The auction will start on 19.04.2024

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
15243

1811 Księstwo Warszawskie, Wyprawa na Moskwę - list wysłany 28.XII przez Dozorcę (kwatermistrza) 1312 Okręgu adresowany do burmistrza Rydzyny w sprawie zaopatrzenia "w mięso" 2 Dywizji przed kampanią moskiewską; na odwrocie pieczęć urzędowa z herbem Księstwa Warszawskiego.

400 PLN380 PLN
15246

1832 list z treścią z Kutna do burbistrza Gąbina.

40 PLN50 PLN
15257

1860 sądowy dowód doręczenia przesłany we Lwowie; na odwrocie odbitka okrągłego datownika Lwów 1.XII.

50 PLN50 PLN
15259

1865 list urzędowy z treścią ze Stopnicy do Żydawy.

60 PLN60 PLN
15272

1876 rosyjska całostka wysłana z Częstochowy do Warszawy, nadana w ambulansie kolejowym nr 25-26.

150 PLN150 PLN
15277

1895 list urzędowy z Sochaczewa.

30 PLN30 PLN
15313

1914 kartka nadana w ambulansie pocztowym Warszawa - Wiedeń wagon pocztowy 86.

80 PLN80 PLN
15319

1939 radziecki lokalny przedruk okupacyjny na polskich znaczkach.

200 PLN200 PLN
15329

1860 1ab, uszkodzony, stempel 124 - Pińczów, gwarancja.

200 PLN210 PLN
15334

1860 Polska nr 1ad z warszawskim stemplem cztery kwadraty, wg katalogu dopłata 1000 PLN za stempel, gwarancja lekko podniesiona.

650 PLN650 PLN
15336

1863 po, Królestwo Polskie - koperta wysłana 4.XI z Tyflisu adresowana do miejscowości Tykadłów koło Kalisza, ponieważ nikt nie chciał odebrać przesyłki (stosowna adnotacja pocztowa) przesyłkę zwrócono do Gruzji; wyjątkowy i rzadki kierunek wysyłki.

200 PLN210 PLN
15354

1915 wydanie dla terenów byłego Królestwa Polskiego, seria.

25 PLN25 PLN
15355

1915 wydanie dla terenów byłego Królestwa Polskiego, seria.

20 PLN20 PLN
15356

1915 wydanie dla terenów byłego Królestwa Polskiego, seria.

40 PLN40 PLN
15359

1915 Okupacja austro-węgierska, telegram nadany 7.I w urzędzie etapowym w Sandomierzu, opłacony znaczkiem za 10 hal. (II Feldpost); stempel formacyjny z godłem. Ofrankowane telegramy należą do najrzadziej spotykanych walorów poczt polowych.

300 PLN300 PLN
15370

1915 list z Krakowa ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

30 PLN30 PLN
15377

1915 znaczek grzecznościowo stemplowany na kopercie.

15 PLN15 PLN
15378

1916 wydanie dla obszaru Armii Wschód, znaczki za 2,5 fen. w różnych kolorach, gwarancja.

40 PLN40 PLN
15381

1916 wydanie dla obszaru Armii Wschód, znaczki za 2,5 fen. w różnych kolorach, gwarancja.

60 PLN60 PLN
15386

1916 okupacja niemiecka - frankatura mieszana dwóch wydań - "Russich Polen" i "Gen.-Gouv. Warschau" - list polecony wysłany 6.XI z Łodzi do Wiesbaden, cenzura, kasownik odbiorczy (jeden znaczek uszkodzony, niezakwestionowany przez Pocztę).

50 PLN50 PLN
15387

1916 wydanie dla obszaru Armii Wschód, znaczki za 7,5 fen. w różnych kolorach, gwarancja.

40 PLN40 PLN
15409

1916 znaczki grzecznościowo stemplowane na całostce.

50 PLN50 PLN
15429

1918 okupacja niemiecka - frankatura mieszana dwóch wydań - seria "Russich Polen" i znaczki "Gen.-Gouv. Warschau" - przefrankowany list polecony wysłany 11.VIII z Łodzi do Wiesbaden, cenzura, kasownik odbiorczy.

40 PLN40 PLN
15439

1918 filatelistyczny list polecony z Łodzi do Poznania, na odwrocie stempel odbiorczy.

60 PLN60 PLN
15442

1918 okupacja austro-węgierska, karta pocztowa nadana 26.II w urzędzie etapowym Piotrków (kasownik z wyróżnikiem "c"), adresowana do Nowego Targu; zwraca uwagę nietypowe użycie znaczka austriackiego; znaczek uszkodzony.

50 PLN50 PLN
15443

1918 okupacja austro-węgierska, formularz legionowy nadany 3.VII w urzędzie etapowym Działoszyn (kasownik z wyróżnikiem "a"), adresowany do obozu jenieckiego w Bawarii, cenzura wiedeńska.

120 PLN120 PLN
15450

1914 znaczki wydania NKN, praktycznie postfrisch, gwarancja Gryżewski,.

150 PLN150 PLN
15452

1914, Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta z jedną podlepką.

120 PLN100 PLN
15465

1915 Nalepka legionowa, wzór II, seria cięta w bardzo ładnym stanie.

70 PLN70 PLN
15466

1915 Nalepka legionowa, wzór II, seria ząbkowana w ładnym stanie.

60 PLN60 PLN
15468

1915 karta pocztowa z obozu jenieckiego w Rosji, napisana przez Polaka służącego w armii austro-węgierskiej; wysłana 6.II z Pietropawłowska adresowana do Krakowa; cenzury.

80 PLN80 PLN
15477

1915 kartka austriackiej poczty wojskowej ze stemplem Von der Armee im Felde, widokówka Jarosław.

30 PLN30 PLN
15481

1915 kartka z magazynu wojskowego w Sanoku ze stemplem miejscowej cenzury.

30 PLN30 PLN
15483

1915 kartka do jednostki wojskowej 77 ze stemplem cenzury wojskowej w Samborze.

30 PLN30 PLN
15486

1915 kartka ze szpitala Czerwonego Krzyża we Lwowie ze stemplem cenzury.

40 PLN40 PLN
15505

1916 polecony list austriackiej poczty wojskowej z Zamościa.

80 PLN90 PLN
15506

1916 list austriackiej poczty wojskowej z Szydłowca.

30 PLN30 PLN
15507

1916 list austriackiej poczty wojskowej z Tomaszowa.

40 PLN40 PLN
15508

1916 list austriackiej poczty wojskowej z Pińczowa.

40 PLN40 PLN
15518

1916 kartka austriackiej poczty wojskowej ze Lwowa.

30 PLN30 PLN