The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
5809

1940 polska całostka ofrankowana znaczkami rosyjskimi wysłana z Międzyrzec k. Korca 16.02.1940 do Zakopanego, wirnik Berlin 2.3.40, cenzura Wrmachtu i datownik odbiorczy 13.MAR.1940, ciekawa całość.

95 PLN115 PLN
5810

1940 Armia Polska we Francji, list polecony z Bukaresztu 19.04.1940 do anbasady polskiej we Francji, która wtedy znajdowała się w Angers.

120 PLN120 PLN
5811

1940 kartka z Białegostoku do Pruszkowa, na odwrocie znajduje się dopisek "Kartę wysyłam na los szczęścia bo poczta nie przyjmuje".

40 PLN40 PLN
5812

1940 Armia Polska we Francji, front listu z Bukaresztu 9.01.1940 do polskiego obozu szkoleniowego w Coetquidan.

95 PLN95 PLN
5818

1941 pocztowy znaczek pamiątkowy Wystawy dokumentarnych rysunków z historii 2 Korpusu.

60 PLN60 PLN
5823

1942 tajna poczta podziemna, seria I wydania o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, rzadko w tak pięknym stanie, poza jednym marginesowe.

640 PLN660 PLN
5824

1942 Wojsko polskie w W.Brytanii, list wysłany przez Polish Red Cross (stempel na awersie koperty) do Jana Myśliwskiego z 11 Korpusu Saperów, 1 Dywizji Pancernej - kryptonim P/57.

40 PLN40 PLN
5825

1942 znaczek poczty konspiracyjnej.

50 PLN50 PLN
5829

1942 znaczek poczty konspiracyjnej.

50 PLN50 PLN
5832

1942 cięta seria nalepek dla wojsk lądowych, desantowych, morskich i powietrznych z napisami w językach polskim i angielskim.

60 PLN60 PLN
5834

1942 perforowana seria nalepek dopłaty dla wojsk lądowych, desantowych, morskich i powietrznych.

70 PLN75 PLN
5850

1943 Nalepka poczty podziemnej.

50 PLN50 PLN
5851

1943 Znaczek poczty podziemnej.

110 PLN110 PLN
5853

1943 Znaczek poczty podziemnej.

70 PLN70 PLN
5854

1943 Znaczek poczty podziemnej.

70 PLN75 PLN
5855

1943 Znaczki poczty podziemnej.

60 PLN60 PLN
5868

1944 znaczek poczty podziemnej służący do pokwitowań datków pieniężnych na cele konspiracji.

140 PLN140 PLN
5872

1945 polewaja poczta 12.02.1945, list z okresu walk o Wał Pomorski ze stemplem Wojskowy i na odwrocie - Sprawdzono przez cenzurę wojskową 258.

45 PLN45 PLN
5873

1945 zwrotne poświadczenie odbioru dla Sądu Grodzkiego w Markuszowie z 19.I.45, na odwrocie stempel Sprawdzono przez cenzurę wojskową 347.

20 PLN20 PLN
5874

1945 front listu ze stemplem Poczty Polowej 118 15.07.44 Torretto, poczta ta była czynna 25.01.44 - 25.09.46, polski stempel cenzury.

30 PLN35 PLN
5878

1946 II Korpus, list polecony ze znaczkami II Korpusu nadanymi w poczcie polowej nr 140 do Aten ze stemplami odbiorczymi poczty polowej 104.

350 PLN350 PLN
5884

1946 Polska Marynarka Wojenna, list nadany 15.V na niszczycielu ORP "Garland" ofrankowany znaczkami osiedli polskich we Włoszech, adresowany do dowódcy Polskiej Marynarki Wojennej admirała Świrskiego w Londynie, cenura.

160 PLN270 PLN
5891

1949 nacinana nalepka propagandowa

25 PLN25 PLN
5892

1954 Dziesięciolecie bitwy o Monte Cassino.

50 PLN100 PLN
5893

1939 seria przedrukowa na znaczkach niemieckich, znaczek za 12gr./6pf. z przesuniętym nadrukiem.

15 PLN15 PLN
5894

1939 seria przedrukowa na znaczkach niemieckich, znaczek za 24gr./12pf. z przesuniętym nadrukiem.

30 PLN40 PLN
5895

1939 seria przedrukowa na znaczkach niemieckich, znaczek za 30gr./15pf. z przesuniętym nadrukiem.

15 PLN15 PLN
5904

1940 widoki zabytkowych budowli, parka znaczków za 10 gr. z kasownikiem prowizorycznym "Dobryszyce pod Radomskiem".

12 PLN17 PLN
5905

1940 widoki zabytkowych budowli, znaczek za 20 gr. z kasownikiem prowizorycznym "Czernichów".

10 PLN10 PLN
5919

1940 całostka nakładu II.41.

10 PLN10 PLN
5920

1940 całostka wydania prowizorycznego.

30 PLN30 PLN
5922

1940 Polska karta pocztowa z nadrukiem, czysta, hasło propagandowe "POCZTA PERONOWA ZAPEWNIA W PODRÓŻY ŁĄCZNOŚĆ ZE ŚWIATEM" (w katalogu całostek Michel 2002, wyceniona na 32,50 euro).

60 PLN60 PLN
5925

1941 kasownik okolicznościowy z okazji zawodów hipicznych w Lublinie.

30 PLN30 PLN
5932

1941 Koperta (Wawel), czysta, sygnatura VI.41.

70 PLN70 PLN
5948

1942 całostka nakładu II.41.

10 PLN10 PLN
5951

1942 Widoki zabytkowych budowli, 12 gr karta z sygnaturą I.44, czysta.

40 PLN40 PLN
5953

1943 przekaz paczkowy z Buska Zdroju 29.IX.43 do Krosna.

30 PLN30 PLN
5967

1944 kartka propagandowa ze znaczkiem stemplowanym kasownikiem z okazji IV rocznicy Generalnego Gubernatorstwa.

60 PLN60 PLN
5970

1944 5 rocznica utworzenia GG, znaczek nieząbkowany.

60 PLN60 PLN
5982

1940 Kozielsk II - obóz dla oficerów polskich, uprzednio internowanych na Łotwie i Litwie, zorganizowany w miejscu wcześniejszego, którego jeńców - wojskowych, policjantów, pograniczników i strażaków zamordowano w Katyniu.

150 PLN150 PLN