The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
15153

1824 list wysłany 8.V z Rawicza (Rawitsch) do Poznania, dwuwierszowy stempel nadawczy; bardzo dobry stan zachowania;

1825 list wysłany 1.VIII z Grudziądza (Graudenz), dwuwierszowy stempel nadawczy; wpisana wysokość porta; dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

60 PLN70 PLN
15156

1830 list wysłany 30.III z Gąbina (Gumbinnen) do Warszawy, stemple urzędów granicznych: Nidzicy (Neidenburg) i Mławy typu IB (210a) + stempelek "Porto Zagraniczne Gr." z dopisaną zielonym atramentem liczbą 58 oznaczającą wysokość porta zagranicznego należnego od odbiorcy listu; liczne adnotacje dotyczące wysokości opłat na poszczególnych etapach drogi listu; kompletna pieczęć lakowa nadawcy; bardzo dobry stan zachowania;

1834 list wysłany 6.I z Gniezna (Gnesen) do Bydgoszczy (Bromberg), dwuwierszowy stempel nadawczy; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

700 PLN970 PLN
15160

1834 list wysłany 12.III z miejscowości Murowana Goślina (Muraw: Goslin) do Gniezna, dwuwierszowy stempel nadawczy, wpisana wysokość porta; na odwrocie datownik odbiorczy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania;

1835 list wysłany 4.XII z Kostrzyna do Poznania, dwuwierszowy stempel nadawczy, datownik odbiorczy; dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

70 PLN70 PLN
15166

1844 list z Nieświerza, wysłany 14.III do Charkowa do Stefana Rejtana, stempel nadawczy na odwrocie

50 PLN50 PLN
15176

1850 list wysłany 7.XII z Rzegocina do Wiśnicza (Adamczyk/Bartke 60,- euro), stempel odbiorczy na odwrocie, list zapieczętowany sucho tłoczoną zalepką z herbem.

80 PLN80 PLN
15213

1904 formularz z napisami w trzech językach (niemieckim, polskim i ukraińskim), wysłany 28.XII ze Lwowa do Wiednia, dekoracyjna pieczęć urzędowa "FILIA C.K. GIMNAZYUM PIĄTEGO We LWOWIE".

40 PLN40 PLN
15220

1909 urzędowy list polecony z Sądu Garnizonowego w Przemyślu do Wiednia, na odwrocie stempel odbiorczy.

60 PLN60 PLN
15225

1912 widokówka wysłana 13.III ze Stąporkowa do Dąbrowy Górniczej, przewieziona ambulansem nr.110 relacji Ostrowiec - Koluszki; wyraźne odbitki stempli, kasownik odbiorczy.

50 PLN50 PLN
15226

1914 widokówka do Lwowa, wysłana 7.VIII z miejscowości Bosanski Brod.

30 PLN30 PLN
15228

1915 list polecony, wysłany 17.VIII z Oświęcimia adresowany do Stanów Zjednoczonych; rzadko spotykana zalepka cenzury oświęcimskiej, dodatkowo stempel cenzury, kasowniki odbiorcze; pomimo trwającej wojny list już 8.IX dotarł do miejsca przeznaczenia, dekoracyjna całość.

150 PLN120 PLN
15231

1917 list polecony wysłany 14.VII z Tarnowa do Krakowa na koszt adresata, doklejony znaczek dopłaty, niepodjęty i zwrócony do nadawcy, w związku z tym dopłatę anulowano i skasowany znaczek przekreślono niebieską kredką; ładnie udokumentowany obieg.

120 PLN108 PLN
15233

1929 list z Raciborza do Beuthen, ślady po archiwizacji.

20 PLN20 PLN
15242

1866 parka znaczków rosyjskich za 3 kop. na wycinku użytkowym, z polskim kasownikiem numerowym 191 - Kalisz, ze słynnego zbioru i z gwarancją Bojanowicza.

300 PLN300 PLN
15254

1915 list polecony z Tarnowa 20.VIII.15 do Brzozowa, na odwrocie stempel odbiorczy.

60 PLN50 PLN
15289

1918 okupacja austro-węgierska, 5 hal - frankatura wielokrotna, widokówka wysłana 15.X z urzędu etapowego Chełm (kasownik z wyróżnikiem "c") do Tomaszowa Rawskiego, cenzura.

40 PLN40 PLN
15291

1918 okupacja austro-węgierska, adres przesyłkowy wysłany 17.VIII za pośrednictwem poczty polowej 494 do Mielca; na odwrocie stemple odbiorcze; sygnowane "Esperantista Filatelejo"; dla znaczków poczty polowej użytych na skarcie, katalog Fischer stosuje wysoką dopłatę (Fi,450.-) do ceny całości!!!

