Page:
results
Num# Description Start price Buy price
68361843 koszulka listu z Kutna do miejscowości Dzierzbice, czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA KUTNO z dopisaną datą w tym dwucyfrową roczną "28/9 43"; nietypowy stempelek "INTERES RZĄDOWY" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie nieczytelna pieczęć nadawcy; dobry stan zachowania;

1846 koszulka listu wysłanego z Kutna do wójta gminy Chodów, czerwona odbitka jednowierszowego w stempla nadawczego typu IIA KUTNO z dopisaną datą w tym dwucyfrową roczną "22/12 46"; dwuwierszowy stempelek "Służba Cywilna Rządową/ od Nacz.Pow.Gostynskiego" (Czernik typ IVB) zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem "POWIAT GOSTYNSKI NACZELNIK POWIATU"; dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.

220 PLN

220 PLN

68371843 około, strona adresowa listu wysłanego 30/12 z miejscowości Pyzdry do Warszawy, czarny okrągły stempel nadawczy typu IIID z ozdobnikami; dopisek "IR" zwalniającym korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; dobry stan zachowania; 1849 około, koszulka listu wysłanego 11/2 z miejscowości Pyzdry do Włocławka, czerwony okrągły stempel nadawczy typu IIIDF z ozdobnikami; dopisek "IR" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie czarna pieczęć nadawcy z godłem "POW: KONIŃSKI URZĘ:ST:CYWIL: PAR:B:L:SZYMANOWICE"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.

200 PLN

230 PLN

68421848 około, koszulka listu wysłanego z Uniejowa do Kalisza, czarny okrągły stempel nadawczy UNIEJOW typu IIIA z dopisaną datą "22/5"; dopisek "IR" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej, na odwrocie nieczytelna pieczęć nadawcy; walor w bardzo dobrym stanie zachowania;

1855 około, koszulka listu z Uniejowa do Włocławka, czerwony stempel nadawczy UNIEJOW typu IIIA z dopisaną ręcznie datą "4/1"; na odwrocie stemple przejściowe Kalisz (czerwony stempel typu IIID z 23/1) i Krośniewice (czerwony stempel typu IIIC z 24/1) i nieczytelna pieczęć nadawcy z godłem; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.

300 PLN

300 PLN

68551863 kompletny list wyłożeniowy "Auslagen" wysłany 11/12 z Nakła, czarny ramkowy stempelek nadawczy NAKEL, czerwony stempelek Auslagen; na froncie wyliczenia wysokości porta, a na odwrocie pieczęć nadawcy i stempelek nadejścia; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.

150 PLN

150 PLN

68571865 około, koszulka listu wysłanego 20 8 z Włocławka do miejscowości Lubotyn przez Sompolno, czerwony okrągły rosyjsko-polski stempel nadawczy typu IXA; stempelek "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA) zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie czarny jednowierszowy w ramce stempel odbiorczy SOMPOLNO typu IIB z dopisaną datą "23/8", przesyłkę przeadresowano i dosłano do miejscowości Izbica; również na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem "NACZELNIK POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO"; dobry stan zachowania;

1869 DWUKROTNE UŻYCIE - koszulka listu wysłanego 21/6 z Włocławka do miejscowości Przedecz, czarny okrągły rosyjsko-polski stempel nadawczy typu IXA; stempelek "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA) zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie nieczytelna pieczęć nadawcy z godłem; po przenicowaniu list odesłano z powrotem do Włocławka, czarny jednowierszowy stempel nadawczy PRZEDECZ z dopisaną datą w tym dwucyfrową roczną "26/6 69"; stempelek "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA) zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie nieczytelna pieczęć nadawcy; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.

300 PLN

300 PLN

68611867 około, list wysłany 2/2 z Włocławka do miejscowości Przedecz, bardzo ładnie odciśnięty okrągły rosyjsko - polski stempel nadawczy typu IXA; stempelek zwalniający od opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA); słabszy stan zachowania.

40 PLN

40 PLN

69361860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskozielonym i kainowym w odcieniach ciemnych ze stemplem numerowym Kibart 282, ładny stan zachowania.

800 PLN

800 PLN

69541865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1865 roku, na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek, unieważniony polskim kasownikiem numerowym 18(2) - Łódź (ustalono na podstawie wymiarów i usterek), bardzo ładny stan zachowania.

