The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
4574

1825 po, list wysłany 17.XI ze Śremu (Schrimm), na odwrocie odbitka pieczęci urzędowej i stempel odbiorczy.

30 PLN30 PLN
4576

1825 po, list wysłany 24.III z Tucholi (Tuchel).

30 PLN30 PLN
4585

1832 list z Gostynia wysłany 25.II, nietypowo umieszczony (na froncie listu) kasownik odbiorczy.

30 PLN30 PLN
4591

1841 list z Myślenic wysłany 31.VIII, na odwrocie kasownik odbiorczy Kraków 1.IX.

40 PLN40 PLN
4603

1850 ? list z Suwałk.

35 PLN40 PLN
4605

1853 list z Wiśnicza wysłany 4.VIII, na odwrocie stempel tranzytowy Bochnia 5.AUG.

40 PLN40 PLN
4607

1855 list z Piły (Schneidemuhl) wysłany 30.III, wewnątrz listu wklejone pokwitowanie pocztowe (ciekawy druk), na odwrocie stempelek odbiorczy.

40 PLN40 PLN
4614

1859 list z Kielc ze stemplem Interes Rządowy.

35 PLN35 PLN
4616

1860 list z Kowala wysłany 7.VII do Włocławka na odwrocie odbitka pieczęci urzędowej.

30 PLN30 PLN
4620

1864 list z Wyszogrodu wysłany 21.XI, list użyty dwukrotnie pocztowo - wewnątrz m.in. stempel Łodzi, stempelek zwalniający od opłaty: "Służba Cywilno/ Rządowa", gwarancja Gryżewski.

70 PLN70 PLN
4621

1867 po, list wysłany z Włocławka 11.II do Lubrańca, pieczątka Interes Rządowy, z tyłu pieczęć: "Naczelnik Powiatu Włocławskiego".

35 PLN35 PLN
4624

1868 po, list wysłany z Włocławka 15.V do Łodzi, pieczątka Interes Rządowy, z tyłu pieczęć i stempel odbiorczy.

35 PLN35 PLN
4646

1896 list polecony z Dobczyc opłacony przez odbiorcę znaczkami dopłaty w Krakowie.

75 PLN75 PLN
4660

1910 Przekaz pocztowy z Opatowa Kieleckiego do Łodzi.

85 PLN85 PLN
4663

1914 Widokówka z Husiatynia do Kołomyi.

30 PLN30 PLN
4676

1860 Królestwo Polskie - czysta koperta do korespondencji krajowej i do Rosji na papierze bladożółtym satynowanym z tłoczonymi kwadracikami, prawa dolna część złamana, gwarancja i opis Miszczak.

400 PLN400 PLN
4677

1860 po, Królestwo Polskie - koperta wysłana 24.III z Warszawy adresowana do Orła, znak opłaty skasowany stemplem numerowym, czerwony miejscownik (cyrylica); list od pracownika urzędu pocztowego do krewnego, oficera służącego w pułku kamczackim II dywizji, gwarancja i opis Schmutz; nawet brak tylnej klapy koperty nie umniejsza urody tego waloru.

800 PLN800 PLN
4681

1866 znaczek rosyjski za 10 kop. z polskim kasownikiem ambulansowym DW, na drodze Kolei Wiedeńskiej (Fi.+300).

300 PLN300 PLN
4682

1866 znaczek rosyjski za 10 kop. z polskim kasownikiem numerowym 47 - Ostrołęka (Fi.+250).

100 PLN100 PLN
4683

1866 znaczek rosyjski za 10 kop. z polskim kasownikiem numerowym 78 - Dęblin - Iwangorod (Fi.+250).

100 PLN110 PLN
4684

1867 Królestwo Polskie - list wysłany 13.VI z Warszawy do Łodzi, znaczek unieważniony kasownikiem numerowym "1" w czterech kwadratach, stempel odbiorczy 13.VI na odwrocie; papier z ciekawym znakiem wodnym: "FABRYKA CERAT/ Oraz/ SKŁAD OBIĆ PAPIEROWYCH/ i/ Materjałów piśmiennych/ JAN KUTKOROWSKI/ w/ WARSZAWIE"; znaczek poziomo załamany, gwarancja.

250 PLN260 PLN
4687

1960 1ab na wycinku, gwarancja.

650 PLN650 PLN
4694

1915 kartka wysłana przez Komitet Wychodźców Galicyjskich w Przybramie.

60 PLN60 PLN
4697

1915 Reklamowa kartka Wiedeńskiego Kuriera Polskiego

75 PLN75 PLN
4706

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek za 20 Pf. w kolorze fioletowoniebieskim gwarancja z opisem Hey BPP.

160 PLN140 PLN
4718

1917 Kartka z Ostrowa do Warszawy.

60 PLN60 PLN
4737

1914 zalemka Samarytanina na cele humanitarne.

35 PLN40 PLN
4739

1915 kartka z Krems 1.VII.1915 ze stemplem Polskiego Komitetu Pomocy.

50 PLN50 PLN
4744

1915 około, stempel kamuflażowy "IX/935" (Chocznia) stosowany do przesyłek od osób wojskowych nadawanych w urzędach cywilnych, na przesyłkach cywilnych (na znaczkach i całostkach) bardzo rzadko spotykane, znaczek na wycinku.

15 PLN20 PLN
4752

1916 kartka legionowa.

60 PLN60 PLN
4767

1917 kartka ze stemplem Feldpostamt 378 16.VI.1917 i stemplem Dywizyjny Zakład Sanitarny Legionów Polskich.

60 PLN60 PLN
4774

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I wydanie przedrukowe, znaczek za 4 kop. na wycinku, gwarancja Fogler, Krawczyk.

120 PLN120 PLN
4775

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I wydanie przedrukowe, znaczek za 15 kop. na wycinku, gwarancja.

20 PLN20 PLN
4776

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I wydanie przedrukowe, znaczek za 15 kop. na wycinku, skasowany stemplem z numerem rozpoznawczym 2, gwarancja Schmutz

25 PLN30 PLN
4777

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I wydanie przedrukowe, znaczek za 35 kop. na wycinku, skasowany stemplem z numerem rozpoznawczym 2, gwarancja Schmutz.

25 PLN30 PLN
4778

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I wydanie przedrukowe, znaczek za 35 kop. na wycinku, gwarancja.

20 PLN20 PLN
4779

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie przedrukowe, znaczek za 10/3 kop. na wycinku, gwarancja.

20 PLN30 PLN
4784

1918 znaczek opłaty stemplowej za 0,10 Rubla - I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie.

50 PLN55 PLN
4785

1918 znaczek opłaty stemplowej za 0,50 Rubla - I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie.

50 PLN65 PLN
4789

1919 kartka z Ozorkowa ze stemplem poczty polowej 20, stemplem 3 Pułku Art. Polowej i stemplem cenzury.

80 PLN80 PLN