The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
21402

1823 po, koszulka listu ze Służewa do Włocławka, stempel Służewa typ IIIC.

40 PLN40 PLN
21407

1830 ? obwoluta listu z Włocławka ze stemplem Interes Rządowy, koperta użyta zwrotnie, na odwrocie list z Sieradza do nadawcy we Włocławku.

40 PLN40 PLN
21413

1836 druk pocztowy (Quittung) wystawiony 27.VIII w Grudziądzu; z kolekcji S.Rosińskiego.

100 PLN100 PLN
21415

1836 list na formularzu kolejowym z Kalwarii koło Mariampola do Augustowa, stempel "INTERES RZĄDOWY", stempel Kalwarii typ IIC.

60 PLN60 PLN
21422

1842 list na formularzu kolejowym z Kalwarii koło Mariampola do Suwałk, stempel "INTERES RZĄDOWY", stempel Kalwarii w kolorze czerwonym typ IIC.

60 PLN80 PLN
21439

1850 obwoluta listu z Tarnowitz (Tarnowskie Góry) do Cosel (Kędzierzyn Koźle).

40 PLN40 PLN
21440

1850 około list ze Szczecinka (Neu Settin) do Szczecina.

30 PLN30 PLN
21444

1853 list z Krakowa do Kielc, krakowski stempel o średnicy 23mm i kielecki stempel odbiorczy typu IIIC.

40 PLN40 PLN
21454

1860 list z Ropczyc wysłany 5.VII do Tarnowa, jednoobrączkowy kasownik nadawczy, na odwrocie kasownik odbiorczy i nieźle zachowana urzędowa pieczęć lakowa.

30 PLN30 PLN
21455

1860 około, list wysłany 23.IX ze Zgierza do Łodzi, stempel nadawczy z ozdobnikiem - typu IIID (446c) w kolorze czarnym, stempelek zwolnienia od opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA).

40 PLN40 PLN
21460

1864 list z Brodów do Francji.

40 PLN40 PLN
21464

1867 list z Wrześni (Wreschen) wysłany 15.X do miejscowości Czeszewo, na froncie stempelek listonosza MÜLLER; na odwrocie stempelek nadejścia i odbitka pieczęci urzędowej.

30 PLN30 PLN
21466

1880 około, list polecony z Gostynia do Leszna, czerwony stempel "Recomandit", na rewersie stemple lakowe, dekoracyjna całość choć duży rozmiar (koperta zagięta w pionie).

55 PLN55 PLN
21471

1855 I wydanie Austrii - 9 kr. - frankatura wielokrotna, list opłacony parką poziomą wysłany 21.VIII ze Lwowa do Tarnowa; znaczki bardzo pięknie cięte; na odwrocie efektowna sucho tłoczona zalepka listowa z pięknie zachowanym herbem Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Oświęcimskim i Księstwem Zatorskimi; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

200 PLN200 PLN
21473

1859 po, II wydanie Austrii - 15 kr. - frankatura pojedyncza, list wysłany 10.II ze Lwowa do miejscowości Lukawitz, owalny stempelek nadawcy, na odwrocie i kasowniki odbiorcze; list w doskonałym stanie zachowania.

100 PLN100 PLN
21482

1866 list z Torunia do Warszawy, na odwrocie kasownik odbiorczy.

120 PLN120 PLN
21483

1867 JAROSŁAW, austriacki znaczek za 15 kr. wydania z 1867 roku, unieważniony polskim miejscownikiem w Jarosławiu.

30 PLN30 PLN
21484

1867 list zamiejscowy z Luschwitz (Włoszakowice), na odwrocie stempel odbiorczy.

80 PLN80 PLN
21494

1880 karta pocztowa, wysłana 12(1).VII z Warszawy do Berlina; dwa różne stemple warszawskie, stempelek nadejścia; całość w doskonałym stanie zachowania.

40 PLN40 PLN
21495

1881 karta pocztowa wysłana 9 (21).VI z Wilna do Warszawy, kasownik odbiorczy.

40 PLN40 PLN
21501

1885 kartka ze Stryja, austriacka całostka dwujęzyczna w języku: niemieckim i polskim.

10 PLN10 PLN
21504

1890 kartka nadana w ambulansie pocztowym Kostrzyń - Stargard.

25 PLN25 PLN
21514

1900 karta pocztowa z napisami w języku niemieckim, polskim i ukraińskim, dofrankowana i wysłana 2.III z Nowego Sącza do Lipska, kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania.

35 PLN35 PLN
21521

1906 pismo sądowe z Dobromila do Krościenka.

10 PLN10 PLN
21527

1909 kartka z Petersburga do Warszawy, na froncie kasownik odbiorczy.

25 PLN25 PLN
21531

1910 widokówka przesłana 27.VII do Warszawy ambulansem nr.114 relacji Baranowicze - Białystok; bardzo ładna odbitka stempla ambulansowego, kasownik odbiorczy; całość w dobrym stanie zachowania.

100 PLN90 PLN
21540

1914 austriacka ilustrowana całostka wydania jubileuszowego z nadrukiem "Virbus unitis 1914" stosowana na ziemiach polskich pod zaborem austriackim; czysta w dobrym stanie zachowania.

40 PLN40 PLN
21549

1918 ofrankowane potwierdzenie nadania paczki, wysłanej 7.I z miejscowości Rzepin (Reppen) do Gdańska.

