The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
8916

1772 Poczta Królewska Rzeczypospolitej, list wysłany 6.V z Warszawy do Lipska; posiada adnotacje dotyczące wyłącznie porta - wpisane czarnym i czerwonym atramentem - gdyż w tym czasie nie stosowano jeszcze pieczęci nadawczych; list wysłany w roku, w którym mocarstwa ościenne dokonały I rozbioru Polski; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

300 PLN300 PLN
8917

1779 Poczta Królewska Rzeczypospolitej, pocztamt w Warszawie, pieczęć nadawcza II typu inicjałowego (francuskiego) - litera "W" wiązana z dwóch V, z koroną w kolistej obwódce o średnicy 19mm, na liście wysłanym 16.XI do Hodimont w Belgii; adnotacje dotyczące wagi listu i opłat na poszczególnych etapach; stempel lekko odbity, ale list kompletny i pięknie zachowany; korespondencja z obszaru Polski z XVIII wieku i starsza jest rzadko oferowana na rynku filatelistycznym.

800 PLN800 PLN
8918

1788 Poczta Królewska Rzeczypospolitej, pocztamt w Warszawie, stempel inicjałowy (litera "W" z koroną) bez obwódki, na liście do Lwowa, adresowanym w wyszukany sposób na ręce hrabiego Mniszcha we Lwowie, na odwrocie widoczny stempel odbiorczy, dobry stan zachowania; korespondencja z obszaru Polski z XVIII wieku i starsza jest bardzo rzadko oferowana na rynku filatelistycznym; z kolekcji S.Rosińskiego.

500 PLN500 PLN
8919

1804 Legiony Polskie we Włoszech, pułkownik Jan Strzałkowski, wybitny oficer, który od dowódcy batalionu w 1797, doszedł do stanowiska dowódcy 1 legii (legionu) w 1799 roku; w okresie z którego pochodzi prezentowany dokument był on prezydentem sądów wojennych w Modenie i Reggio. Pismo wysłane 3.XII (Rok 3 Republiki Włoskiej) adresowane do ministra wojny, dostarczone kurierem wojskowym. Niezwykle ciekawy, wręcz muzealny eksponat z obszaru wczesnych polskich poczt wojskowych; dokumentacja tego okresu jest praktycznie niedostępna na polskim rynku filatelistycznym; bardzo dobry stan zachowania.

2 500 PLN2 500 PLN
8922

1813 około, list wysłany przez Gubernatora Cywilnego miasta Grodna do Gubernatora Cywilnego miasta Wilna, rosyjski jednowierszowy stempel nadawczy w ramce "POHO"; dobry stan zachowania.

300 PLN300 PLN
8923

1817 list (koperta) wysłany 28.IV z Iwanowic do Warszawy, stempel nadawczy typu IB (106b), adnotacje dotyczące wysokości opłaty; na odwrocie pieczęć lakowa nadawcy; dobry stan zachowania;

1825 list wysłany 16.VI z Kalisza do Bydgoszczy, stempel nadawczy typu IB (117a), stempelek "Służba Rząd: Cywil/ Kom Wojew. Kaliskiego" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; stempel graniczny Strzałkowo; z kolekcji S.Rosińskiego.

500 PLN500 PLN
8930

1829 zagraniczny list (koperta) wysłany 19.VIII na koszt odbiorcy z Torunia (Prusy) do Warszawy (Królestwo Polskie), dwuwierszowy stempel urzędu granicznego Służewo typu IB (340a), a na odwrocie stempelek "Porto Zagraniczne"; adnotacje dotyczące wagi przesyłki "1 1/8" i opłaty "13" i "91"; ładna całość w bardzo dobrym stanie zachowania (stemple w kolorze czerwonym słabiej odbite); po utworzeniu Królestwa Polskiego, Dyrekcja Generalna Poczt w 1817 roku wprowadziła obowiązek oznaczania stemplem "Porto zagraniczne", wszystkich przesyłek z Prus wysyłanych na koszt adresata, nakazując jednocześnie, oddzielnie wytaksować należności za przewóz przesyłki w kraju i za granicą; z kolekcji S.Rosińskiego.

