Page:
results
Num# Description Start price Buy price
152431811 Księstwo Warszawskie, Wyprawa na Moskwę - list wysłany 28.XII przez Dozorcę (kwatermistrza) 1312 Okręgu adresowany do burmistrza Rydzyny w sprawie zaopatrzenia "w mięso" 2 Dywizji przed kampanią moskiewską; na odwrocie pieczęć urzędowa z herbem Księstwa Warszawskiego.

400 PLN

380 PLN

152461832 list z treścią z Kutna do burbistrza Gąbina.

40 PLN

50 PLN

152571860 sądowy dowód doręczenia przesłany we Lwowie; na odwrocie odbitka okrągłego datownika Lwów 1.XII.

50 PLN

50 PLN

152591865 list urzędowy z treścią ze Stopnicy do Żydawy.

60 PLN

60 PLN

152721876 rosyjska całostka wysłana z Częstochowy do Warszawy, nadana w ambulansie kolejowym nr 25-26.

150 PLN

150 PLN

152771895 list urzędowy z Sochaczewa.

30 PLN

30 PLN

153131914 kartka nadana w ambulansie pocztowym Warszawa - Wiedeń wagon pocztowy 86.

80 PLN

80 PLN

153191939 radziecki lokalny przedruk okupacyjny na polskich znaczkach.

200 PLN

200 PLN

153291860 1ab, uszkodzony, stempel 124 - Pińczów, gwarancja Korszeń.

200 PLN

210 PLN

153341860 Polska nr 1ad z warszawskim stemplem cztery kwadraty, wg katalogu dopłata 1000 PLN za stempel, gwarancja lekko podniesiona Korszeń.

650 PLN

650 PLN

153361863 po, Królestwo Polskie - koperta wysłana 4.XI z Tyflisu adresowana do miejscowości Tykadłów koło Kalisza, ponieważ nikt nie chciał odebrać przesyłki (stosowna adnotacja pocztowa) przesyłkę zwrócono do Gruzji; wyjątkowy i rzadki kierunek wysyłki.

200 PLN

210 PLN

153541915 wydanie dla terenów byłego Królestwa Polskiego, seria.

25 PLN

25 PLN

153551915 wydanie dla terenów byłego Królestwa Polskiego, seria.

20 PLN

20 PLN

153561915 wydanie dla terenów byłego Królestwa Polskiego, seria.

40 PLN

40 PLN

153591915 Okupacja austro-węgierska, telegram nadany 7.I w urzędzie etapowym w Sandomierzu, opłacony znaczkiem za 10 hal. (II Feldpost); stempel formacyjny z godłem. Ofrankowane telegramy należą do najrzadziej spotykanych walorów poczt polowych.

300 PLN

300 PLN

153701915 list z Krakowa ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

30 PLN

30 PLN

153771915 znaczek grzecznościowo stemplowany na kopercie.

15 PLN

15 PLN

153781916 wydanie dla obszaru Armii Wschód, znaczki za 2,5 fen. w różnych kolorach, gwarancja Korszeń.

40 PLN

40 PLN

153811916 wydanie dla obszaru Armii Wschód, znaczki za 2,5 fen. w różnych kolorach, gwarancja Korszeń.

60 PLN

60 PLN

153861916 okupacja niemiecka - frankatura mieszana dwóch wydań - "Russich Polen" i "Gen.-Gouv. Warschau" - list polecony wysłany 6.XI z Łodzi do Wiesbaden, cenzura, kasownik odbiorczy (jeden znaczek uszkodzony, niezakwestionowany przez Pocztę).

50 PLN

50 PLN

153871916 wydanie dla obszaru Armii Wschód, znaczki za 7,5 fen. w różnych kolorach, gwarancja Korszeń.

40 PLN

40 PLN

154091916 znaczki grzecznościowo stemplowane na całostce.

50 PLN

50 PLN

154291918 okupacja niemiecka - frankatura mieszana dwóch wydań - seria "Russich Polen" i znaczki "Gen.-Gouv. Warschau" - przefrankowany list polecony wysłany 11.VIII z Łodzi do Wiesbaden, cenzura, kasownik odbiorczy.

40 PLN

40 PLN

154391918 filatelistyczny list polecony z Łodzi do Poznania, na odwrocie stempel odbiorczy.

60 PLN

60 PLN

154421918 okupacja austro-węgierska, karta pocztowa nadana 26.II w urzędzie etapowym Piotrków (kasownik z wyróżnikiem "c"), adresowana do Nowego Targu; zwraca uwagę nietypowe użycie znaczka austriackiego; znaczek uszkodzony.

50 PLN

50 PLN

154431918 okupacja austro-węgierska, formularz legionowy nadany 3.VII w urzędzie etapowym Działoszyn (kasownik z wyróżnikiem "a"), adresowany do obozu jenieckiego w Bawarii, cenzura wiedeńska.

120 PLN

120 PLN

154501914 znaczki wydania NKN, praktycznie postfrisch, gwarancja Gryżewski, Korszeń.

150 PLN

150 PLN

154521914, Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta z jedną podlepką.

120 PLN

100 PLN

154651915 Nalepka legionowa, wzór II, seria cięta w bardzo ładnym stanie.

70 PLN

70 PLN

154661915 Nalepka legionowa, wzór II, seria ząbkowana w ładnym stanie.

60 PLN

60 PLN

154681915 karta pocztowa z obozu jenieckiego w Rosji, napisana przez Polaka służącego w armii austro-węgierskiej; wysłana 6.II z Pietropawłowska adresowana do Krakowa; cenzury.

80 PLN

80 PLN

154771915 kartka austriackiej poczty wojskowej ze stemplem Von der Armee im Felde, widokówka Jarosław.

30 PLN

30 PLN

154811915 kartka z magazynu wojskowego w Sanoku ze stemplem miejscowej cenzury.

30 PLN

30 PLN

154831915 kartka do jednostki wojskowej 77 ze stemplem cenzury wojskowej w Samborze.

30 PLN

30 PLN

154861915 kartka ze szpitala Czerwonego Krzyża we Lwowie ze stemplem cenzury.

40 PLN

40 PLN

155051916 polecony list austriackiej poczty wojskowej z Zamościa.

80 PLN

90 PLN

155061916 list austriackiej poczty wojskowej z Szydłowca.

30 PLN

30 PLN

155071916 list austriackiej poczty wojskowej z Tomaszowa.

40 PLN

40 PLN

155081916 list austriackiej poczty wojskowej z Pińczowa.

40 PLN

40 PLN

155181916 kartka austriackiej poczty wojskowej ze Lwowa.

30 PLN

30 PLN