The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
2

1788 Poczta Królewska Rzeczypospolitej - pocztamt w Warszawie, pieczęć inicjałowa typu II - francuskiego - litera "W" z koroną, na kopercie składanej, z kompletną pieczęcią lakową, adresowanej w wyszukany sposób na ręce hrabiego Mniszcha we Lwowie, ekspediowana traktem Warszawa - Lublin - Zamość (ręczna adnotacja) i dalej już traktem austriackim (od 1772) do Lwowa; dobrze odbita pieczęć, nieco wyblakły adres, poza tym w dobrym stanie zachowania; korespondencja z obszaru Polski z XVIII wieku jest rzadko oferowana na rynku filatelistycznym; z kolekcji S.Rosińskiego.

600 PLN600 PLN
6

1823 po, list wysłany 14.X ze Stargardu Gdańskiego (Preusissch Stargard).

30 PLN30 PLN
13

1832 około, list z Płocka wysłany 13.VII do Brodnicy, stempel nadawczy w kolorze czarnym, na odwrocie odbitka pieczęci urzędowej.

30 PLN30 PLN
35

1859 około, list na koszt adresata oznaczony "Porto", wysłany 22.XII z Warszawy do Piotrkowa, wysokość należności do pobrania od odbiorcy - 83 wpisano wielkimi cyframi czerwoną kredką, oprócz odręcznej adnotacji "Porto" urząd pocztowy przystawił pieczątkę identycznej treści, te wyjątkowo rzadko spotykane stemple, używane były przede wszystkim przez Pocztamt Warszawski; unikalna całość z kolekcji S.Rosińskiego.

800 PLN800 PLN
53

1875 list z Tarnowca (Tarnowitz) wysłany 23.VI do Mikulczyc (Mikultschutz), nie doręczony, zwrócony do nadawcy; na odwrocie stemple odbiorcze, w tym ciekawy Tarnowca.

30 PLN30 PLN
57

1885 list pieniężny z zawartością 15 rubli wysłany 7.IV do Warszawy, specjalny stempelek polecenia, pieczęci lakowe na odwrocie.

60 PLN60 PLN
83

1912 austriacka opaska gazetowa pisma "Bautechniker" wysłana z Żywca.

15 PLN15 PLN
96

1933 kartka z Schomberg (Szombierki) do Beuthen, ślady po archiwizacji.

20 PLN20 PLN
98

1859 koperta poczty miejskiej w Warszawie, gwarancja Schmutz.

800 PLN800 PLN
100

1860 Królestwo Polskie - pierwszy polski znaczek o ciemnych odcieniach na kopercie listu wysłanego 22.XI z Warszawy do Małej Wsi, unieważniony kasownikiem numerowym 1, dodatkowo miejscownik (łaciński), na odwrocie pieczęć lakowa; przetarcia po prawej w rzeczywistości mało widoczne, bardzo ładna całość, gwarancja i opis Schmutz.

4 200 PLN4 200 PLN
101

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek w kolorach niebiesko karminowym użyty w Aleksandrowie Pogranicznym, skasowany stemplem numerowym 311 (Fi.+500), ładnie poprawiana prawa strona, stan ogólny dobry (Fi.1400.-), gwarancja z oznaczeniem (4).

600 PLN600 PLN
105

1860 Królestwo Polskie, rosyjski heksagonalny kasownik numerowy 12 - ambulansu pocztowego na linii kolejowej Kowno - Wierzbołów, przecinającej północny skrawek Królestwa (Fi.+1000.-), użyty na pierwszym polskim znaczku o jasnych odcieniach, uszkodzonym, z dwoma prześwitkami, ale nie o znaczek tu chodzi; zwykle niewyraźny a w tym przypadku czytelnie odbity kasownik ambulansowy, mógł być użyty tylko na liście nadanym w ambulansie do Rosji, to jedyny w tych czasach "legalny" przypadek unieważniania polskich znaków opłaty obcym kasownikiem.

700 PLN700 PLN
106

1860 (?) koperta rosyjska - orzeł z "wąskim ogonem" adresowana do Woronowic przez Niemirów.

400 PLN400 PLN
107

1860 Królestwo Polskie, piękna całostka na papierze satynowanym z kwadracikami, nadana z Warszawy, w dniu 28/7 według kalendarza juliańskiego, na poste restante do Orenburga; dawniej w kolekcji dr.Mazepy, piękny stan, gwarancja Mikulski.

2 500 PLN2 500 PLN
108

1860 koperta do korespondencji krajowej i do Rosji, ślady po podlepkach na odwrocie, ogólnie stan bardzo ładny, gwarancja i opis Schmutz.

800 PLN800 PLN
118

1870? Królestwo Polskie, strona adresowa listu wysłanego 1.4 z Warszawy do Wrocławia, opłaconego znaczkami rosyjskim za 1 i 3x3 kop. wydania z 1866 roku, na papierze prążkowanym poziomo, oraz z ząbkowaniem 14,5x15; nadanego na Dworcu Warszawa - datownik (Fi.+1000.-), znaczki unieważniono kasownikiem ekspedycji dworcowej BW - (Droga) Bydgosko-Wiedeńska, opłata za list została w całości uiszczona przez nadawcę o czym świadczy stempelek FRANCO; dodatkowo ramkowy pruski kolejowy stempel graniczny, świetnie zastąpi kompletny list w eksponacie.

400 PLN400 PLN
131

1915 wydanie dla terenów okupacji niemieckiej byłego Królestwa Polskiego, marginesowa seria w pięknym stanie.

