The auction will start on 21.06.2024

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
8490

1825 po, list wysłany 18.III z Chojnic (Konitz) - ciekawy "nerkowy" stempelek nadawczy, na odwrocie wyraźna odbitka pieczęci urzędowej.

60 PLN60 PLN
8492

1828 około, list z Warszawy wysłany 10.VI, odmiana kasownika "W - 7 mm u góry"; adresowany do Łęczycy, zwalniający od opłaty pocztowej stempel: "Interes Rządowy"; kasownik odbiorczy; list przeadresowany; na odwrocie odbitka efektownej pieczęci urzędowej.

300 PLN300 PLN
8493

1828 koperta listu wysłanego 20.III z Zalesia do Warszawy adresowanego do księżnej Lubeckiej. Pocztowy urząd pograniczny w Zalesiu uruchomiono na początku 1828 roku, jest to do tej pory najwcześniejsza znana przesyłka z tego urzędu (reprodukcja wykorzystana w 1960 r w Polskich Znakach Pocztowych i w 1987 w Poczcie Królestwa Polskiego M.Czernika).

600 PLN600 PLN
8519

1868 list opłacony znaczkiem Północnoniemieckiego Związku Pocztowego wysłany 12.XI z Wrocławia adresowany do Lwowa, kasownik tranzytowy Kraków i odbiorczy Lwów.

15 PLN45 PLN
8521

1874 list wysłany 1.V z Gdańska opłacony paskiem trzech znaczków wydania tzw. "orzeł z dużą tarczą", adresowany do Warszawy, ciekawy kasownik odbiorczy na froncie.

160 PLN160 PLN
8529

1914 widokówka wysłana 24.IV, adresowana do Warszawy, przewieziona ambulansem nr.114 relacji Baranowicze - Białystok; kasownik odbiorczy.

35 PLN58 PLN
8534

1858 znaczek rosyjski za 10 kop., z ząbkowaniem 12,5, skasowany rosyjskim kasownikiem numerowym 5 - Wilno, w bardzo ładnym stanie.

200 PLN200 PLN
8536

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek w jasnych odcieniach na liście do Białegostoku nadanym 8.01 w Warszawie - stempel numerowy 1, dodatkowo miejscownik grażdanką i pieczątka nadawcy; bardzo dobry stan zachowania gwarancja Schmutz.

2 800 PLN2 900 PLN
8539

1862 list firmowy z Kibart (282) nadany 27.2.1862 do Petersburga, kasownik odbiorczy 18.02.62 - różnica kalendarzy, znaczek (ciemna odmiana) i koperta w bardzo dobrym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

2 800 PLN2 800 PLN
8540

1866 parka znaczków rosyjskich za 5 kop. na wycinku z listu obiegowego z polskim kasownikiem numerowym 191 - Kalisz, sprzedana przez Mertensa w VI/1907, ex Faberge, a następnie w zbiorze i z gwarancją Bojanowicza.

350 PLN390 PLN
8541

1866 znaczek rosyjski za 10 kop. na grubym papierze - rzadki, z polskim kasownikiem numerowym 191 - Kalisz, z prześwitką, ze zbioru i gwarancja Bojanowicz.

30 PLN132 PLN
8542

1868 list z pełną treścią wysłany 30.IX z Koła do Warszawy, znaczek unieważniony kasownikiem numerowym 223 (Fi.+75), dodatkowo odbity miejscownik i firmowy stempelek nadawcy; na odwrocie mały, kwadratowy godzinnik (Fi.+250.-) i dwujęzyczny kasownik odbiorczy z kropkami i bez kreski pomiędzy dniem a miesiącem; walor w bardzo dobrym stanie zachowania, ex.Bojanowicz z jego charakterystycznym oznaczeniem dnia nadania i perforacji.

600 PLN600 PLN
8547

1914 kartka flotylli wiślanej K. u. k. Weichsel - Transportlinien - Kommando Verladedetachemant Krakau oraz K.u.K Wassertransportlinienkommando nadana z poczty polowej 186 22.IV.16, gwarancja.

800 PLN800 PLN
8578

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, próby na papierze niegumowanym (na papierach jak w wydaniu definitywnym) w kolorze fioletowym.

