The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
3699

1850 po, list z miejscowości Birnbaum (Międzychód) wysłany 27.XI, imienny stempelek doręczyciela "Hollzmann", na odwrocie pieczęć urzędowa i kasownik odbiorczy.

35 PLN35 PLN
3701

1853 list z miejscowości Rainerz (Duszniki) wysłany 8.I do Neurode (Nowa Ruda), kasownik odbiorczy.

30 PLN30 PLN
3748

1913 rosyjska koperta za 10 kop. (145 x 110 mm) stosowana na ziemiach polskich, papier ze znakiem wodnym, pełna oryginalna guma; idealny stan zachowania.

120 PLN120 PLN
3750

1914 widokówka wysłana 24.IV, adresowana do Warszawy, przewieziona ambulansem nr.114 relacji Baranowicze - Białystok; kasownik odbiorczy.

40 PLN40 PLN
3758

1858 znaczek rosyjski za 10 kop. z trzeciego wydania o ząbkowaniu 12,5 - dość rzadki, z rosyjskim kasownikiem numerowym 163 - Berdyczów, w pięknym stanie.

250 PLN250 PLN
3773

1866 znaczek rosyjski za 10 kop. z polskim kasownikiem numerowym 73 - Lublin, wydanie na żeberkowanym poziomo papierze koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek, znaczek ogólnie w dobrym stanie.

40 PLN40 PLN
3776

1878 fałszerstwo na szkodę poczty - list z pełną treścią wysłany 3.VIII z Sieradza do miejscowości Proskau (Prószków), sprytnie dobrany kasowany znaczek, dolepiony najprawdopodobniej -zamiast czystego - przez urzędnika pocztowego, który mógł schować do kieszeni "zaoszczędzone" w ten sposób 10 kopiejek; ciekawostka

150 PLN150 PLN
3781

1914 polecona kartka poczty polowej z Przemyśla z bardzo rzadkim ramkowym stemplem cenzury. Prawidłowa dopłata za polecenie korespondencji polowej.

90 PLN85 PLN
3806

1915 list z kasownikiem poczty etapowej w Radomiu ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

30 PLN30 PLN
3808

1915 kartka z Hauptfeldposamtu 22 i stemplem cenzury wojskowej.

30 PLN30 PLN
3818

1915 kartka poczty polowej ze szpitala kolejowego.

50 PLN50 PLN
3825

1915 ilustrowana koperta prywatnego nakładu, wysłana 3.IX z Kalisza adresowana do Hannoweru, 8.IX przeadresowana na Berlin-Doberitz (stosowna adnotacja na odwrocie); całostka niezwykle rzadko spotykana z obiegu !!!

600 PLN600 PLN
3829

1916 seria wydania dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego.

260 PLN260 PLN
3843

1916 kartka z kasownikiem poczty etapowej w Janowie.

20 PLN20 PLN
3848

1916 kartka poczty polowej ze szpitala Czerwonego Krzyża.

10 PLN10 PLN
3859

1916 kartka ze stemplem cenzury wojskowej w Kołomyji.

50 PLN50 PLN
3870

1916 kartka ze stemplem cenzury wojskowej.

20 PLN20 PLN
3902

1917 kartka poczty polowej ze stemplem cenzury wojskowej w Przemyślu.

20 PLN20 PLN
3903

1917 kartka poczty polowej ze stemplem cenzury wojskowej w Przemyślu, kartka pogięta.

20 PLN19 PLN
3905

1917 kartka ze stemplem cenzury wojskowej w Samborze.

30 PLN30 PLN
3926

1918 list polecony z kasownikiem poczty etapowej Dąbrowa in Polen (wyróżnik b) do Warszawy ze stemplem cenzury wojskowej w Granicy, na odwrocie stempel odbiorczy.

130 PLN130 PLN
3965

1915 kartka z Polskiego Komitetu Ratunkowego w Morawskiej Ostrawie z cenzurami wojskowymi.

30 PLN35 PLN
3988

1916 Legiony Polskie - formularz wysłany 9.VIII z plutonu telefonicznego 1 pułku piechoty za pośrednictwem poczty polowej 118, adresowany do Kielc.

60 PLN60 PLN
3999

1917 Polska Siła Zbrojna - patriotyczna widokówka wysłana 20.X z Dowództwa Obozu Ćwiczebnego Wojsk Polskich No.3 w Zegrzu, adresowana do Polskiego Korpusu Posiłkowego na pocztę polową 378; stempelek formacyjny z orłem: "Dowództwo obozu ćwiczeb. Wojsk Polskich No 3".

160 PLN140 PLN
4013

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I wydanie przedrukowe, znaczek za 35 kop. na dużym wycinku, gwarancja Schmutz.

25 PLN25 PLN
4014

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie przedrukowe, znaczek za 10/3 kop. na wycinku, gwarancja Schmutz.

30 PLN35 PLN
4032

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 15 kop., I wydanie z nadrukiem w kolorze lila, niezmiernie rzadka, podwójna parka tete-beche, znaczki złączone górą i dołem w ładnym stanie.

400 PLN400 PLN
4033

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,10 Rubla, II wydanie, z fragmentem znaku wodnego, lekki ślad podlepienia i małe załamanie.

20 PLN20 PLN
4034

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,75 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki.

180 PLN180 PLN
4035

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 3 Ruble, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki.

400 PLN400 PLN
4040

1918 wydanie przedrukowe, całostka poczty I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, gwarancja Schmutz.

100 PLN100 PLN
4041

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczki opłaty stemplowej za 0.05 i 1 Rubla, II wydanie, na oryginalnym wycinku z dokumentu, unieważnione ręcznie.

250 PLN250 PLN
4049

1919 kartka z Wilna 18.XI.19 ze stemplem "2 Kompanja Mostowa 2go Baonu Saperów L.P".

35 PLN35 PLN
4077

1916 Sosnowiec, marginesowa seria kasowana w pięknym stanie (Mi.280 euro), gwarancja Schmutz.

260 PLN260 PLN
4102

1917 Przedbórz, próba znaczka w kolorze zielonym, gwarancja Ryblewski, Schmutz.

300 PLN300 PLN
4104

1917 Przedbórz, próba znaczka w kolorze oliwkowym, gwarancja Gryżewski, Wiatrowski.

300 PLN310 PLN
4108

1917 Przedbórz, próba dwustronna 10gr/2gr, gwarancja Schmutz.

250 PLN250 PLN
4120

1918 Przedbórz, cięta seria II wydania, gwarancja i opis typów (kolejno 1, 3, 2, 1) Schmutz.

350 PLN350 PLN
4125

1918 Żarki, seria czysta III wydania, gwarancja Mikstein.

60 PLN60 PLN
4127

1918 Przedbórz, seria czwartego wydania w czworoblokach, gwarancja Łaszkiewicz.

80 PLN80 PLN