Page:
results
Num# Description Start price Buy price
51809 miniaturowa koperta listu do Będzina.

70 PLN

70 PLN

61823 około, list (dwukrotnie użyty) wysłany 18.VII z Kielc do miejscowości Mychów, stempel nadawczy typu IB (124b); adnotacja "pilno", dopisek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "IP."; na odwrocie odcisk pieczęci nadawcy z godłem "KRÓLESTWO POLSKIE KOMMISARZ DELEG:OKR: KIELECKIEGO"; minimalnie słabszy stan zachowania.

100 PLN

100 PLN

81825 przed, list (druk - karta drożna) wysłany 17.X z miejscowości Szaki do Maryampola, stempel nadawczy typu IIA (368a), dopisek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "I(nteres) Rząd(owy)"; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem "BURMISTRZ MIASTA SZAKI"; dobry stan zachowania.

150 PLN

135 PLN

181836 kompletny list z Służewa do Brześcia, stempel typu IB.

60 PLN

60 PLN

191838 około, zagraniczny urząd pocztowy Królestwa Polskiego w Krakowie, czerwony z podwójną obrączką stempel typu IV (147b), użyty jako kasownik nadawczy na liście wysłanym 16.1 z Krakowa do Radomia, stempelek zwolnienia od opłaty pocztowej "Interes Rządowy"(Czernik typ IIIA), a pod nim data "15/1" i podpis urzędnika, na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem: "KRÓLESTWO POLSKIE KOMMISARZ PEŁNOMOCNY RZĄDU W KRAKOWIE"; datownik ten użyty jako stempel nadawczy jest rzadko spotykany, zazwyczaj był stosowany jako kasownik tranzytowy na korespondencji do Polski, według Bojanowicza: "... niewiele korespondencji przechodziło przez niego [polski urząd w Krakowie], dlatego dysponujemy bardzo ubogim materiałem z tego źródła"; bardzo rzadka całość w doskonałym stanie zachowania.

1 200 PLN

980 PLN

211839 kompletny list na papierze Trybunału pierwszej instancji miasta Krakowa, stempel typu V.

100 PLN

100 PLN

241840 list wysłany 6.III z Tarnowa do Wiśnicza (Wisznicz), dwuwierszowy stempel nadawczy.

25 PLN

25 PLN

261840 około, obwoluta listu z Uniejowa do Kalisza, stempel typu IIIA.

80 PLN

80 PLN

321843 kompletny miejscowy list (podniszczone brzegi) na formularzu "TRYBUNAŁ Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu", ręcznie dopisano "interesy urzędowy".

50 PLN

50 PLN

331844 kompletny miejscowy list na formularzu "TRYBUNAŁ Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu", ręcznie dopisano "interes urzędowy".

60 PLN

50 PLN

371847 kompletny list z Grybowa do Wiśnicza, na odwrocie stempel odbiorczy.

30 PLN

30 PLN

491850 około, obwoluta listu z Służewa do Włocławka, stempel typu IB.

50 PLN

50 PLN

541855 około, list z Lublina do Warszawy, stempel typu IIIC.

70 PLN

70 PLN

591860 około, obwoluta listu z Strykowa do Łodzi, stempel typu IIA, mały stempel "INTERES RZĄDOWY".

80 PLN

80 PLN

601860 obwoluta listu z Aleksandrowa Łęczyckiego do Konstantynowa, stempel typu VIIIB.

50 PLN

50 PLN

651860 około, obwoluta listu z Lubienia do Włocławka, stempel typu IIA.

40 PLN

40 PLN

681860 około, obwoluta listu z Lubienia do Włocławka, stempel typu IIA i stempel "Interes Rządowy".

60 PLN

60 PLN

691860 około, obwoluta listu z Kowala do Włocławka, stempel typu IIIA.

80 PLN

80 PLN

721860 około, obwoluta listu z Konstantynowa do Łodzi, stempel typu VIIIB, na odwrocie stempel odbiorczy.

30 PLN

30 PLN

761860 około, obwoluta listu z Mogilna do Bydgoszczy.

200 PLN

200 PLN

781860 około, obwoluta listu z Szadka do Łodzi, stempel typu IIA.

60 PLN

60 PLN

831860 około, obwoluta listu z Brzezin do Łodzi, stempel typu VIIIA, na odwrocie stempel odbiorczy.

30 PLN

30 PLN

861860 około, obwoluta listu z Błaszek do Kalisza, stempel typu IIB.

80 PLN

80 PLN

931869 list z Rypina do Płocka, wysłany 28.VII, dwuwierszowy rosyjsko-polski stempel nadawczy typu VIIIA (316b) z dopisaną ręcznie datą, na odwrocie pieczęć urzędowa nadawcy; dobry stan zachowania.

30 PLN

30 PLN

1111868 obwoluta listu z Sopotu do Neustadt.