70 PLN80 PLN
8579

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, próby na papierze niegumowanym (na papierach jak w wydaniu definitywnym) w kolorze czerwonym, komplet prób w tym kolorze.

180 PLN180 PLN
8580

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, próby na papierze niegumowanym (na papierach jak w wydaniu definitywnym) w kolorze zielonym.

70 PLN80 PLN
8581

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, próby na papierze niegumowanym (na papierach jak w wydaniu definitywnym) w kolorze oliwkowo czarnym.

40 PLN50 PLN
8582

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, próby na papierze niegumowanym (na papierach jak w wydaniu definitywnym) w kolorze czarnym.

60 PLN70 PLN
8583

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, próby na papierze niegumowanym (na papierach jak w wydaniu definitywnym) w kolorze brązowym, brak próby za 3 kr.

180 PLN180 PLN
8589

1916 wydanie gazetowe, seria stemplowana.

12 PLN17 PLN
8593

1916 wydanie gazetowe, znaczek cięty.

20 PLN20 PLN
8594

1916 wydanie gazetowe, znaczek cięty.

20 PLN20 PLN
8601

1916 polecony list firmowy z Wołkowyska do Niemiec, stempel cenzury wojskowej, na odwrocie stempel odbiorczy.

80 PLN80 PLN
8615

1916 kartka ze szpitala kolejowego ze stemplem cenzury wojskowej w Oświęcimiu i kasownikiem odbiorczym Krzeszowice

40 PLN51 PLN
8620

1916 kartka poczty polowej z Tarnowa ze stemplem dowództwa dworca kolejowego i miejscową cenzurą wojskową.

80 PLN80 PLN
8624

1916 kartka poczty polowej ze Lwowa ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

20 PLN20 PLN
8632

1916 list nadany z Chrzanowa do Janowa ze stemplem i zalepką cenzury wojskowej z Oświęcimia.

20 PLN20 PLN
8635

1916 całostka wydania dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego.

15 PLN14 PLN
8660

1917 kartka z kasownikiem poczty etapowej i dowództwa dworca kolejowego we Włoszczowej.

30 PLN41 PLN
8695

1914 stempel kamuflażowy stosowany w początkowym okresie wojny w celu utajnienia miejsca nadania, w związku z szybkimi postępami wojsk niemieckich ostemplowania z terenów Polski są rzadko spotykane; karta pocztowa wysłana z Warszawy do Lublina, kasownik odbiorczy.

200 PLN200 PLN
8697

1914 (?) formularz poczty polowej wysłany 8.IX ze szpitala zapasowego w Rozwadowie; dekoracyjna całość.

100 PLN100 PLN
8712

1915 widokówka wysłana 6.XII, adresowana do Domu Transportowego Legionów Polskich w Dziedzicach, cenzura; karta była przypinana pinezką.

25 PLN25 PLN
8714

1915 widokówka wysłana 30.XII z Zakopanego, adresowana do Domu Rekonwalescentów dla Polskich Legionów w Kamieńsku; cenzura Nowy Targ.

35 PLN35 PLN
8718

1916 kartka flotylli wiślanej K.u.K Weichselltransportkommando - Detachement / Grzegórzki, nadana z poczty polowej 186 16.III.16, gwarancja.

800 PLN800 PLN
8724

1916 kartka z kolumny prowiantowej poczty legionowej 355 do Kielc z pobraną dopłatą.

20 PLN20 PLN
8725

1916 kartka poczty polowej nadana z Przemyśla ze stemplem cenzury oddziału mostowego w Przemyślu.

20 PLN20 PLN
8731

1916 Legiony Polskie - widokówka (Warszawa) wysłana 16.XII za pośrednictwem poczty polowej 378, adresowana do Przemyśla, stempelek formacyjny: "Komenda Legionów Polskich".

70 PLN60 PLN
8736

1917 Polski Korpus Posiłkowy, widokówka wysłana 8.XII z Zegrza, adresowana na pocztę polową 378; stempelek formacyjny.

30 PLN30 PLN
8737

1917 korespondencja jeńca wojennego, karta wysłana 13.V z miejscowości Sampur, adresowana do Ciechanowa; cenzura; przesyłka nadwyrężona drogą pocztową.

25 PLN25 PLN
8745

1918 znaczek wydania przedrukowego poczty I Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, gwarancja Schmutz.

350 PLN315 PLN