Page:
results
Num# Description Start price Buy price
84901825 po, list wysłany 18.III z Chojnic (Konitz) - ciekawy "nerkowy" stempelek nadawczy, na odwrocie wyraźna odbitka pieczęci urzędowej.

60 PLN

60 PLN

84921828 około, list z Warszawy wysłany 10.VI, odmiana kasownika "W - 7 mm u góry"; adresowany do Łęczycy, zwalniający od opłaty pocztowej stempel: "Interes Rządowy"; kasownik odbiorczy; list przeadresowany; na odwrocie odbitka efektownej pieczęci urzędowej.

300 PLN

300 PLN

84931828 koperta listu wysłanego 20.III z Zalesia do Warszawy adresowanego do księżnej Lubeckiej. Pocztowy urząd pograniczny w Zalesiu uruchomiono na początku 1828 roku, jest to do tej pory najwcześniejsza znana przesyłka z tego urzędu (reprodukcja wykorzystana w 1960 r w Polskich Znakach Pocztowych i w 1987 w Poczcie Królestwa Polskiego M.Czernika).

600 PLN

600 PLN

85191868 list opłacony znaczkiem Północnoniemieckiego Związku Pocztowego wysłany 12.XI z Wrocławia adresowany do Lwowa, kasownik tranzytowy Kraków i odbiorczy Lwów.

15 PLN

45 PLN

85211874 list wysłany 1.V z Gdańska opłacony paskiem trzech znaczków wydania tzw. "orzeł z dużą tarczą", adresowany do Warszawy, ciekawy kasownik odbiorczy na froncie.

160 PLN

160 PLN

85291914 widokówka wysłana 24.IV, adresowana do Warszawy, przewieziona ambulansem nr.114 relacji Baranowicze - Białystok; kasownik odbiorczy.

35 PLN

58 PLN

85341858 znaczek rosyjski za 10 kop., z ząbkowaniem 12,5, skasowany rosyjskim kasownikiem numerowym 5 - Wilno, w bardzo ładnym stanie.

200 PLN

200 PLN

85361860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek w jasnych odcieniach na liście do Białegostoku nadanym 8.01 w Warszawie - stempel numerowy 1, dodatkowo miejscownik grażdanką i pieczątka nadawcy; bardzo dobry stan zachowania gwarancja Schmutz.

2 800 PLN

2 900 PLN

85391862 list firmowy z Kibart (282) nadany 27.2.1862 do Petersburga, kasownik odbiorczy 18.02.62 - różnica kalendarzy, znaczek (ciemna odmiana) i koperta w bardzo dobrym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

2 800 PLN

2 800 PLN

85401866 parka znaczków rosyjskich za 5 kop. na wycinku z listu obiegowego z polskim kasownikiem numerowym 191 - Kalisz, sprzedana przez Mertensa w VI/1907, ex Faberge, a następnie w zbiorze i z gwarancją Bojanowicza.

350 PLN

390 PLN

85411866 znaczek rosyjski za 10 kop. na grubym papierze - rzadki, z polskim kasownikiem numerowym 191 - Kalisz, z prześwitką, ze zbioru i gwarancja Bojanowicz.

30 PLN

132 PLN

85421868 list z pełną treścią wysłany 30.IX z Koła do Warszawy, znaczek unieważniony kasownikiem numerowym 223 (Fi.+75), dodatkowo odbity miejscownik i firmowy stempelek nadawcy; na odwrocie mały, kwadratowy godzinnik (Fi.+250.-) i dwujęzyczny kasownik odbiorczy z kropkami i bez kreski pomiędzy dniem a miesiącem; walor w bardzo dobrym stanie zachowania, ex.Bojanowicz z jego charakterystycznym oznaczeniem dnia nadania i perforacji.

600 PLN

600 PLN

85471914 kartka flotylli wiślanej K. u. k. Weichsel - Transportlinien - Kommando Verladedetachemant Krakau oraz K.u.K Wassertransportlinienkommando nadana z poczty polowej 186 22.IV.16, gwarancja Korszeń.

800 PLN

800 PLN

85781915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, próby na papierze niegumowanym (na papierach jak w wydaniu definitywnym) w kolorze fioletowym.

