Page:
results
Num# Description Start price Buy price
45741825 po, list wysłany 17.XI ze Śremu (Schrimm), na odwrocie odbitka pieczęci urzędowej i stempel odbiorczy.

30 PLN

30 PLN

45761825 po, list wysłany 24.III z Tucholi (Tuchel).

30 PLN

30 PLN

45851832 list z Gostynia wysłany 25.II, nietypowo umieszczony (na froncie listu) kasownik odbiorczy.

30 PLN

30 PLN

45911841 list z Myślenic wysłany 31.VIII, na odwrocie kasownik odbiorczy Kraków 1.IX.

40 PLN

40 PLN

46031850 ? list z Suwałk.

35 PLN

40 PLN

46051853 list z Wiśnicza wysłany 4.VIII, na odwrocie stempel tranzytowy Bochnia 5.AUG.

40 PLN

40 PLN

46071855 list z Piły (Schneidemuhl) wysłany 30.III, wewnątrz listu wklejone pokwitowanie pocztowe (ciekawy druk), na odwrocie stempelek odbiorczy.

40 PLN

40 PLN

46141859 list z Kielc ze stemplem Interes Rządowy.

35 PLN

35 PLN

46161860 list z Kowala wysłany 7.VII do Włocławka na odwrocie odbitka pieczęci urzędowej.

30 PLN

30 PLN

46201864 list z Wyszogrodu wysłany 21.XI, list użyty dwukrotnie pocztowo - wewnątrz m.in. stempel Łodzi, stempelek zwalniający od opłaty: "Służba Cywilno/ Rządowa", gwarancja Gryżewski.

70 PLN

70 PLN

46211867 po, list wysłany z Włocławka 11.II do Lubrańca, pieczątka Interes Rządowy, z tyłu pieczęć: "Naczelnik Powiatu Włocławskiego".

35 PLN

35 PLN

46241868 po, list wysłany z Włocławka 15.V do Łodzi, pieczątka Interes Rządowy, z tyłu pieczęć i stempel odbiorczy.

35 PLN

35 PLN

46461896 list polecony z Dobczyc opłacony przez odbiorcę znaczkami dopłaty w Krakowie.

75 PLN

75 PLN

46601910 Przekaz pocztowy z Opatowa Kieleckiego do Łodzi.

85 PLN

85 PLN

46631914 Widokówka z Husiatynia do Kołomyi.

30 PLN

30 PLN

46761860 Królestwo Polskie - czysta koperta do korespondencji krajowej i do Rosji na papierze bladożółtym satynowanym z tłoczonymi kwadracikami, prawa dolna część złamana, gwarancja i opis Miszczak.

400 PLN

400 PLN

46771860 po, Królestwo Polskie - koperta wysłana 24.III z Warszawy adresowana do Orła, znak opłaty skasowany stemplem numerowym, czerwony miejscownik (cyrylica); list od pracownika urzędu pocztowego do krewnego, oficera służącego w pułku kamczackim II dywizji, gwarancja i opis Schmutz; nawet brak tylnej klapy koperty nie umniejsza urody tego waloru.

800 PLN

800 PLN

46811866 znaczek rosyjski za 10 kop. z polskim kasownikiem ambulansowym DW, na drodze Kolei Wiedeńskiej (Fi.+300).

300 PLN

300 PLN

46821866 znaczek rosyjski za 10 kop. z polskim kasownikiem numerowym 47 - Ostrołęka (Fi.+250).

100 PLN

100 PLN

46831866 znaczek rosyjski za 10 kop. z polskim kasownikiem numerowym 78 - Dęblin - Iwangorod (Fi.+250).

100 PLN

110 PLN

46841867 Królestwo Polskie - list wysłany 13.VI z Warszawy do Łodzi, znaczek unieważniony kasownikiem numerowym "1" w czterech kwadratach, stempel odbiorczy 13.VI na odwrocie; papier z ciekawym znakiem wodnym: "FABRYKA CERAT/ Oraz/ SKŁAD OBIĆ PAPIEROWYCH/ i/ Materjałów piśmiennych/ JAN KUTKOROWSKI/ w/ WARSZAWIE"; znaczek poziomo załamany, gwarancja Korszeń.

250 PLN

260 PLN

46871960 1ab na wycinku, gwarancja Korszeń.

650 PLN

650 PLN

46941915 kartka wysłana przez Komitet Wychodźców Galicyjskich w Przybramie.

60 PLN

60 PLN

46971915 Reklamowa kartka Wiedeńskiego Kuriera Polskiego

75 PLN

75 PLN

47061916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek za 20 Pf. w kolorze fioletowoniebieskim gwarancja z opisem Hey BPP.

160 PLN

140 PLN

47181917 Kartka z Ostrowa do Warszawy.

60 PLN

60 PLN

47371914 zalemka Samarytanina na cele humanitarne.

35 PLN

40 PLN

47391915 kartka z Krems 1.VII.1915 ze stemplem Polskiego Komitetu Pomocy.

50 PLN

50 PLN

47441915 około, stempel kamuflażowy "IX/935" (Chocznia) stosowany do przesyłek od osób wojskowych nadawanych w urzędach cywilnych, na przesyłkach cywilnych (na znaczkach i całostkach) bardzo rzadko spotykane, znaczek na wycinku.

15 PLN

20 PLN

47521916 kartka legionowa.

60 PLN

60 PLN

47671917 kartka ze stemplem Feldpostamt 378 16.VI.1917 i stemplem Dywizyjny Zakład Sanitarny Legionów Polskich.

60 PLN

60 PLN

47741918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I wydanie przedrukowe, znaczek za 4 kop. na wycinku, gwarancja Fogler, Krawczyk.

120 PLN

120 PLN

47751918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I wydanie przedrukowe, znaczek za 15 kop. na wycinku, gwarancja Korszeń.

20 PLN

20 PLN

47761918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I wydanie przedrukowe, znaczek za 15 kop. na wycinku, skasowany stemplem z numerem rozpoznawczym 2, gwarancja Schmutz

25 PLN

30 PLN

47771918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I wydanie przedrukowe, znaczek za 35 kop. na wycinku, skasowany stemplem z numerem rozpoznawczym 2, gwarancja Schmutz.

25 PLN

30 PLN

47781918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I wydanie przedrukowe, znaczek za 35 kop. na wycinku, gwarancja Korszeń.

20 PLN

20 PLN

47791918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie przedrukowe, znaczek za 10/3 kop. na wycinku, gwarancja Korszeń.

20 PLN

30 PLN

47841918 znaczek opłaty stemplowej za 0,10 Rubla - I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie.

50 PLN

55 PLN

47851918 znaczek opłaty stemplowej za 0,50 Rubla - I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie.

50 PLN

65 PLN

47891919 kartka z Ozorkowa ze stemplem poczty polowej 20, stemplem 3 Pułku Art. Polowej i stemplem cenzury.

80 PLN

80 PLN