Page:
results
Num# Description Start price Buy price
163291927 Kongres Medycyny i Farmacji Wojskowej.

35 PLN

35 PLN

163741931 kartka ze stemplem reklamującym Strzeleckie Mistrzostwa Świata we Lwowie.

120 PLN

120 PLN

163781933 wycinek ze znaczekami z okazkji II Wszechpolskiej Wystawy Filatelistycznej w Toruniu na wycinku ze stemplem okolicznościowym pierwszego dnia obiegu.

60 PLN

60 PLN

163931933 lotniczy list firmowy Towarzystwa Żeglugi Powietrznej CIDNA do Paryża, uszkodzenia na brzegach koperty.

80 PLN

80 PLN

163941934 list lotniczy z zawodów lotniczych Challenge.

90 PLN

90 PLN

163951934 pojedyncza frankatura na liście poleconym.

100 PLN

130 PLN

164031934 wydanie przedrukowe, znaczek z błędem "ścięta lewa dwójka", gwarancja Korszeń.

50 PLN

85 PLN

164091935 widokówka ze stemplem pośrednictwa pocztowego Warszawa 4 - Oddz. Poczt. Telegr. Nr 1.

100 PLN

100 PLN

164161935 wydanie żałobne, 25 gr (druk offsetowy) frankatura dwukolorowa - list polecony wysłany 23.V.1936 z Ropczyc do Tarnowa, kasownik odbiorczy.

45 PLN

45 PLN

164181935 wydanie żałobne, seria 6 znaczków, znaczek za 25 gr obie odmiany.

75 PLN

75 PLN

164201935 wydanie żałobne, 25 gr (druk typograficzny) frankatura pojedyncza - widokówka wysłana 13.V z Krakowa w dniu pogrzebu marszałka, adresowana do Warszawy.

50 PLN

50 PLN

164211935 Sypanie kopca marszałka Piłsudskiego, 15 gr frankatura pojedyncza - widokówka ostemplowana okolicznościowo i wysłana 12.VII z Sowińca.

30 PLN

30 PLN

164231935 znaczek z błędem "spacja po kopiec".

80 PLN

80 PLN

164331936 10-lecie prezydentury Ignacego Mościckiego.

15 PLN

15 PLN

164371936 list polecony nadany z pośrednictwa pocztowego w Grand Hotelu w Kołomyji, gwarancja Korszeń.

400 PLN

400 PLN

164401936 kartka nadana z UP na MS Batory.

200 PLN

200 PLN

164441936 próba maszynowa PWPW.

40 PLN

30 PLN

164451937 list polecony z Warszawy do Paryża, koperta firmowa gdańskiej wystawy filatelistycznej DAPOSTA 1937, gwarancja Korszeń.

120 PLN

120 PLN

164631937 koperta - formularz Pocztowej Kasy Oszczędności przesłana 4.V z miejscowości Rypne do Warszawy, a następnie 11.V odesłana jako przesyłka polecona.

150 PLN

150 PLN

164751938 ogólnopolska wystawa filatelistyczna, znaczki z bloku stemplowane kasownikami okolicznościowymi.

70 PLN

63 PLN

164761938 ogólnopolska wystawa filatelistyczna, znaczki z bloku.

150 PLN

370 PLN

164771938 pierwszy polski lot do stratosfery, znaczek z bloku.

160 PLN

150 PLN

164801938 Karnet - XX rocznica odzyskania niepodległości.

180 PLN

180 PLN

164861938 seria historyczna, 55 gr pojedyncza frankatura - list polecony wysłany 30.V.1939 z Lublina do Warszawy, kasownik odbiorczy.

30 PLN

30 PLN

164881938 20 rocznica odzyskania niepodległości, pięknie kasowana okolicznościowo czwórka z bloku.

50 PLN

45 PLN

164901938 20 rocznica odzyskania niepodległości, dwa znaczki z bloku.

10 PLN

10 PLN

164911938 20 rocznica odzyskania niepodległości, trzy znaczki z bloku.

15 PLN

15 PLN

165021938 Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna w Warszawie, dwa bloki skasowane okolicznościowo 3.V na specjalnych kopertach z dodatkowymi nalepkami, przesłane na listach poleconych nadanych z terenu wystawy, kasowniki odbiorcze.

550 PLN

550 PLN

165071938 20 rocznica odzyskania niepodległości, blok.

50 PLN

50 PLN

165081938 20 rocznica odzyskania niepodległości, blok.

50 PLN

50 PLN

165091938 pierwszy polski lot do stratosfery, blok czysty w pięknym stanie.

320 PLN

300 PLN

165101938 V Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna, komplet dwóch bloków.

630 PLN

630 PLN

165111939 polski znaczek z radzieckim kasownikiem 14.X.1939, "Kołomyja, stanisł. obł.".

40 PLN

40 PLN

165131939 kartka nadana na formularzu Koła Oficerów Rezerwy Pułku Ułanów Grochowskich.

70 PLN

70 PLN

165161939 pojedyncza frankatura znaczka za 1 zł na liście poleconym z Moszczenicy do Ameryki.

130 PLN

130 PLN

165181939 zawody FIS w Zakopanem, seria na kopercie poleconej, koperta obcięta od góry.

15 PLN

15 PLN

165211939 międzynarodowe zawody narciarskie FIS, seria.

50 PLN

50 PLN

165331939 list polecony nadany z Grodna 15.VII.39 do Ameryki, nalepka kontroli dewizowej, na odwrocie stemple odbiorcze.

200 PLN

270 PLN

165341939 list polecony do Ameryki z blokiem okolicznościowy z okzaji I polskiego lotu do stratosfery, na odwrocie stemple odbiorcze.

240 PLN

240 PLN

165391920 godło Litwy Srodkowej, próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na papierze gazetowym, gwarancja Korszeń.

40 PLN

40 PLN