Page:
results
Num# Description Start price Buy price
151531824 list wysłany 8.V z Rawicza (Rawitsch) do Poznania, dwuwierszowy stempel nadawczy; bardzo dobry stan zachowania;

1825 list wysłany 1.VIII z Grudziądza (Graudenz), dwuwierszowy stempel nadawczy; wpisana wysokość porta; dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

60 PLN

70 PLN

151561830 list wysłany 30.III z Gąbina (Gumbinnen) do Warszawy, stemple urzędów granicznych: Nidzicy (Neidenburg) i Mławy typu IB (210a) + stempelek "Porto Zagraniczne Gr." z dopisaną zielonym atramentem liczbą 58 oznaczającą wysokość porta zagranicznego należnego od odbiorcy listu; liczne adnotacje dotyczące wysokości opłat na poszczególnych etapach drogi listu; kompletna pieczęć lakowa nadawcy; bardzo dobry stan zachowania;

1834 list wysłany 6.I z Gniezna (Gnesen) do Bydgoszczy (Bromberg), dwuwierszowy stempel nadawczy; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

700 PLN

970 PLN

151601834 list wysłany 12.III z miejscowości Murowana Goślina (Muraw: Goslin) do Gniezna, dwuwierszowy stempel nadawczy, wpisana wysokość porta; na odwrocie datownik odbiorczy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania;

1835 list wysłany 4.XII z Kostrzyna do Poznania, dwuwierszowy stempel nadawczy, datownik odbiorczy; dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

70 PLN

70 PLN

151661844 list z Nieświerza, wysłany 14.III do Charkowa do Stefana Rejtana, stempel nadawczy na odwrocie

50 PLN

50 PLN

151761850 list wysłany 7.XII z Rzegocina do Wiśnicza (Adamczyk/Bartke 60,- euro), stempel odbiorczy na odwrocie, list zapieczętowany sucho tłoczoną zalepką z herbem.

80 PLN

80 PLN

152131904 formularz z napisami w trzech językach (niemieckim, polskim i ukraińskim), wysłany 28.XII ze Lwowa do Wiednia, dekoracyjna pieczęć urzędowa "FILIA C.K. GIMNAZYUM PIĄTEGO We LWOWIE".

40 PLN

40 PLN

152201909 urzędowy list polecony z Sądu Garnizonowego w Przemyślu do Wiednia, na odwrocie stempel odbiorczy.

60 PLN

60 PLN

152251912 widokówka wysłana 13.III ze Stąporkowa do Dąbrowy Górniczej, przewieziona ambulansem nr.110 relacji Ostrowiec - Koluszki; wyraźne odbitki stempli, kasownik odbiorczy.

50 PLN

50 PLN

152261914 widokówka do Lwowa, wysłana 7.VIII z miejscowości Bosanski Brod.

30 PLN

30 PLN

152281915 list polecony, wysłany 17.VIII z Oświęcimia adresowany do Stanów Zjednoczonych; rzadko spotykana zalepka cenzury oświęcimskiej, dodatkowo stempel cenzury, kasowniki odbiorcze; pomimo trwającej wojny list już 8.IX dotarł do miejsca przeznaczenia, dekoracyjna całość.

150 PLN

120 PLN

152311917 list polecony wysłany 14.VII z Tarnowa do Krakowa na koszt adresata, doklejony znaczek dopłaty, niepodjęty i zwrócony do nadawcy, w związku z tym dopłatę anulowano i skasowany znaczek przekreślono niebieską kredką; ładnie udokumentowany obieg.

120 PLN

108 PLN

152331929 list z Raciborza do Beuthen, ślady po archiwizacji.

20 PLN

20 PLN

152421866 parka znaczków rosyjskich za 3 kop. na wycinku użytkowym, z polskim kasownikiem numerowym 191 - Kalisz, ze słynnego zbioru i z gwarancją Bojanowicza.

300 PLN

300 PLN

152541915 list polecony z Tarnowa 20.VIII.15 do Brzozowa, na odwrocie stempel odbiorczy.

60 PLN

50 PLN

152891918 okupacja austro-węgierska, 5 hal - frankatura wielokrotna, widokówka wysłana 15.X z urzędu etapowego Chełm (kasownik z wyróżnikiem "c") do Tomaszowa Rawskiego, cenzura.

40 PLN

40 PLN

152911918 okupacja austro-węgierska, adres przesyłkowy wysłany 17.VIII za pośrednictwem poczty polowej 494 do Mielca; na odwrocie stemple odbiorcze; sygnowane "Esperantista Filatelejo"; dla znaczków poczty polowej użytych na skarcie, katalog Fischer stosuje wysoką dopłatę (Fi,450.-) do ceny całości!!!

