The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
9485

1934 wydanie przedrukowe, podstawowa seria.

100 PLN100 PLN
9499

1935 list - druki, przesłany 30.X ambulansem nr.19 relacji Poznań - Zbąszyń.

60 PLN60 PLN
9500

1935-1937 Polska Międzywojenna, komplet znaczków czystych z lat 1935-37 i bloki 2-4; dodatkowo znaczki z bloków 2-4 i odmiany: 25gr Piłsudski z serii żałobnej i 25 gr. Rydz-Śmigły.

700 PLN700 PLN
9511

1936 OPOCZNO ZIEMIA RADOMSKA - nietypowy datownik, widokówka wysłana 27.IV do Katowic.

35 PLN35 PLN
9512

1936 10-lecie prezydentury Ignacego Mościckiego, znaczki z różną odległościa daty od rysunku.

40 PLN40 PLN
9515

1936 list poczty balonowej z okazji zawodów Gordon Bennetta.

20 PLN20 PLN
9517

1936 parka prób maszynowych Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych rozdzielona pustopolem.

160 PLN160 PLN
9526

1937 "29 JUBILEUSZOWY MIĘDZYNARODOWY KONGRES ESPERANTYSTÓW 7.-14.VIII.1937" Warszawa 1, kasownik okolicznościowy na widokówce wysłanej z Warszawy, dodatkowo efektowna nalepka kongresowa (Myślicki 37 024).

150 PLN150 PLN
9531

1937 zeszycik znaczkowy wydania dla Górnego Śląska, jedna przkładka lekko naderwana.

450 PLN450 PLN
9535

1938 POŚREDNICTWO pocztowe przy Hotelu Europejskim RADOM 1, miejscowy list polecony wysłany 29.VIII (niedziela) adresowany do Sądu Grodzkiego, gwarancja; przesyłki z pośrednictw mogą stanowić ozdobę każdego zbioru, a dziś należą do prawdziwych rzadkości; stan zachowania idealny.

600 PLN600 PLN
9541

1938 pierwszy polski lot do stratosfery, znaczek w idealnym stanie, skazy na marginesach bloku.

160 PLN160 PLN
9546

1938 Międzynarodowe Zawody Narciarskie FIS, unikalna jako cięta, próba maszynowa w kolorze seledynowym, gwarancja Krawczyk, Falkowski.

2 400 PLN2 400 PLN
9547

1938 Międzynarodowe Zawody Narciarskie FIS, unikalna jako cięta, próba maszynowa w kolorze czerwonym, gwarancja Krawczyk, Falkowski.

2 400 PLN2 400 PLN
9548

1938 Międzynarodowe Zawody Narciarskie FIS, unikalna jako cięta, próba maszynowa w kolorze fioletowym, gwarancja Krawczyk, Falkowski.

2 400 PLN2 400 PLN
9551

1938 grzecznościowy list z mieszaną frankaturą z Jaworzyny Spiskiej, na odwrocie gwarancja Petriuk.

80 PLN80 PLN
9557

1938 lot do stratosfery, blok na liście z Bochni do Bydgoszczy, na odwrocie stempel odbiorczy.

100 PLN120 PLN
9566

1939 list polecony z znaczkami z bloków z Łomianek do Wiednia z naklejką kontroli dewizowej.

40 PLN40 PLN
9568

1939 Narciarskie Mistrzostwa Świata - FIS Zakopane, seria znaczków skasowana okolicznościowo 13.II na dekoracyjnej kopercie Polskiego Związku Narciarskiego (otwory po zszywkach).

120 PLN120 PLN
9569

1939 międzynarodowe zawody narciarskie FIS, seria czysta.

40 PLN40 PLN
9573

1939 25 rocznica odzyskania niepodległości, znaczek i blok okolicznościowy na liście.

100 PLN100 PLN
9574

1939 25 rocznica wymarszu Legionów, znaczki z bloku.

25 PLN23 PLN
9579

1939 "WŁASNE KOLONIE, TO SIŁA GOSPODARCZA POLSKI" Bydgoszcz 2 (wyróżnik ***), wirnik propagandowy na dekoracyjnej kopercie firmowej (papiery handlowe), wysłanej 23.VI do Więcborka (Myślicki 39 123).