50 PLN

50 PLN

69891915 wydanie dla terenów byłego Królestwa Polskiego - znaczki z nadrukiem Russisch-Polen, seria czysta w pięknym stanie.

120 PLN

120 PLN

69931915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria na wycinkach skasowana datownikami z ziem polskich.

700 PLN

700 PLN

70881914 znaczek poczty Naczelnego Komitetu Narodowego, gwarancja Mikstein.

30 PLN

35 PLN

71101915 list wysłany 6.8.15 przez aspiranta z 2. kompanii II. baonu uzupełniającego z Kamieńska do Żywca; datownik ETAPPENPOSTAMMT PIOTRKÓW "b", niebieski stempel z orlem "Kancelarja Baonu uzup. / Brygady 2-giej" oraz cenzury "ZENSURIERT".

130 PLN

241 PLN

71141915 Legiony Polskie - II Brygada, formularz wysłany 7.V za pośrednictwem poczty polowej 355 do Krakowa; dwuwierszowy stempel formacyjny "Batalion 1 Pułk 2. I Legion Polski" (Berek P108) i stempelek cenzury "Cenzurowano" o długości 42 mm (w typie C8); bardzo dobry stan zachowania.

200 PLN

200 PLN

71221916 Legiony Polskie - przepustka na dzień 10 lipca wystawiona w Kozienicach, czytelna odbitka dwuobrączkowego stempla formacyjnego z orłem "1 PUŁK ARTYLERII LEGIONÓW POLSKICH KADRA" nieopisanego u Berka, z tego samego okresu znana jest pieczęć dwuwierszowa o tej samej treści; słabszy stan zachowania.

150 PLN

150 PLN

71811917 karta pocztowa pisana 2.1.17 ze Stacji Zbornej Legionów Polskich z Krakowa do Lwowa, stempel "VON DER ARMEE IN FELDE", rzadki stempel formacyjny z orłem cesarskim "* LEGIONSOFFIZIER * in KRAKAU (-) * P...ung der Legionsangelegenheiten beheim * K.u.k.Platzkommando".

140 PLN

180 PLN

71821917 karta polowa wysłana 4.12.17 z 1. kompanii Batalionu Uzupełniającego Polskiego Korpusu Posiłkowego z Przemyśla do Nowego Sącza, datownik FELDPOSTAMT 378 wyr 'b', fioletowy stempel formacyjny "* BAON UZUPEŁNIAJĄCY * Polsk. Korp. Posiłk. (-) Pieczęć / Pocztowa".

120 PLN

120 PLN

71891918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I wydanie przedrukowe; narożny sześcioblok znaczków za 15 kop., lewy górny z błędem na poz.81 "uszkodzone P w Pol.", zachowany w pięknym stanie, gwarancja Schmutz.

320 PLN

320 PLN

72031918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, karta pocztowa wydania przedrukowego za 5 kop, ostemplowana 3.V w dniu Święta Narodowego (Fi.150.-); bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

100 PLN

100 PLN

72061918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, karta pocztowa wydania przedrukowego 10/3 kop, czysta, bardzo dobry stan zachowania.

180 PLN

180 PLN

72101918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, część na odpowiedź podwójnej karty pocztowej wydania przedrukowego 10/3 kop., czysta w idealnym stanie zachowania.

600 PLN

600 PLN

72511919 list polecony wysłany z francuskiej poczty polowej 21.6.19 do Grenoble, datownik francuskiej poczty polowej "TRESOR ET POSTES *305*" oraz ciekawa R-ka z nadrukami "SECTEUR 305" i "SECTEUR 155" (nowy 305 i dawny 155 numer francuskiej poczty polowej), na odwrocie datownik odbiorczy Grenoble.

390 PLN

921 PLN

72901916 Częstochowa, kartka z Częstochowy 9.7.16 do Rozwadowa, przy nadaniu umieszczono stempel poczty miejskiej z datą 13.VII,1916 w kolorze liliowym, kartki nie udało się doręczyć i wróciła do Częstochowy gdzie odbito dwa stemple poczty miejskiej w kolorze fioletowym w tym z datą 13.1.1917.

