The auctions ends in:

Page:
results
Num# Description Start price Buy price
102001935 wydanie żałobne, seria sześciu znaczków, w tym dwie odmiany znaczka za 25 gr, czyste (Fi.108.-).

90 PLN

115 PLN

102031935 koperta wysłana z pierwszego rejsu ms Piłsudski z agencji pocztowej na statku do Nowego Jorku.

120 PLN

180 PLN

102041935 wydanie żałobne, 25 gr (druk typograficzny) - frankatura pojedyncza, list wysłany 18.V z Krakowa w dniu pogrzebu Marszałka, znaczek unieważniony wirnikiem okolicznościowym "ZAPISZ SIĘ NA CZŁONKA L.O.P.P." (Myślicki 30 117).

40 PLN

40 PLN

102061935 wydanie żałobne, 25 gr (druk typograficzny) - znaczek na kopercie żałobnej wysłanej 18.V z Krakowa do Łodzi w dniu wyruszenia Marszałka w swą ostatnią podróż na Wawel; bardzo dobry stan zachowania.

80 PLN

80 PLN

102091935 sypanie kopca marszałka Józefa Piłsudskiego, kartka z wizerunkiem Marszałka.

30 PLN

40 PLN

102141935 wydanie obiegowe, podstawowa seria z jedną odmianą.

95 PLN

95 PLN

102201935 nalepki dobroczynne na rzecz szkoły polskiej.

20 PLN

20 PLN

102221935 kartka propagandowa poczty reklamująca pocztę peronową.

100 PLN

90 PLN

102781937 "WYSTAWA 15-30.IX.1937 RADIO DLA MIASTA I WSI", kasownik okolicznościowy odbity 29.9 na kopercie (Myślicki 37 031).

40 PLN

5 400 PLN

102851937 wizyta Króla Rumunii w Polsce, komplet bloków czystych (Fi.400.-).

320 PLN

410 PLN

102871937 POCZTA PERONOWA Częstochowa, kartka z Herbów koło Lublińca do Warszawy nadana w poczcie peronowej w Częstochowie, rzadki stempel poczty peronowej.

600 PLN

730 PLN

102941938 "DOROCZNA WYSTAWA RADIOWA DWR 1938" Warszawa 1, opłacony zgodnie z taryfą ładnie ofrankowany - m.in. znaczkiem za 5 gr Portu Gdańsk - miejscowy ekspresowy list polecony przesłany 11.IX w dniu zamknięcia wystawy, kasownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (Myślicki 38 025); temat - RADIO.

120 PLN

120 PLN

103441938 20 rocznica odzyskania niepodległości, blok czysty w pięknym stanie.

120 PLN

120 PLN

103461938 list do Modlina nadany na dworcu autobusowym w Łodzi, datownik Łódź 1 / poczta autobusowa z wyróżnikiem 2r i stempel Poczta Autobusowa / Łódź, Południowa, bardzo rzadkie.

1 200 PLN

2 160 PLN

103581938 20. rocznica odzyskania niepodległości, blok.

80 PLN

80 PLN

103601938 25. rocznica wymarszu Legionów, blok.

90 PLN

90 PLN

103611938 kartka z Mikuliczyna do Torunia.

15 PLN

25 PLN

103621938 kartka okolicznościowa wydana przez Komitet Organizacyjny 1-go polskiego lotu do stratosfery, stan idealny.

80 PLN

80 PLN

103681938 WZNOWIENIE WYMIANY POCZTOWEJ MIĘDZY POLSKĄ A LITWĄ - po długoletnim (od 1920) okresie zerwanych stosunków dyplomatycznych i trwającym stanie wojny - czego skutkiem było m.in zawieszenie wymiany korespondencji między Polską, a Litwą, stosunki unormowano dopiero 19.III.1938 po polskim ultimatum, 30.III nastąpiła akredytacja posłów obu państw w Kownie i w Warszawie, a wkrótce przywrócono również wymianę korespondencji między obydwoma krajami; widokówka datowana 30.IV wysłana 2.V z Poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Kownie do Lwowa, dopisek ołówkiem "Pierwsza korespondencja z Litwy"; niezwykle ciekawa, historyczna całość w doskonałym stanie zachowania.

500 PLN

500 PLN

104221920 godło Litwy Środkowej, parka znaczków za 2 mk., z międzypolem.

40 PLN

36 PLN

104241921 różne rysunki, czworoblok makulaturowych znaczków za 10 mk. na białym papierze (x), z wzajemnym przesunięciem kolorów, lekkie załamania.

60 PLN

4 500 PLN

104341921 różne rysunki, pięć serii czystych (Fi.250.-).

125 PLN

155 PLN

104731922 otwarcie Sejmu Litwy Środkowej, czysta seria cięta.