130 PLN130 PLN
134

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, 20 hal - frankatura wielokrotna, list polecony, wysłany w kwietniu 1917 z Lubartowa (kasownik z wyróżnikiem *) do Lwowa, stempelek formacyjny; zgrabna, efektowna całość w bardzo dobrym stanie zachowania (na odwrocie minimalne ubytki).

200 PLN180 PLN
136

1915 Lwów - ostemplowania trzech różnych Poczt funkcjonujących jednocześnie na terenie miasta: austriackiej, austriackiej poczty polowej i niemieckiej poczty polowej (!), która działała tylko w okresie 26.VI - 4.IX; pamiątki pocztowe podobnego typu sporządzano na obszarach, gdzie urzędowało wiele różnych Poczt np.: Levant, Chiny, Maroko; ciekawostka w bardzo dobrym stanie zachowania.

120 PLN120 PLN
137

1915 okupacja austro-węgierska, prekursory znaczków poczty polowej, widokówka z Jarosławia ofrankowana austriackim znaczkiem obiegowymi, 1.VII wysłana za pośrednictwem poczty polowej !!! niezwykle ciekawy walor z początkowego okresu I wojny.

100 PLN90 PLN
144

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek za 3 Pf. z matowym nadrukiem, w pięknym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

30 PLN51 PLN
153

1916 okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost", widokówka wysłana 26.I za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 210 z miejscowości Maljaty na Litwie do Warszawy, efektowna pieczęć urzędowa z godłem; dobry stan zachowania.

60 PLN60 PLN
155

1916 okupacja austro-węgierska - list polecony wysłany 28.XII z urzędu gubernatora wojennego w Lublinie za pośrednictwem tamtejszej poczty etapowej (kasownik z wyróżnikiem "b") do Cieszyna, pieczęć nadawcy z godłem, na odwrocie sucho tłoczona zalepka listowa; całość w dobrym stanie zachowania (list pionowo zgięty).

100 PLN90 PLN
159

1917 kartka polecona z Skierniewic do Zakopanego, stempel cenzury wojskowej.

50 PLN50 PLN
182

1918 list polecony z Grodna do Berlina.

60 PLN87 PLN
183

1918 polecona karta pocztowa wysłana 19.VII z Moskwy do Warszawy, liczne cenzury, nietypowy (w tym czasie) kierunek wysyłki; dekoracyjna całość.

200 PLN200 PLN
207

1915 Legiony Polskie - widokówka wysłana 11.VII z Domu Rekonwalescenta Legionów w Krynicy adresowana na pocztę polową 355, stempelek formacyjny, cenzura.

70 PLN70 PLN
209

1915 Legiony Polskie - widokówka wysłana 22.X z Nowego Targu, adresowana do Stacji Zbornej Legionów w Morawskiej Ostrawie, cenzura.

20 PLN20 PLN
225

1916 (?) sekretnik wysłany 14.VII za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej nr.270.

20 PLN20 PLN
249

1917 Polski Korpus Posiłkowy - widokówka wysłana 20.XI z Sieradza adresowana do 2 pułku piechoty Korpusu na pocztę polową 378, cenzura.

30 PLN30 PLN
289

1918 druk wojskowy wysłany z Lublina z oddziału wspierania polskich legionistów do sekcji militarnej polskiego Komitetu Narodowego w Piotrkowie.

60 PLN285 PLN
290

1918 kartka wysłana z poczty polowej Dowództwa 5 Dywizji, widokówka widok Wilna.

60 PLN50 PLN
300

1919 karta pocztowa wysłana 13.XI z Lublina do Dowództwa Kolei Wojskowych Wołyńskich w Kowlu, kasownik odbiorczy i pieczęć kancelaryjna Dowództwa; dekoracyjna całość nosząca ślady archiwizacji.

100 PLN80 PLN
302

1919 karta pocztowa z armii gen. Hallera, stempel francuski "Misja Francuska w Polsce - dworzec Lodz"

300 PLN250 PLN
309

1920 wojna polsko-sowiecka, Bitwa Warszawska - ilustrowany formularz wysłany przez harcerza 25 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej, służącego w II kompanii II baonu morskiego - formacji strzegącej granicy morskiej i wchodzącej w skład Strzelców Granicznych; ze względu na dramatyczną sytuację na froncie wschodnim, w połowie czerwca 1920, przerzucono tam te dobrze wyszkolone i zorganizowane jednostki. Kartę wysłano z poczty polowej nr.46 w odpowiedzi na apel Komendanta ZHP, aby harcerze służący w wojsku meldowali o tym w jakich są jednostkach. Celem było utworzenie przeszkolonego zaplecza kadrowego dla tworzącego się harcerstwa; pieczęć formacyjna z orłem KOMENDANT ST; kasownik odbiorczy Warszawa 7.VIII; ślady archiwizacji; unikalna przesyłka harcerska z działu poczt wojskowych; dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

1 500 PLN1 500 PLN
311

1920 walki polsko-ukraińskie, karta pocztowa wysłana 23.I ze Lwowa do Komendy Miasta Tarnopola, stempelek cenzury wojskowej w Tarnopolu, pieczęć kancelaryjna; interesująca treść! całość w dobrym stanie zachowania.

60 PLN120 PLN
319

1915 Warszawa, nadużycia form, znaczki cięte bez tła w kolorach zielonym i czerwonym

40 PLN50 PLN
331

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.130 euro), gwarancja Falkowski.

180 PLN170 PLN
337

1916 Sosnowiec, seria czysta w pięknym stanie (Mi.200 euro), gwarancja Schmutz.

300 PLN270 PLN
373

1917 Warszawa, karta pocztowa "Gen.-Gouv. Warschau" wysłana 30.X z Zawiercia, "7 FENYGÓW" czerwonoliliowy stempelek opłaty doręczeniowej III wydania.

40 PLN40 PLN