400 PLN

400 PLN

73131916 Warszawa, wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości, znaczek za 2/10 gr. z zielonym tłem i dwie połówki za 1 i 3 gr. na wycinku z prawidłowo opłaconego (6 gr.) listu zwykłego.

60 PLN

60 PLN

73821918 Przedbórz, znaczek drugiego wydania, gwarancja Schmutz.

25 PLN

25 PLN

73861918 Żarki, znaczek wydania przedrukowego, gwarancja Schmutz.

25 PLN

25 PLN

73961918 Warszawa, miejscowy list firmowy z Warszawy 7.4.18, stempel warszawskiej poczty miejskiej za 10 fen.

80 PLN

80 PLN

73991918 Warszawa, list z Niemiec 12.4.18 do Warszawy, stempel poznańskiej cenzury wojskowej i stempel warszawskiej poczty miejskiej za 10 fen.

100 PLN

90 PLN

74061918 Przedbórz, VIII wydanie, seria znaczków opłaty skarbowej, od znaczków opłaty odróżniają się krzyżykami zamiast kropek - przy dacie (5,10 i 15 hal.) lub po bokach nad napisem MIASTA PRZEDBORZA (20 hal.), lekkie ślady podlepek.

200 PLN

200 PLN

74111918 Łowicz, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 40 fen. z lokalnym nadrukiem Polska Poczta, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

80 PLN

80 PLN

74171918 Płońsk, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

100 PLN

100 PLN

74191918 Łęczyca, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 fen. z lokalnym nadrukiem Polska poczta Łęczyca, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

180 PLN

180 PLN

74281918 Rozwadów, znaczek austriacki za 10 hal. z lokalnym nadrukiem typu II POCZTA POLSKA / Orzeł, kasowany, kilka krótszych ząbków, gwarancja Krawczyk.

40 PLN

40 PLN

74321918 Rozwadów, znaczek austriacki za 20 hal. z lokalnym nadrukiem typu II POCZTA POLSKA / Orzeł, czysty bez gumy, gwarancja Krawczyk.

60 PLN

60 PLN

74591918 RADZYŃ, seria pomnikowa, znaczek za 10 f./6 gr. unieważniony ramkowym kasownikiem prowizorycznym w Radzyniu, gwarancja i opis Korszeń.

40 PLN

40 PLN

75041918 wydanie PP/GGW, znaczki: za 5 fen. w kolorze niebieskawozielonym z nadrukiem drugą formą na błyszczącym nadruku GGW; za 60 fen. w kolorze fioletowopurpurowym z nadrukiem pierwszą formą - niekatalogowany!!; za 5/3 fen. z nadrukiem pierwszą formą, z opisanym ostatnio przez L.Schmutza i K.Sztabę w "Filateliście" 4/2007 błędem na poz.35 "kropka w P"; skasowane na kopercie miejscowego listu poleconego 13.2.1919 w Łodzi; całość w cenie trzech opisanych powyżej znaczków, gwarancja i opis każdego z nich Schmutz.

800 PLN

800 PLN

75211918 WŁOCŁAWEK - wydanie PP/GGW, znaczek za 5/2,5 fen. z przesuniętym nadrukiem drugą formą, z kasownikiem prowizorycznym Włooławka typu 6, gwarancja korszeń.

80 PLN

85 PLN

75351918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem pierwszej formy, gwarancja Ways.

40 PLN

40 PLN

75461918 wydanie PP/GGW - OSIĘCINY, znaczek za 10 fen. z nadrukiem drugą formą, unieważniony bardzo rzadkim postrosyjskim kasownikiem prowizorycznym ОСЕНЦИНСК. / ВАРШАВСК.ГУБ. z wyciętym środkiem gdzie wpisywano ręcznie datę nadania, ale zwykle tylko na jednej odbitce na liście; to grupa najrzadszych kasowników prowizorycznych na tych ziemiach, bo częściej przerabiano kasowniki okupacji niemieckiej, gwarancja Korszeń.

150 PLN

160 PLN

75501918 wydanie PP/GGW, znaczek z drukiem pokojowym z nadrukiem drugiej formy i nadrukiem GGW błyszczącym, gwarancja i opis Berbeka.

750 PLN

750 PLN

75571918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z szczątkowym drukiem podwójnym, gwarancja Gryżewski.

40 PLN

40 PLN