150 PLN135 PLN
9583

1939 list polecony opłacony okolicznościowym blokiem i stemplami z okazji Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej w Warszawie wysłany do Ameryki, stempel kontroli dewizowej i stempel odbiorczy.

120 PLN120 PLN
9587

1920 wydanie przedrukowe, dwa najdroższe znaczki z serii o nakładdzie 200 i 300 sztuk, gwarancja Gryżewski, Wiatrowski, Schmutz.

4 900 PLN4 900 PLN
9614

1922 otwarcie Sejmu Litwy Środkowej, próba znaczka za 50 mk. na cienkim papierze, w kolorze fioletowym, gwarancja.

120 PLN120 PLN
9619

1919 wydanie dla polskiej poczty w Konstantynopolu, seria czysta sporządzona w październiku w Warszawie, przy użyciu farby błyszczącej czerwonej, w czworoblokach, na znaczku za 5 mk błąd "bomba przed koniem" - rzadkość.

600 PLN600 PLN
9622

1920 wydanie dla polskiej poczty w Konstantynopolu, nowodruki sporządzone przy użyciu farby błyszczącej, seria w pięknym stanie, gwarancja Schmutz.

125 PLN125 PLN
9625

1920 Port Gdańsk - pomocniczy adres przesyłkowy na paczkę przesłaną z USA do Rzeszowa, stempel "Z Ameryki przez Gdańsk" Polskiego Urzędu Pocztowego w Porcie Gdańsk, dodatkowo stempelek zwolnienia od cła; ciekawy walor obecnie niezbyt często oferowany; gwarancja Schmutz.

650 PLN670 PLN
9626

1921 wydanie dla polskiej poczty w Konstantynopolu, seria nie wprowadzona do obiegu w pięknym stanie, gwarancja Schmutz.

120 PLN120 PLN
9656

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Śląska Cieszyńskiego, znaczki dopłaty za 2 f, 4 f i 5 f.

120 PLN120 PLN
9658

1920 wydanie dla Międzysojuszniczej Komisji Plebiscytowej, arkusz znaczka za 10 fen., obejmuje wszystkie typy i usterki nadruków, kompletne arkusze bardzo rzadkie, idealny materiał badawczy i do ekspertyz.

1 000 PLN1 000 PLN
9659

1920 II wydanie plebiscytowe dla Górnego Śląska, nadruk 5/15 f. na znaczku fioletowym zamiast niebieskim (Mi.65 euro), gwarancja Krawczyk.

100 PLN100 PLN
9672

1941 - 1945 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie.

250 PLN250 PLN
9686

1939 Obszary anektowane przez ZSRR, strona adresowa listu, wysłanego 18.X z Pińska do Łucka, znaczki sowieckie unieważnione polskim kasownikiem, polski stempelek polecenia.

100 PLN100 PLN
9689

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, Włodzimierz Wołyński - pamiątkowe tableau ze znaczkami polskimi i sowieckimi skasowanymi 14.I, dodatkowo stempel mieszanej sowiecko - niemieckiej komisji d/s ewakuacji i wymiany ludności polskiej; smutne świadectwo nieodległych dziejów Polski.

500 PLN500 PLN
9694

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi - kartka pocztowa do Kobrynia, wysłana 30.V z miejscowości Nuchtaziero (Archangielska obłast) - pierwsza wiadomość "ze zsyłki", lakoniczna treść, nie zezwolono na napisanie nawet kilku słów o sobie.

250 PLN225 PLN
9696

1941 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, okręg Białystok, list wysłany 8.X z Grodna do Miechowa za pośrednictwem Niemieckiej Poczty Służbowej.

50 PLN50 PLN
9719

1942 perforowana seria nalepek dla wojsk lądowych, desantowych, morskich i powietrznych z napisami w językach polskim i angielskim.

40 PLN40 PLN
9721

1942 nalepka dla wojsk desantowych, z podwójnym drukiem napisów.

20 PLN30 PLN
9725

1943 Podziemna Poczta Polska, znaczki opłaty do tajnego Monitora Polskiego zn.Fi.12 w odmianach rozmiaru.

360 PLN360 PLN