałka w swą ostatnią podróż na Wawel; bardzo dobry stan zachowania.

80 PLN80 PLN
10209

1935 sypanie kopca marszałka Józefa Piłsudskiego, kartka z wizerunkiem Marszałka.

30 PLN40 PLN
10214

1935 wydanie obiegowe, podstawowa seria z jedną odmianą.

95 PLN95 PLN
10220

1935 nalepki dobroczynne na rzecz szkoły polskiej.

20 PLN20 PLN
10222

1935 kartka propagandowa poczty reklamująca pocztę peronową.

100 PLN90 PLN
10278

1937 "WYSTAWA 15-30.IX.1937 RADIO DLA MIASTA I WSI", kasownik okolicznościowy odbity 29.9 na kopercie (Myślicki 37 031).

40 PLN5 400 PLN
10285

1937 wizyta Króla Rumunii w Polsce, komplet bloków czystych (Fi.400.-).

320 PLN410 PLN
10287

1937 POCZTA PERONOWA Częstochowa, kartka z Herbów koło Lublińca do Warszawy nadana w poczcie peronowej w Częstochowie, rzadki stempel poczty peronowej.

600 PLN730 PLN
10294

1938 "DOROCZNA WYSTAWA RADIOWA DWR 1938" Warszawa 1, opłacony zgodnie z taryfą ładnie ofrankowany - m.in. znaczkiem za 5 gr Portu Gdańsk - miejscowy ekspresowy list polecony przesłany 11.IX w dniu zamknięcia wystawy, kasownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (Myślicki 38 025); temat - RADIO.

120 PLN120 PLN
10344

1938 20 rocznica odzyskania niepodległości, blok czysty w pięknym stanie.

120 PLN120 PLN
10346

1938 list do Modlina nadany na dworcu autobusowym w Łodzi, datownik Łódź 1 / poczta autobusowa z wyróżnikiem 2r i stempel Poczta Autobusowa / Łódź, Południowa, bardzo rzadkie.

1 200 PLN2 160 PLN
10358

1938 20. rocznica odzyskania niepodległości, blok.

80 PLN80 PLN
10360

1938 25. rocznica wymarszu Legionów, blok.

90 PLN90 PLN
10361

1938 kartka z Mikuliczyna do Torunia.

15 PLN25 PLN
10362

1938 kartka okolicznościowa wydana przez Komitet Organizacyjny 1-go polskiego lotu do stratosfery, stan idealny.

80 PLN80 PLN
10368

1938 WZNOWIENIE WYMIANY POCZTOWEJ MIĘDZY POLSKĄ A LITWĄ - po długoletnim (od 1920) okresie zerwanych stosunków dyplomatycznych i trwającym stanie wojny - czego skutkiem było m.in zawieszenie wymiany korespondencji między Polską, a Litwą, stosunki unormowano dopiero 19.III.1938 po polskim ultimatum, 30.III nastąpiła akredytacja posłów obu państw w Kownie i w Warszawie, a wkrótce przywrócono również wymianę korespondencji między obydwoma krajami; widokówka datowana 30.IV wysłana 2.V z Poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Kownie do Lwowa, dopisek ołówkiem "Pierwsza korespondencja z Litwy"; niezwykle ciekawa, historyczna całość w doskonałym stanie zachowania.

500 PLN500 PLN
10422

1920 godło Litwy Środkowej, parka znaczków za 2 mk., z międzypolem.

40 PLN36 PLN
10424

1921 różne rysunki, czworoblok makulaturowych znaczków za 10 mk. na białym papierze (x), z wzajemnym przesunięciem kolorów, lekkie załamania.

60 PLN4 500 PLN
10434

1921 różne rysunki, pięć serii czystych (Fi.250.-).

125 PLN155 PLN
10473

1922 otwarcie Sejmu Litwy Środkowej, czysta seria cięta.

120 PLN120 PLN
10496

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe na znaczku obiegowym za 25 gr. z J.Piłsudskim, dwa odcienie czerwonobrązowy i jasnoczerwonobrązowy (nie mylić z żółtobrązowym), gwarancja Kalinowski, Korszeń.

200 PLN200 PLN
10536

1938 Port Gdańsk, 20. rocznica odzyskania niepodległości, parka z silnie przesuniętą perforacją pionową i poziomą. Rzadkie w tym wydaniu.