200 PLN

200 PLN

153111914 koperta w której dystrybuowano naklejki na cele dobroczynne Legionów i Samarytanina, rzadkie.

50 PLN

75 PLN

153371916 Szpital forteczny nr.4 w Krakowie, formularz wysłany 17.I za pośrednictwem poczty polowej nr.186; pieczęć formacyjna.

50 PLN

45 PLN

153451916 kartka austriackiej poczty polowej nr 113 z 6.III.16 do Grybowa, austriacki stempel składnicy pocztowej GRÓDEK (GRYBÓW).

30 PLN

20 PLN

153491916 SICZOWI STRILCI - pisana po polsku kartka do Warszawy, na ukraińskim formularzu ozdobnym, wysłana 4.X za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 171, niespotykana całość; słaby stan zachowania.

120 PLN

120 PLN

153551917 listownik z posterunku straży granicznej (Grenz Polizei) w miejscowości Wolbórz, za pośrednictwem urzędu etapowego w Piotrkowie 14.IV przesłany do Lublina, stempel formacyjny.

40 PLN

40 PLN

153941918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,50 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki.

50 PLN

55 PLN

153951918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,10 Rubla, II wydanie, z oryginalną gumą bez podlepki.

35 PLN

40 PLN

154001918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 1 Rubla, II wydanie, z oryginalną gumą bez podlepki.

80 PLN

80 PLN

154101919 Grupa harcerska przy 1 Dywizji Piechoty Legionów - list (sekretnik) napisany w Jabłonnie przez harcerza Pawła Hause (późniejszego protestanckiego kapelana WP) służącego w 1DP Legionów, wysłany 9.V do Sosnowca za pośrednictwem poczty polowej 27 przydzielonej do obsługi pocztowej 1DP, grupa harcerska została wkrótce przeniesiona na front litewsko-białoruski, nadawca listu brał udział m.in w walkach o Mińsk Litewski; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

1 000 PLN

1 000 PLN

154121919 kartka z Frontowej Poczty Polowej ze stemplem formacyjnym 1 Pułku Strzelców Podhal. 1 komp. Polowej Karabinów Maszynowych.

40 PLN

40 PLN

154171921 Górny Śląsk - poczta powstańcza tzw. wydanie Korfantego, seria czysta (Mi.150 euro).

250 PLN

250 PLN

154481916 Sosnowiec, herb miasta, marginesowy znaczek w bardzo dobrym stanie, na marginesie ślad podlepki, gwarancja Mikstein MKSTN.

130 PLN

130 PLN

154901917 Warszawa, kartka z Węgier do Warszawy, w Warszawie dwukrotnie nie doręczona zwrócona nadawcy, koszt zwrotu opłacił nadawca węgierskim znaczkiem dopłaty, dekoracyjna całość ze śladami obiegu, gwarancja Schmutz.

250 PLN

200 PLN

154961918 Luboml, seria ząbkowana (Mi.60 euro).

60 PLN

60 PLN

155131918 Żarki, parka znaczków II wydania z podwójnym nadrukiem - 6 hal. czarny na 10 hal. różowym, stan gabinetowy, fotoatest Schmutz.

1 500 PLN

1 500 PLN

155251918 Myślenice, znaczek za 20 h. z lokalnym nadrukiem typu I, uszkodzone ząbkowanie u góry, sygnowany T i Toll, gwarancja Krawczyk.

10 PLN

25 PLN

155261918 Myślenice, znaczek pospieszny za 5 h. z lokalnym nadrukiem typu I, na podlepce, sygnowany T, gwarancja Krawczyk.

60 PLN

60 PLN

155281918 Myślenice, niekatalogowany znaczek opłaty za 90 h. z lokalnym nadrukiem typu IIIa, na wycinku, gwarancja Krawczyk.

200 PLN

240 PLN

155521918 seria pomnikowa, lewy górny znaczek z błędem "kropka w literze k", gwarancja Korszeń.

35 PLN

35 PLN

155561918 seria pomnikowa, narożna parka z Abklatschem na odwrocie.

20 PLN

25 PLN

155751918 seria pomnikowa, znaczek z usterką z poz. 21 "uszkodzona prawa cyfra 2", błąd występujący w części nakładu, gwarancja i opis Schmutz.

50 PLN

60 PLN

155871918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "kropka w k", gwarancja i opis Schmutz.

80 PLN

80 PLN

155961918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy z błędem "podniesione s", nadruk GGW silnie błyszczący, unikat - może istnieć tylko kilka takich znaczków z tym błędem, gwarancja Łaszkiewicz i opis Schmutz.

450 PLN

541 PLN

155981918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy i nadrukiem GGW błyszczącym, ślad po usuniętej podlepce, znaczek czysty bardzo rzadki, gwarancja i opis Schmutz.

2 000 PLN

2 000 PLN