70 PLN

80 PLN

85791915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, próby na papierze niegumowanym (na papierach jak w wydaniu definitywnym) w kolorze czerwonym, komplet prób w tym kolorze.

180 PLN

180 PLN

85801915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, próby na papierze niegumowanym (na papierach jak w wydaniu definitywnym) w kolorze zielonym.

70 PLN

80 PLN

85811915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, próby na papierze niegumowanym (na papierach jak w wydaniu definitywnym) w kolorze oliwkowo czarnym.

40 PLN

50 PLN

85821915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, próby na papierze niegumowanym (na papierach jak w wydaniu definitywnym) w kolorze czarnym.

60 PLN

70 PLN

85831915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, próby na papierze niegumowanym (na papierach jak w wydaniu definitywnym) w kolorze brązowym, brak próby za 3 kr.

180 PLN

180 PLN

85891916 wydanie gazetowe, seria stemplowana.

12 PLN

17 PLN

85931916 wydanie gazetowe, znaczek cięty.

20 PLN

20 PLN

85941916 wydanie gazetowe, znaczek cięty.

20 PLN

20 PLN

86011916 polecony list firmowy z Wołkowyska do Niemiec, stempel cenzury wojskowej, na odwrocie stempel odbiorczy.

80 PLN

80 PLN

86151916 kartka ze szpitala kolejowego ze stemplem cenzury wojskowej w Oświęcimiu i kasownikiem odbiorczym Krzeszowice

40 PLN

51 PLN

86201916 kartka poczty polowej z Tarnowa ze stemplem dowództwa dworca kolejowego i miejscową cenzurą wojskową.

80 PLN

80 PLN

86241916 kartka poczty polowej ze Lwowa ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

20 PLN

20 PLN

86321916 list nadany z Chrzanowa do Janowa ze stemplem i zalepką cenzury wojskowej z Oświęcimia.

20 PLN

20 PLN

86351916 całostka wydania dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego.

15 PLN

14 PLN

86601917 kartka z kasownikiem poczty etapowej i dowództwa dworca kolejowego we Włoszczowej.

30 PLN

41 PLN

86951914 stempel kamuflażowy stosowany w początkowym okresie wojny w celu utajnienia miejsca nadania, w związku z szybkimi postępami wojsk niemieckich ostemplowania z terenów Polski są rzadko spotykane; karta pocztowa wysłana z Warszawy do Lublina, kasownik odbiorczy.

200 PLN

200 PLN

86971914 (?) formularz poczty polowej wysłany 8.IX ze szpitala zapasowego w Rozwadowie; dekoracyjna całość.

100 PLN

100 PLN

87121915 widokówka wysłana 6.XII, adresowana do Domu Transportowego Legionów Polskich w Dziedzicach, cenzura; karta była przypinana pinezką.

25 PLN

25 PLN

87141915 widokówka wysłana 30.XII z Zakopanego, adresowana do Domu Rekonwalescentów dla Polskich Legionów w Kamieńsku; cenzura Nowy Targ.

35 PLN

35 PLN

87181916 kartka flotylli wiślanej K.u.K Weichselltransportkommando - Detachement / Grzegórzki, nadana z poczty polowej 186 16.III.16, gwarancja Korszeń.

800 PLN

800 PLN

87241916 kartka z kolumny prowiantowej poczty legionowej 355 do Kielc z pobraną dopłatą.

20 PLN

20 PLN

87251916 kartka poczty polowej nadana z Przemyśla ze stemplem cenzury oddziału mostowego w Przemyślu.

20 PLN

20 PLN

87311916 Legiony Polskie - widokówka (Warszawa) wysłana 16.XII za pośrednictwem poczty polowej 378, adresowana do Przemyśla, stempelek formacyjny: "Komenda Legionów Polskich".

70 PLN

60 PLN

87361917 Polski Korpus Posiłkowy, widokówka wysłana 8.XII z Zegrza, adresowana na pocztę polową 378; stempelek formacyjny.

30 PLN

30 PLN

87371917 korespondencja jeńca wojennego, karta wysłana 13.V z miejscowości Sampur, adresowana do Ciechanowa; cenzura; przesyłka nadwyrężona drogą pocztową.

25 PLN

25 PLN

87451918 znaczek wydania przedrukowego poczty I Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, gwarancja Schmutz.

350 PLN

315 PLN