300 PLN300 PLN
8940

1836 list o wyjątkowym obiegu pocztowym, siedem !!! różnych miejscowników: Czarnikow, Chodziesen, Budzyn (niekatalogowany!), Schneidemuhl, Uscz, Margonin, Schonlanke i pięć stempli odbiorczych; dobry stan zachowania;

1837 list "wędrujący" między miejscowościami: Inowrocław, Kwieciszewo, Trzemeszno i Mogilno, liczne adnotacje i stemple nadejścia; słabszy stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

300 PLN300 PLN
8992

1908 austriacka całostka jubileuszowa.

20 PLN20 PLN
9004

1913 300 lecie dynastii Romanowych - Katarzyna II Wielka, pasek trzech znaczków za 14 kop., unieważniony kasownikiem rusztowym BAPABA z ekspedycji No.1 typu VIII/19 według S.V.Prigary.

30 PLN30 PLN
9013

1860 Królestwo Polskie - list wysłany 8(20).1. z Warszawy do Białegostoku, opłacony pierwszym polskim znaczkiem o jasnych odcieniach, unieważnionym polskim kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, obok miejscownik grażdanką i stempelek nadawcy, znaczek ma opisane przez M.Miszczaka błędy: kolor niebieski "lewa ramka zakrzywiona u dołu" i kolor czerwony "wcięcie w czerwonym owalu" na górze po lewej, gwarancja Schmutz.

4 800 PLN4 800 PLN
9014

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek, czysty, o ciemnych odcieniach, z podręcznikowo wyglądającą wczesną fazą błędu "lewa ramka na całej długości zniekształcona", bardzo żywe kolory, regumowany - guma jasna, równomiernie spękana, wygląda lepiej niż na skanie, ekspozycyjnie świetny znaczek, kolorowy fotoatest Krawczyk.

3 800 PLN3 800 PLN
9016

1865 Królestwo Polskie - pierwszy polski znaczek za 10 kop., w kolorach jasnoniebieskim i karminowym; unieważniony, bardzo rzadkim na tym znaczku, polskim kasownikiem ekspedycji dworcowej BW - (Droga) Bydgosko-Wiedeńska w kolorze czerwonym; na liście nieznany, a nieliczne kasowane znaczki często wykorzystywano powtórnie na szkodę poczty (trzy takie znaczki były w kolekcji M.Bojanowicza), ex.G.Denisenko, bardzo ładny stan zachowania, sygnowany, fotoatest firmowy.

5 000 PLN5 000 PLN
9017

1865 Królestwo Polskie - pierwszy polski znaczek za 10 kop., w kolorach ciemnoniebieskim i karminowym, na unikalnym wycinku z listu zagranicznego; pod znaczkiem austriacki stempelek POLOGNE co dowodzi przekazania go do Galicji lub tranzytem wgłąb Austrii; wycinek pochodzi ze słynnej kolekcji Stefana G.Richa i został opisany przez T.Gryżewskiego w "Filateliście" z okazji stulecia pierwszego znaczka polskiego, później odnaleziono dwa listy, które pozwoliły potwierdzić tezę, iż znaczkiem opłacono porto krajowe, a porto zagraniczne pobrane zostało osobno gotówką, listy zagraniczne opłacano w tym czasie wyłącznie gotówką i opisane sytuacje są absolutnie wyjątkowe, fotoatest firmowy.

8 000 PLN8 000 PLN
9045

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, ofrankowana znaczkami wydania przedrukowego, pamiątkowo ostemplowana 13.IV w urzędzie etapowym Dąbrowa in Polen, kasownik z wyróżnikiem "a"; całość sygnowana; doskonały stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

60 PLN65 PLN
9050

1916 list firmowy z Częstochowy do Zawiercia.

80 PLN80 PLN
9052

1916 okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost", 10 fen. - frankatura pojedyncza, miejscowy list, nadany 20.V w Wilnie, dwa różne stempelki cenzury.

100 PLN100 PLN
9058

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek za 15 Pf. z matowym nadrukiem GGW, gwarancja i opis Krawczyk.

80 PLN80 PLN
9064

1916 okupacja niemiecka, frankatura mieszana dwóch wydań - "Russich Polen" i "Gen.-Gouv. Warschau" - dofrankowana karta pocztowa, wysłana 25.X jako polecona z Łodzi do Warszawy, cenzura, kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania.

