Page:
results
Num# Description Start price Buy price
201822 kompletny list z Warszawy do Tarnowa, stempel Warszawy typ I.

270 PLN

270 PLN

221825 około, obwoluta listu z Warszawy do Piotrkowa, stempel Warszawy typ I.

80 PLN

80 PLN

441840 około, obwoluta listu z Warszawy do Łowicza, stempel warszawa typ IIIC o średnicy 18 mm, stempelek "FRANCO".

80 PLN

80 PLN

481846 list wysłany 21.IX z Wiśnicza do Wieruszyc, czarny dwuwierszowy stempel nadawczy WISZNICZ 21. SEP., na odwrocie stemple tranzytowe: Bochnia 21 i Gdów 24 oraz urzędowa zalepka listowa z suchym tłoczeniem.

70 PLN

70 PLN

581850 około, obwoluta listu z Turka do Kalisza, stempel Turka typ VII.

80 PLN

80 PLN

591850 około, obwoluta listu z Turka do Łodzi, stempel Turka typ VII.

80 PLN

80 PLN

801863 około, koszulka listu z miejscowości Kleczew do Włocławka, czarny okrągły stempel nadawczy typu IIIF z ozdobnikiem i dopisaną ręcznie datą "20/12"; dopisek "IR" zwalniającym korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; dobry stan zachowania;
1865 około, DWUKROTNE UŻYCIE - koszulka listu z miejscowości Kleczew do Włocławka, czarny okrągły stempel nadawczy typu IIIF z ozdobnikiem i dopisaną ręcznie datą "3/9"; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem POWIAT KONIŃSKI WÓJT GMINY WILCZA GÓRA"; po przenicowaniu list przesłany wcześniej - 22/6 z Włocławka do wójta gminy Wilcza Góra, czerwony okrągły rosyjsko-polski stempel nadawczy typu IXA; stempelek "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA) zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie czarny stempel odbiorczy SŁUPCA typu IIIC i nieczytelna pieczęć nadawcy; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.

300 PLN

310 PLN

831868 około, list z Wolbromia do Olkusza wysłany 8/12, doskonała odbitka stempla nadawczego typ IIIA z datą wpisaną ręcznie, na odwrocie niekompletna pieczęć lakowa nadawcy; dobry stan zachowania.

50 PLN

50 PLN

861942 kompletny list z Sochaczewa do Strzelce koło Kutna.

170 PLN

170 PLN

1171890 formularz przekazu pieniężnego austriackiej poczty, uszkodzona góra.

10 PLN

15 PLN

1291900 ceduła czteroczęściowa Corespondenz-Karte austriackiej poczty.

15 PLN

15 PLN

1301901 karta pocztowa wysłana 22.X z miejscowości Wielkie Drogi do Krakowa, na odwrocie ślady po taśmie klejącej.

20 PLN

20 PLN

1551909 Karta oszczędnościowa Postsparkarte austriackiej poczty.

20 PLN

20 PLN

1741914 firmowa karta pocztowa "ZARZĄD OGRODÓW XIĄŻĄT SANGUSZKÓW W GUMNISKACH p.TARNÓW", wysłana 23.III z Tarnowa do Otwocka; datownik odbiorczy z 12.3 na froncie (minimalne przebarwienia na końcach ząbków).

40 PLN

40 PLN

1791916 widokówka z miejscowości Firlejów wysłana 18.IV do Krakowa, stempelek cenzury.

15 PLN

15 PLN

1831916 Karta oszczędnościowa Postsparkarte austriackiej poczty.

25 PLN

25 PLN

1981858 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5, unieważniony bardzo czytelnie polskim okrągłym kasownikiem numerowym 221 - Konin. Ze wszystkich znaczków rosyjskich o nominale 10 kopiejek jest to znaczek najrzadszy zaraz po Nr. 1 i 2.

250 PLN

200 PLN

2041860 fałszerstwo pierwszego polskiego znaczka w kolorze szaro ultramarynowym i jasno karminowym na papierze prążkowanym poziomo, tak zwane fałszerstwo paryskie, w 1999 roku Z. Mikulski znał tylko 6 fałszerstw i pisał w swoim ateście o jego wielkiej wartości, fałszerstwa te są omówione na przykładzie 6 sztuk w artykułach w Filateliście z 2012. Znaczek tutaj prezentowany, nie pochodzi z materiału dostępnego do tych artykułów, fotoopinia Korszeń.

5 000 PLN

4 500 PLN

2051860 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych, znaczek posiada nie opisaną usterkę w postaci przerwanej Litery „A” w słowie „ZA” oraz dodatkowy punkt za znakiem dwukropka w napisie za "10 kop:". Błędy do tej pory nie katalogowane. Znaczek bez gumy. Znaczek z kolekcji M. Bojanowicza z jego gwarancją, dodatkowo gwarancja Korszeń.

2 500 PLN

2 500 PLN

2091860 pierwszy polski znaczek w kolorze błękitu pruskiego i różowym o odcieniach jasnych, stemplowany kasownikiem numerowym nr 98 urzędu pocztowego w Chomęciskach - 8 punktów w 10-cio stopniowej skali rzadkości według Bojanowicza, naklejony na podkład, mocno uszkodzony, przeząbkowany, gwarancja z "4" Korszeń.

2 200 PLN

2 200 PLN

2191860 pierwszy polski znaczek w odcieniach ciemnych stemplowany kasownikiem nr 282 w czterech okręgach - urzędu pocztowego w Kibartach nad granicą pruską, znaczek posiada ciekawa usterkę w postaci uszkodzenia niebieskiej ramki w prawym górnym rogu, zewnętrzna i wewnętrzna ramka zbiegają się - błąd do tej pory nie klasyfikowany.

