The auctions ends in:

Lot # 9052
Close:
Start price: 100
Current price: 100
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Fi.5
Category: WW1 occupation postage
Description

1916 okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost", 10 fen. - frankatura pojedyncza, miejscowy list, nadany 20.V w Wilnie, dwa różne stempelki cenzury.
Photo