50 PLN50 PLN
9071

1917 firmowy list polecony z Łodzi 15.2.17 do Berlina, na odwrocie stempel odbiorczy.

40 PLN45 PLN
9078

1917 okupacja niemiecka Rumunii, karta pocztowa, skasowana grzecznościowo 15.I.1918 w Bukareszcie; przebarwienia.

5 PLN5 PLN
9114

1914 sekretnik belgijski, użyty jako formularz, wysłany 25.III do Oranienburga za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej przy 14 Dywizji Piechoty; bardzo dobry stan zachowania.

30 PLN30 PLN
9143

1916 Legiony Polskie - nalepka dobroczynna w kolorze różowym z wizerunkiem orła legionowego, skasowana stemplem "DEPARTAMENT WOJSKOWY NKN CENTRALNY URZĄD EWIDENCYJNY Legionów Polskich Dział poświadczeń ..." na ładnym formularzu poczty polowej (Kucharski K.23.), bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

200 PLN200 PLN
9195

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I wydanie przedrukowe, znaczek za 35 kop. na wycinku, gwarancja.

30 PLN30 PLN
9197

1918 poczta I Polskiego Korpusu gen. Dowbora Muśnickiego, seria drugiego wydanie przedrukowe, gwarancja Schmutz.

80 PLN110 PLN
9201

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie przedrukowe, znaczek cięty za 1 R./3 kop. z podwójnym nadrukiem, lekki ślad podlepki, podwójna gwarancja Krawczyk.

600 PLN540 PLN
9207

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,10 Rubla - II wydanie, z ładnym fragmentem znaku wodnego.

70 PLN70 PLN
9208

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,50 Rubla, II wydanie.

50 PLN50 PLN
9209

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, wycinek - znak opłaty za 35/10 kop. z koperty Ck 3II.

20 PLN20 PLN
9228

1915 Warszawa, Herb miasta, próba znaczka za 5 gr. jasnoniebieska z tłem piaskowym, cięta, gumowana z lekkim śladem podlepki, gwarancja Krawczyk.

150 PLN150 PLN
9232

1915 Warszawa, makulatura, cięte znaczki bez nadruku - nakład wykorzystywany pod przedruki trzech ostatnich wydań poczty miejskiej, sygnatura Rachmanow.

40 PLN40 PLN
9234

1915 Warszawa, wydanie przedrukowe, znaczek za 2/10 gr. na podstawowym drukowanym farbą anilinową, gwarancja i opis Schmutz.

50 PLN50 PLN
9255

1916 Warszawa, znaczki poczty miejskiej ostemplowane grzecznościowo 23.V na kopercie.

30 PLN30 PLN
9261

1916 Warszawa, nadużycie formy, seria znaczków z nadrukiem odwróconym.

50 PLN50 PLN
9308

1918 Wilno, doręczeniowa poczta miejska, unikalna karta z Bensbergu nadana 4.10 - bardzo późne użycie, stempel opłaty w rzadkim niebieskim kolorze, dodatkowo unikalny stempel o niemożności doręczenia "Empf.nicht zu ermitteln/.../Postverteilung der Mil./Kreisamts Wilna-Stadt.", oba pięknie i czytelnie odbite, cenzurowany, zwrócony tuż przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, świetny stan zachowania, gwarancja Schmutz.

3 600 PLN3 600 PLN
9309

1918 Żarki, seria wydania przedrukowego w czworoblokach, gwarancja Schmutz.

1 200 PLN1 300 PLN
9313

1918 Brzeziny, znaczki z nadrukami lokalnymi, wszystkie wycinki gwarancja Jungjohann.

250 PLN260 PLN
9315

1918 Jędrzejów, znaczki wydania dobroczynnego okupacji austro-węgierskiej z nadrukiem lokalnym, gwarancja Krawczyk.

75 PLN75 PLN
9320

1918 Kalisz, znaczki z nadrukami V wydania, wszystkie wycinki gwarancja Mikstein, Jungjohann, Petriuk.

200 PLN200 PLN
9321

1918 Kalisz, znaczki z nadrukami IV wydania, gwarancja Jungjohann.

200 PLN200 PLN