60 PLN60 PLN
21572

1860 Królestwo Polskie, fałszerstwo na szkodę poczty, pierwszy polski znaczek za 10 kop., w kolorach błękitu pruskiego i karminowym o jasnych odcieniach użyty przynajmniej dwukrotnie; dwa kasowniki pod spodem z usuwanym nieczytelnym numerem, na wierzchu kasownik numerowy 158 - Częstochowa, znany z częstych oszukańczych podwójnych ostemplowań (nieodnotowane w katalogu Fischera); znaczek jest mocno uszkodzony, ma braki ząbkowania, doklejony prawy górny narożnik, duże prześwitki i naddarcia; bardzo słaby stan, ale ciekawe i bardzo niska cena wywoławcza.

100 PLN140 PLN
21573

1860 Królestwo Polskie, fałszerstwo na szkodę poczty, pierwszy polski znaczek za 10 kop., w kolorach niebieskim i karminowym o jasnych odcieniach użyty trzykrotnie; unieważniony kasownikami numerowymi: najpierw 1 - Warszawa, następnie 102 - Zwierzyniec i 55 - Biała; obie te miejscowości znane są z oszukańczych podwójnych ostemplowań, ale trzykrotne użycie jest znacznie rzadsze; znaczek jest uszkodzony, ma braki ząbkowania i niewielkie prześwitki; jak na dwukrotne zrywanie z koperty stan jest znośny.

300 PLN300 PLN
21576

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop., w kolorach niebieskim i różowokarminowym o ciemnych odcieniach; unieważniony polskim kasownikiem numerowym 61 - Międzyrzecz; znaczek ładnie zreperowany, wzmocniony masą papierową na całej powierzchni.

600 PLN600 PLN
21577

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop., w kolorach niebieskim i karminowym o ciemnych odcieniach, z błędami kliszy niebieskiej "kropka pod ramką" i "wcięcie w niebieskim owalu pod cyfrą 1" oraz czerwonej "czerwona obwódka zdeformowana na dole po prawej"; znaczek ładnie zreperowany, wzmocniony masą papierową i gumą na całej powierzchni; bardzo ładny do eksponowania.

2 400 PLN2 400 PLN
21579

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop., w kolorach błękitu pruskiego i karminowym o ciemnych odcieniach; unieważniony polskim kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, rzadkiego typu IV - sześć kwadratów, w lewym dolnym rogu fragment czerwonego miejscownika; znaczek reperowany, wzmocniony warstwą gumy na całej powierzchni, ma lekkie prześwitki, ale zachował ładne żywe kolory.

250 PLN365 PLN
21581

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach o odcieniach ciemnych, znaczek stemplowany kasownikiem numerowym Włocławka numer 241 stopień rzadkości według Bojanowicza 2 punkty, znaczek w dobrym stanie zachowania.

900 PLN1 050 PLN
21588

1861 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych na obwolucie listu firmowego z firmy Joseph Fraget z Warszawy 28.2. do centrali firmy w Petersburgu, list w dobrym stanie, na odwrocie petersburski stempel odbiorczy z datą 6.MAP, list ze zbioru M.A.Bojanowicza z charakterystycznymi nalepkami w dolnych narożnikach listu.

4 200 PLN4 200 PLN
21589

1861 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych na obwolucie listu firmowego z firmy Leopold Kronenberg z Warszawy 16.7. do firmy Grünzburg w Petersburgu, list w dobrym stanie, na odwrocie petersburski stempel odbiorczy z datą 20.7., list ze zbioru M.A.Bojanowicza z charakterystycznymi śladami po nalepkach w dolnych narożnikach listu.

4 200 PLN4 200 PLN
21590

1861 obszar I Rzeczypospolitej, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1861 roku, o wymiarach 137x110mm, ze znakiem wodnym Wz.II w położeniu lustrzanym, wysłana z Tallina do Wilna; rzadko spotykany, nietypowy kasownik odbiorczy grażdanką z 5.IX POŁUCZENO W WILNIE ( ); całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

400 PLN400 PLN
21591

1864 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminoworóżowym koszulce listu wysłanego z Warszawy do St.Petersburga, znaczek unieważniony polskim kasownikiem dworcowej ekspedycji pocztowej DP - Droga Petersburska, obok datownik nadawczy Ekspedycja Poczt Dworzec Praga z 28.5 według kalendarza gregoriańskiego i stempelek nadawcy Mieczyslaw Epstein / a Varsovie; na odwrocie kasownik odbiorczy . 18 1864 według kalendarza juliańskiego; znaczek jest w doskonałym stanie zachowania, kasowniki ładnie odbite a sam list poza kleksem, który powstał w końcu w naturalny sposób, czysty i w dobrym stania; gwarancja Schmutz.

4 800 PLN4 800 PLN
21592

1865 znaczek rosyjski za 10 kop. stemplowany kasownikiem numerowym Piątku numer 217, Bojanowicz 5 punktów.

120 PLN120 PLN
21600

1865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 1 kop. rzadkiego na ziemiach polskich wydania na przesyłki zagraniczne z 1864 roku, na papierze bez znaku wodnego, z ząbkowaniem 12,5; unieważniony unikalnym polskim kasownikiem numerowym 149 - Wąchock (Fi.+1250.-), najwyższy współczynnik rzadkości - 10 punktów według M.A.Bojanowicza; ładny stan.

1 600 PLN1 600 PLN