100 PLN80 PLN
10549

1920 Górny Śląsk, niemiecki nadruk - dywersyjne całkowite fałszerstwo propagandowe znaczków polskich, kompletna seria czysta, dodatkowo odmiana koloru nadruku (brązowoczerwona zamiast czerwonej) na znaczku za 21/3 mk., tak jak wydano część nakładu bez gumy.

440 PLN440 PLN
10552

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, seria czysta w bardzo ładnym stanie, gwarancja Perzyński, Falkowski.

160 PLN170 PLN
10557

1920 Kwidzyn, I wydanie mediolańskie, pasek trzech znaczków za 10 Pf. i zadrukowana przywieszka, wszystkie ze znakiem wodnym układającym się w napis "Pergamenata (P&CM;)".

100 PLN100 PLN
10559

1920 Górny Śląsk, list polecony z Cieszyna do Holandii, na odwrocie stempel odbiorczy.

60 PLN60 PLN
10569

1920 Śląsk Cieszyński, list polecony z Cieszyna do Holandii, na odwrocie stempel rozbiorczy.

100 PLN100 PLN
10587

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek dopłaty za 5 hal. w kolorze ciemnoniebieskim na papierze białym kredowanym grubym - wzór "Cyfry" projektu Prof.W.Zarzyckiego, bardzo ładny stan.

320 PLN320 PLN
10588

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu marginesowy znaczek gazetowy za 3 hal. w kolorze czerwonobrunatnym na papierze białym kredowanym grubym - wzór "Głowa Merkurego" projektu Prof.J.Bukowskiego, poza prześwitką po podlepce w ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

80 PLN65 PLN
10589

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu marginesowy ząbkowany (ZL11,5) znaczek gazetowy za 3 hal. w kolorze czerwonobrunatnym na papierze żółtawym kredowanym grubym - wzór "Głowa Merkurego" projektu Prof.J.Bukowskiego, co niezwykle ciekawe z pustopolem na górnym marginesie, gwarancja Krawczyk.

600 PLN600 PLN
10591

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu marginesowy znaczek opłaty za 10 hal. w kolorach brunatnym i brunatnopomarańczowym na papierze białym gładkim średnim - wzór "Hutnik" projektu Prof.J.Raszki, zachowany w pięknym stanie.

120 PLN120 PLN
10592

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu marginesowy znaczek opłaty za 15 hal. w kolorze czarnobrunatnym na papierze białym gładkim srednim - wzór "Ślązaczka dziewczyna" projektu Prof.J.Bukowskiego, zachowany w ładnym stanie.

100 PLN80 PLN
10593

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek opłaty za 15 hal. w rzadkim kolorze czarnym na papierze białym kredowanym grubym - wzór "Ślązaczka dziewczyna" projektu Prof.J.Bukowskiego, poza małą prześwitką po podlepce w ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

320 PLN260 PLN
10594

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu rzadki marginesowy znaczek opłaty za 100 hal. w kolorze czarnym na papierze białym gładkim srednim - wzór "Górnicy" z kilofami i lampami w dłoniach projektu Prof.J.Raszki, zachowany w bardzo dobrym stanie, gwarancja Krawczyk.

400 PLN330 PLN
10599

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, próba nie wprowadzonego do obiegu znaczka opłaty za 50 hal. w rzadkim kolorze ciemnozielonym na papierze białym kredowanym grubym - wzór "Ślązaczka kobieta" projektu Prof.J.Bukowskiego, pochodzi z sześcioznaczkowego arkusika zawierającego próby znaczków o różnych nominałach 2, 3, 5, 15, 25 i 50, poza prześwitką po podlepce w ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

400 PLN545 PLN
10606

1921 Górny Śląsk, Poczta Powstańcza tzw. wydanie Korfantego, nieząbkowana czysta seria bez podlepek, dodatkowo dwie odmiany znaczków za 10 fen i 60 fen, bardzo wysoko wyceniona w katalogach światowych (Mi.590 euro).

900 PLN900 PLN
10619

1941-5 komplet znaczków wydań Polskiego Rządu na emigracji, trzy kompletne serie i pojedynczy znaczek w doskonałym stanie.

240 PLN240 PLN