200 PLN200 PLN
15311

1914 koperta w której dystrybuowano naklejki na cele dobroczynne Legionów i Samarytanina, rzadkie.

50 PLN75 PLN
15337

1916 Szpital forteczny nr.4 w Krakowie, formularz wysłany 17.I za pośrednictwem poczty polowej nr.186; pieczęć formacyjna.

50 PLN45 PLN
15345

1916 kartka austriackiej poczty polowej nr 113 z 6.III.16 do Grybowa, austriacki stempel składnicy pocztowej GRÓDEK (GRYBÓW).

30 PLN20 PLN
15349

1916 SICZOWI STRILCI - pisana po polsku kartka do Warszawy, na ukraińskim formularzu ozdobnym, wysłana 4.X za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 171, niespotykana całość; słaby stan zachowania.

120 PLN120 PLN
15355

1917 listownik z posterunku straży granicznej (Grenz Polizei) w miejscowości Wolbórz, za pośrednictwem urzędu etapowego w Piotrkowie 14.IV przesłany do Lublina, stempel formacyjny.

40 PLN40 PLN
15394

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,50 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki.

50 PLN55 PLN
15395

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,10 Rubla, II wydanie, z oryginalną gumą bez podlepki.

35 PLN40 PLN
15400

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 1 Rubla, II wydanie, z oryginalną gumą bez podlepki.

80 PLN80 PLN
15410

1919 Grupa harcerska przy 1 Dywizji Piechoty Legionów - list (sekretnik) napisany w Jabłonnie przez harcerza Pawła Hause (późniejszego protestanckiego kapelana WP) służącego w 1DP Legionów, wysłany 9.V do Sosnowca za pośrednictwem poczty polowej 27 przydzielonej do obsługi pocztowej 1DP, grupa harcerska została wkrótce przeniesiona na front litewsko-białoruski, nadawca listu brał udział m.in w walkach o Mińsk Litewski; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

1 000 PLN1 000 PLN
15412

1919 kartka z Frontowej Poczty Polowej ze stemplem formacyjnym 1 Pułku Strzelców Podhal. 1 komp. Polowej Karabinów Maszynowych.

40 PLN40 PLN
15417

1921 Górny Śląsk - poczta powstańcza tzw. wydanie Korfantego, seria czysta (Mi.150 euro).

250 PLN250 PLN
15448

1916 Sosnowiec, herb miasta, marginesowy znaczek w bardzo dobrym stanie, na marginesie ślad podlepki, gwarancja Mikstein MKSTN.

130 PLN130 PLN
15490

1917 Warszawa, kartka z Węgier do Warszawy, w Warszawie dwukrotnie nie doręczona zwrócona nadawcy, koszt zwrotu opłacił nadawca węgierskim znaczkiem dopłaty, dekoracyjna całość ze śladami obiegu, gwarancja Schmutz.

250 PLN200 PLN
15496

1918 Luboml, seria ząbkowana (Mi.60 euro).

60 PLN60 PLN
15513

1918 Żarki, parka znaczków II wydania z podwójnym nadrukiem - 6 hal. czarny na 10 hal. różowym, stan gabinetowy, fotoatest Schmutz.

1 500 PLN1 500 PLN
15525

1918 Myślenice, znaczek za 20 h. z lokalnym nadrukiem typu I, uszkodzone ząbkowanie u góry, sygnowany T i Toll, gwarancja Krawczyk.

10 PLN25 PLN
15526

1918 Myślenice, znaczek pospieszny za 5 h. z lokalnym nadrukiem typu I, na podlepce, sygnowany T, gwarancja Krawczyk.

60 PLN60 PLN
15528

1918 Myślenice, niekatalogowany znaczek opłaty za 90 h. z lokalnym nadrukiem typu IIIa, na wycinku, gwarancja Krawczyk.

200 PLN240 PLN
15552

1918 seria pomnikowa, lewy górny znaczek z błędem "kropka w literze k", gwarancja.

35 PLN35 PLN
15556

1918 seria pomnikowa, narożna parka z Abklatschem na odwrocie.

20 PLN25 PLN
15575

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterką z poz. 21 "uszkodzona prawa cyfra 2", błąd występujący w części nakładu, gwarancja i opis Schmutz.

50 PLN60 PLN
15587

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "kropka w k", gwarancja i opis Schmutz.

80 PLN80 PLN
15596

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy z błędem "podniesione s", nadruk GGW silnie błyszczący, unikat - może istnieć tylko kilka takich znaczków z tym błędem, gwarancja Łaszkiewicz i opis Schmutz.

450 PLN541 PLN
15598

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy i nadrukiem GGW błyszczącym, ślad po usuniętej podlepce, znaczek czysty bardzo rzadki, gwarancja i opis Schmutz.

2 000 PLN2 000 PLN