20 PLN

25 PLN

1141872 obwoluta listu z Marienwerder (Kwidzyna).

100 PLN

100 PLN

1181877 list z Wrześni, wysłany 10.XI do Czeszewa, na odwrocie kasownik odbiorczy Miłosław.

15 PLN

15 PLN

1221880 obwoluta listu z Schulitz (Solec Kujawski) do Bydgoszczy.

35 PLN

35 PLN

1231881 VI wydanie Austrii - 10 kr. - frankatura pojedyncza, list firmowy ze Lwowa do Paryża, dwujęzyczny kasownik Lwowa i stemple odbiorcze, doskonały stan i prezencja.

120 PLN

120 PLN

1261882 całostka dwujęzyczna (w języku niemieckim i polskim) z Sanoka do Niemiec.

15 PLN

15 PLN

1491900 list z Rosenau (Jastrzębowo) koło Bydgoszczy do Tremmesen (Trzemeszna).

120 PLN

120 PLN

1671908 austriacka całostka stosowana na Ziemiach Polskich, karta za 8 h.

15 PLN

15 PLN

1991916 list polecony z miejscowości Złota Górka (obecnie dzielnica Mińska na Białorusi), korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, zwolniony od opłaty list urzędowy z 17 Głównego Punktu Ewakuacyjnego Frontu Północno-Zachodniego (17 i: .-..), wysłany 11.1 do ocenzurowania w Piotrogrodzie; gdzie dotarł 27.1, skąd 30.1 wyekspediowano go do Danii; zalepka cenzury piotrogrodzkiej i stempelek cenzora nr.863; dwukrotnie odciśnięta pieczęć listowa nadawcy; ponieważ list, tak jak przesyłkę krajową, zaadresowano tylko po rosyjsku, prawdopodobnie wtedy opatrzono go stempelkiem dopłaty "T" (której finalnie nie pobrano) i dopisano adres alfabetem łacińskim: "Croix Rouge Kopenhague"; kasownik odbiorczy 26.6; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

200 PLN

200 PLN

2231859 kompletny składany list z Petersburga do Żyrardowa, uszkodzony znaczek rosyjski, warszawskie stemple tranzytowe na odwrocie.

150 PLN

120 PLN

2241859 koperta poczty miejskiej w Warszawie, ładny stan zachowania, gwarancja Schmutz.

650 PLN

585 PLN

2261860 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych (najjaśniejsza odmiana) kasowany rzadkim polskim kasownikiem numerowym nr 6 z Kałuszyna (Bojanowicz 4 punkty), znaczek w bardzo dobrym stanie z pięknie czytelnie odbitym kasownikiem, gwarancja Schmutz.

1 100 PLN

2 150 PLN

2301860 Królestwo Polskie - zgrabny list, wysłany 2(14).2. z Warszawy do Iwacewicz przez Brześć Lit., Kobryń i Zapole, opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminoworóżowym o jasnych odcieniach, unieważnionym polskim kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, obok miejscownik BAPABA grażdanką; znaczek ma mocne pęknięcie lewej ramki na wysokości draperii, klarowny rysunek, jest czytelnie skasowany i zachował się w bardzo dobrym stanie, gwarancja Schmutz.

9 000 PLN

9 300 PLN

2321860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop., w kolorach niebieskim i karminowym o ciemnym odcieniu, unieważniony polskim kasownikiem numerowym 141 - Kozienice (Fi.+600.-); klisze niebieska i karminowa lekko obrócone wzajemnie względem siebie; poza nieco słabszymi narożnikami i lekkim skośnym zagnieceniem w bardzo ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

1 800 PLN

2 383 PLN

2381861 koszulka listu wysłanego 16/4 z Warszawy z firmy Leopold Kronenberg do Petersburga, opłaconego pierwszym polskim znaczkiem w kolorach niebieskim i karminowym o ocieniach ciemnych, unieważnionym polskim kasownikiem numerowym Warszawy; obok miejscownik nadawczy typu IIIA w języku rosyjskim, na odwrocie stemple odbiorcze, znaczek w bardzo dobrym stanie z pełna perforacją i czystym rysunkiem z usterką barwy czerwonej w postaci spiłowanego dolnego rzędu kropek, koperta reperowana, bardzo dobry stan i prezencja.

6 000 PLN

7 600 PLN

2391862 obszar I Rzeczypospolitej, list wysłany 19.4 z Połąga (Palangen) do Lipawy (Libau), opłacony znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z roku 1858, na papierze bez znaku wodnego, o ząbkowaniu 12,5, unieważnionym kasownikiem numerowym 240 - Połąg, na odwrocie ładnie odbity dwujęzyczny rosyjsko-litewski miejscownik " POLANGEN" z miejscem na wpisanie daty; obie miejscowości Rzeczpospolita utraciła na rzecz Rosji dopiero wskutek III rozbioru; zgrabny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

800 PLN

800 PLN