120 PLN

120 PLN

104961926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe na znaczku obiegowym za 25 gr. z J.Piłsudskim, dwa odcienie czerwonobrązowy i jasnoczerwonobrązowy (nie mylić z żółtobrązowym), gwarancja Kalinowski, Korszeń.

200 PLN

200 PLN

105361938 Port Gdańsk, 20. rocznica odzyskania niepodległości, parka z silnie przesuniętą perforacją pionową i poziomą. Rzadkie w tym wydaniu.

100 PLN

80 PLN

105491920 Górny Śląsk, niemiecki nadruk - dywersyjne całkowite fałszerstwo propagandowe znaczków polskich, kompletna seria czysta, dodatkowo odmiana koloru nadruku (brązowoczerwona zamiast czerwonej) na znaczku za 21/3 mk., tak jak wydano część nakładu bez gumy.

440 PLN

440 PLN

105521920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, seria czysta w bardzo ładnym stanie, gwarancja Perzyński, Falkowski.

160 PLN

170 PLN

105571920 Kwidzyn, I wydanie mediolańskie, pasek trzech znaczków za 10 Pf. i zadrukowana przywieszka, wszystkie ze znakiem wodnym układającym się w napis "Pergamenata (P&CM;)".

100 PLN

100 PLN

105591920 Górny Śląsk, list polecony z Cieszyna do Holandii, na odwrocie stempel odbiorczy.

60 PLN

60 PLN

105691920 Śląsk Cieszyński, list polecony z Cieszyna do Holandii, na odwrocie stempel rozbiorczy.

100 PLN

100 PLN

105871920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek dopłaty za 5 hal. w kolorze ciemnoniebieskim na papierze białym kredowanym grubym - wzór "Cyfry" projektu Prof.W.Zarzyckiego, bardzo ładny stan.

320 PLN

320 PLN

105881920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu marginesowy znaczek gazetowy za 3 hal. w kolorze czerwonobrunatnym na papierze białym kredowanym grubym - wzór "Głowa Merkurego" projektu Prof.J.Bukowskiego, poza prześwitką po podlepce w ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

80 PLN

65 PLN

105891920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu marginesowy ząbkowany (ZL11,5) znaczek gazetowy za 3 hal. w kolorze czerwonobrunatnym na papierze żółtawym kredowanym grubym - wzór "Głowa Merkurego" projektu Prof.J.Bukowskiego, co niezwykle ciekawe z pustopolem na górnym marginesie, gwarancja Krawczyk.

600 PLN

600 PLN

105911920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu marginesowy znaczek opłaty za 10 hal. w kolorach brunatnym i brunatnopomarańczowym na papierze białym gładkim średnim - wzór "Hutnik" projektu Prof.J.Raszki, zachowany w pięknym stanie.

120 PLN

120 PLN

105921920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu marginesowy znaczek opłaty za 15 hal. w kolorze czarnobrunatnym na papierze białym gładkim srednim - wzór "Ślązaczka dziewczyna" projektu Prof.J.Bukowskiego, zachowany w ładnym stanie.

100 PLN

80 PLN

105931920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek opłaty za 15 hal. w rzadkim kolorze czarnym na papierze białym kredowanym grubym - wzór "Ślązaczka dziewczyna" projektu Prof.J.Bukowskiego, poza małą prześwitką po podlepce w ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

320 PLN

260 PLN

105941920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu rzadki marginesowy znaczek opłaty za 100 hal. w kolorze czarnym na papierze białym gładkim srednim - wzór "Górnicy" z kilofami i lampami w dłoniach projektu Prof.J.Raszki, zachowany w bardzo dobrym stanie, gwarancja Krawczyk.

400 PLN

330 PLN

105991920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, próba nie wprowadzonego do obiegu znaczka opłaty za 50 hal. w rzadkim kolorze ciemnozielonym na papierze białym kredowanym grubym - wzór "Ślązaczka kobieta" projektu Prof.J.Bukowskiego, pochodzi z sześcioznaczkowego arkusika zawierającego próby znaczków o różnych nominałach 2, 3, 5, 15, 25 i 50, poza prześwitką po podlepce w ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

400 PLN

545 PLN

106061921 Górny Śląsk, Poczta Powstańcza tzw. wydanie Korfantego, nieząbkowana czysta seria bez podlepek, dodatkowo dwie odmiany znaczków za 10 fen i 60 fen, bardzo wysoko wyceniona w katalogach światowych (Mi.590 euro).

900 PLN

900 PLN

106191941-5 komplet znaczków wydań Polskiego Rządu na emigracji, trzy kompletne serie i pojedynczy znaczek w doskonałym stanie.

240 PLN

240 PLN