Page:
results
Num# Description Start price Buy price
119491836 list (druk) wysłany 8.III ze Lwowa do Przeworska, dwuwierszowy łukowy stempel nadawczy, na odwrocie zalepka z suchym tłoczeniem; dobry stan zachowania.

60 PLN

60 PLN

119531838 list wysłany 10.X z Tarnowa do Lwowa, czarny, dwuwierszowy stempel nadawczy, dopisek "Exoffo" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej, na odwrocie dwuwierszowy kasownik odbiorczy Lemberg (czcionką pisaną) i sucho tłoczona zalepka listowa.

60 PLN

60 PLN

119581840 list z pełną treścią wysłany 2.VIII ze Stanisławowa do Czortkowa, dwuwierszowy stempel nadawczy "STANISLAU", dopisek "Exoffo franco" zwalniający przesyłkę urzędową od opłaty pocztowej, czerwoną kredką wpisana waga przesyłki "1 1/2" łóta, na odwrocie ładnie odbity stempel odbiorczy "CZORTKOW"; walor w doskonałym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

200 PLN

210 PLN

119611842 około, TARNÓW NIEBIESKI KASOWNIK, list wysłany 23.IV z Tarnowa do Lwowa, dwuwierszowy stempel nadawczy w kolorze niebieskim, na odwrocie pieczęć lakowa nadawcy z herbem Tarnowskich - Leliwa i kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania.

50 PLN

55 PLN

119711848 list wysłany 2.II z Pilzna do Tarnowa, dwuwierszowy stempel nadawczy, dopisek "Exoffo" zwalniający korespondencję urzędową z opłaty pocztowej; na odwrocie sucho tłoczona zalepka listowa i dwuobrączkowy z ozdobnikiem kasownik odbiorczy.

30 PLN

30 PLN

119741849 obwoluta listu z Człuchowa (Schlochau) do Conitz.

45 PLN

45 PLN

119891860 około, koszulka listu wysłanego 11.4 z Warszawy do Hrubieszowa, czerwony okrągły stempel nadawczy typu IIIC (398k), stempelek "Interes Rządowy" (Czernik typ.IIIA) w ramce, na odwrocie odbitka pieczęci urzędowej.

70 PLN

70 PLN

119971867 około, list wysłany 26.IV z Włocławka do Piotrkowa, okrągły stempel nadawczy typu IXA (417e) z tekstem rosyjsko - polskim, stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ.IIIA); na odwrocie dekoracyjna pieczęć nadawcy.

40 PLN

40 PLN

120001881 list polecony z Kościana (Kosten) do Lissy (Leśnicy), czerwony stempel "Recomandit", na rewersie stemple notariusza, dekoracyjna całość choć duży rozmiar (koperta zagięta w pionie).

55 PLN

55 PLN

120111873 list z Kołomyi do Lwowa.

40 PLN

40 PLN

120421904 widokówka wysłana 15(3).I z miejscowości Rypin do Piotrkowa, kasownik odbiorczy.

20 PLN

20 PLN

120501912 karta pocztowa opłacona jako druk miejscowy, wysłana 5.VI w Baranowiczach, rzadko spotykana taryfa 1 kop., bardzo dobry stan zachowania.

150 PLN

160 PLN

120551913 karta pocztowa wysłana 11/25.II z Kalisza do Petersburga, nadana w urzędzie na dworcu kolejowym, znak opłaty unieważniony datownikiem z napisami grażdanką KALISZ DWORZEC ( ) z wyróżnikiem "B" (), obok odbitka tego samego datownika; u dołu wirnik stempla odbiorczego w Petersburgu z 28.2; dobry stan zachowania; na odwrocie sygnowane Bolesław SKIRMUNT.

150 PLN

150 PLN

121431875 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 5 kop., rozmiar: 139x113 mm; bardzo dobry stan zachowania (niewielkie ślady podlepek na odwrocie).

100 PLN

100 PLN

121501914 widokówka o tematyce Legionowej z Krakowa do Budziejowic.

15 PLN

15 PLN

121581915 opaska gazetowa wysłana z Łodzi do Niemiec, stempel cenzury wojskowej.