750 PLN

750 PLN

2211860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i ciemno karminowym stemplowany kasownikiem 270 urzędu pocztowego w Aleksandrowie Łęczyckim w kolorze czerwonym, znaczek z kolekcji Faberge, w swojej monografii Bojanowicz wymienia ten znaczek jako z kolekcji ex Faberge i określa stopień rzadkości jako RR - bardzo rzadki - znane 2 egzemplarze, kasowniki kolorowe należą do najrzadszych i najbardziej poszukiwanych kasowników na polskiej jedynce, znaczek z krótszym dolnym prawym narożnikiem, piękna prezencja i bezsprzecznie ozdoba każdej kolekcji.

19 000 PLN

20 500 PLN

2361865 Królestwo Polskie - DZIEŃ PO WYCOFANIU ZE SPRZEDAŻY; koperta listu z Warszawy do Słupi Nowej opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowym o ciemnych odcieniach; unieważniono go warszawskim kasownikiem numerowym 1 - cyfra z ozdobną stopką w czterech kwadratach; po prawej okrągły stempel nadawczy typu IIIC z 14.2; był to następny dzień po wycofaniu polskiego znaczka numer jeden ze sprzedaży, ale dozwolone było jeszcze jego użycie; bardzo ważna i ceniona data (Fi.25000.-); ładnie zachowany i ważny w eksponacie walor; gwarancja i opis Schmutz.

30 000 PLN

31 500 PLN

2711914 duży list polecony z Warszawy 14.11.14 do Maastricht w Holandii, warszawska erka na listy zagraniczne, na odwrocie zalepki cenzury wojskowej, najprawdopodobniej holenderskiej.

300 PLN

300 PLN

2871916 miejscowy list Kielc ze słabo widocznym stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

10 PLN

9 PLN

2891916 list polecony z Kielc ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

20 PLN

18 PLN

3361918 okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost", polecona podwójna karta pocztowa wysłana 19.12 z Rygi do Würzburga, cenzurowana w Królewcu; do opłacenia polecenia użyto dwóch odmian znaczka za 10 fen; niespotykany walor (karta z niewielkimi przebarwieniami).

200 PLN

200 PLN

3861915 widokówka (Warszawa) wysłana 1.9 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 9 Armii, stempelek formacyjny; przesyłka z wczesnego okresu po wkroczeniu wojsk niemieckich do Warszawy 5.8; walor w dobrym stanie zachowania (karta z dwóch stron przycięta).

20 PLN

20 PLN

4041915 list wysłany z Komendy Legionów Polskich na Wołyniu 9.X.15 z poczty polowej obsługującej I Brygadę do Krakowa, datownik FELDPOSTAMT 118, fioletowy okrągły stempel z orlami austriackimi "C. i k. Komenda * Legionów Polskich".

110 PLN

110 PLN

4051915 kartka węgierskiej poczty polowej wysłana 15.10.15 z frontu na Wołyniu z Kolumny prowiantowej 3/P Legionów Polskiech; datownik K.U.K. FELDPOSTAMT 188, rzadki stempel formacyjny w języku niemieckim "Polnishe Legion / Verpflegs-Staffel No 3.", kartka pisana po czesku.

140 PLN

140 PLN

4271916 karta polowa z Bistrai 1.6.16 z wiadomością o legioniście w szpitalu Czerwonego Krzyża w Białej do Komendy w Kozienicach przekierowany do Dęblina, datownik BISTRAI, fioletowy stempel odbiorczy "C.i k. Komenda Grupy / Legionów Polskich / PUŁKOWNIKA ZIELIŃSKIEGO / Pres ....... dn......... 191../ L....... z ...........zl.", fioletowe stemple "K.u.k. Offiziers-Rekonvaleszentenheim" i "PORTOFR. DIENSTSACHE".

100 PLN

100 PLN

4361916 karta wysłana 13.6.16 z pozycji na froncie podczas wielkiej ofensywy Rosjan do Krakowa, datownik FELDPOSTAMT 355, fioletowy stempel formacyjny "Oddział Telegraficzny / 4. pułku piech. Polskich legionów".

140 PLN

140 PLN

4371916 kartka węgierska poczty polowej wysłana 1.12.16 po powrocie z frontu z Warszawy z Kolumny prowiantowej 3/P Legionów Polskich, bardzo późne użycie datownika FELDPOSTAMT 389, stempel formacyjny "Kolumna Prowiantow 3./P. / Polskie Legiony.", kartka pisana po czesku.

120 PLN

120 PLN

4681917 kartka nadana z poczty polowej nr 378 27.10.17 do Rąblowa, stempel cenzury i pięknie odbity stempel formacyjny "2 Pułk Ułanów / 5 szwadron / WOJSK POLSKICH".

120 PLN

120 PLN

4721917 nalepki legionowe, serie cięta i ząbkowana z pełną oryginalną gumą bez podlepek, cynkografia.

80 PLN

80 PLN

4781918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie przedrukowe, seria cięta kasowana na wycinkach, dwa znaczki gwarancja Mikstein, Richter.

100 PLN

100 PLN

4791918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie przedrukowe, seria cięta, gwarancja Schmutz, Korszeń.

100 PLN

100 PLN

4801918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie przedrukowe, seria kasowana, gwarancja Mikstein.

80 PLN

80 PLN

4831918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie przedrukowe, kompletny sektor (czyli 25-blok) znaczków za 35 kop. w kolorze pomarańczowym, z błędami na poz.5 "uszkodzone P" i na poz.6 "uszkodzone o w Korp" i nieopisaną usterką a na poz.16 "uszkodzone 5", bardzo ładny stan, gwarancja z opisem błędów Schmutz.

400 PLN

400 PLN

5171918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,10 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki.

40 PLN

40 PLN