15 PLN

15 PLN

121671915 okupacja austro-węgierska, karta pocztowa Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, wysłana 26.VIII z urzędu etapowego w Piotrkowie (kasownik z wyróżnikiem "c") do Wiednia, dwuwierszowy stempelek cenzury piotrkowskiej.

100 PLN

90 PLN

121701916 list polecony z Warszawy 10.3.16 do Berlina opłacony serią z nadrukiem Rusisch Polen, stempel cenzury i odbiorczy na odwrocie.

50 PLN

50 PLN

121711916 list polecony z Warszawy 4.9.16 do Hamburga, opłata zgodna z taryfą pocztową.

20 PLN

20 PLN

121861916 zalepka z Krakowa.

20 PLN

20 PLN

121981917 list polecony z Sieradza 28.10.17 do Monachium, na odwrocie stempel odbiorczy.

70 PLN

70 PLN

122001917 list z Szawli (Schaulen) koło Kowna 27.8.17 do Królewca, stempel cenzury wojskowej.

50 PLN

80 PLN

122031917 list polecony z Łodzi 22.12.17 do Hamburga, stempel cenzury i odbiorczy na odwrocie.

50 PLN

50 PLN

122341918 list z Lublina 25.7.18 do Düsseldorfu, stempel "K.u.K. Militärgeneralgouvrnement / für das öst.-ung. Okkupationsgebiet / in Polen".

80 PLN

80 PLN

122661915 list z poczty polowej w Marienburgu (Malborka) 31.7.15 do Berlina, stempel miejscowej cenzury wojskowej, widokówka zamek w Malborku.

70 PLN

70 PLN

122691915 kartka z poczty polowej 113 4.VIII.15 ze stemplem formacyjnym "KOMENDA LEGIONÓW POLSKICH / PROWIANTURY I. BRYGADY".

80 PLN

80 PLN

123381918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I i II wydanie przedrukowe - frankatura mieszana: znaczek za 35 kop. i znaczki cięte za 10 kop. i 35 kop. na kopercie listu grzecznościowego wysłanego 3.5 do chirurga naczelnego korpusu - generała Stanisława Gurbskiego w Bobrujsku, na odwrocie kasownik odbiorczy 4.5; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; sygn. na odwrocie S.ŚL.; gwarancja Mikstein.

600 PLN

820 PLN

123441918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,10 Rubla, II wydanie.

35 PLN

35 PLN

123451918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,10 Rubla, II wydanie, z oryginalną gumą.

35 PLN

35 PLN

123481918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,10 Rubla, II wydanie w czworobloku, widoczne na skanie lekkie załamanie w lewym dolnym rogu.

120 PLN

120 PLN

123581918 całostka poczty I Polskiego Korpusu gen. Dowbora Muśnickiego, gwarancja Jungjohann.

150 PLN

130 PLN

123591918 całostka poczty I Polskiego Korpusu gen. Dowbora Muśnickiego, gwarancja Jungjohann.

150 PLN

150 PLN

123741920 znaczki wydania pamiątkowego Armii gen. J.Hallera w Pucku, fotoatest Schmutz.

1 400 PLN

1 550 PLN

124471916 Warszawa, list z Wilna 11.7.16 do Warszawy, pięknie odbity stempel cenzury wojskowej w Królewcu i znaczkiem poczty miejskiej na odwrocie.

40 PLN

40 PLN

124671916 Warszawa, ząbkowana seria wydania nie dopuszczonego do obiegu, znaczek za 6 groszy bez ząbkowania pionowego.

200 PLN

200 PLN

124871917 Przedbórz, I wydanie, seria czystych znaczków ząbkowanych oba typu 3, lewy z widocznym na skanie mocnym załamaniem pionowym, prawy w pięknym stanie, gwarancja i opis Korszeń.

250 PLN

250 PLN

125021918 Luboml, seria cięta, jeden znaczek z podlepką, inne z lekkimi przywarciami farby na gumie, gwarancja Falkowski.

50 PLN

45 PLN

125031918 Luboml, seria cięta.

40 PLN

40 PLN

125041918 Luboml, znaczek z odwróconym nominałem.

10 PLN

8 PLN

125161918 Przedbórz, znaczek IV wydania, gwarancja Wiatrowski.

10 PLN

8 PLN